Debuxo, Orientacións didácticas, Anuncios, Información sobre o departamento, Actividades

NOVAS ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN PLÁSTICA E VISUAL. PROFESORA Dna. Marta Lozao. Día 29/05/2020

1º ESO: Educación Plástica Visual e Audiovisual

 • Abrir e imprimir o arquivo JPG: "GEORGES SEURAT Tarde de domingo en La Grande Jatte" e colorear co estilo "Puntillista" a lámina en formato A4 con técnica a rotulador (punta fina). Como referencia das cores a empregar: Visitar GOOGLE "Arts and Culture" e abrir a obra de Georges Pierre Seurat "A Sunday on La Grande Jatte".
 • Archivo JPG GEORGES SEURAT “Tarde de domingo en La Grande Jatte"
 • Data de entrega: 16 de Xuño

1º Bacharelato: DEBUXO TÉCNICO I.

 • Visitar a AULA VIRTUAL: Tema 6 S.D.O. Poliedros Regulares e superficies. Neste apartado, abrir os seguintes arquivos PDF:

5002 Poliedros Octaedro Seccións e debuxar:

 1. Octaedro apoiado sobre unha cara nun plano oblicuo.
 2. OCTAEDRO Sección plana (sección por plano oblicuo e proxectante)

5006 Superficies Cono e debuxar:

 1. Debuxar un cono de revolución apoiado nun plano oblicuo. Representación da circunferencia.
 2. Debuxar a sección do cono por plano proxectante horizontal. Verdadeira magnitude.
 • Seguimos traballando cos exercicios de vistas e figuras en Perspectiva Isométrica e Cabaleira.
 • Data de entrega: 16 de Xuño

NOVAS ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN PLÁSTICA E VISUAL. PROFESORA Dna. Marta Lozao. Día 11/05/2020

1º ESO: Educación Plástica Visual e Adiovisual.

 • Elaborar un cómic de tema libre e técnica libre.
 • Data de entrega: 23 de Maio.
 • email: martadebuxo@gmail.com

1º Bacharelato: DEBUXO TÉCNICO I

 • Visitar o tutorial de YOUTUBE: SISTEMA DIEDRICO 3D: "Poliedros regulares 1A 1B Tetraedro apoyado en una cara y una arista". A continuación, debuxar as proxeccións diédricas dun tetraedro e debuxar a figura en dúas posicións diferentes (sobre unha cara e sobre unha arista). Técnica a lapis HB ou portaminas.
 • Visitar a AULA VIRTUAL: Tema 4 "Poliedros regulares e Superficies" e abrir o arquivo PDF 5000 Poliedros Tetraedro Seccións". A continuación, facer a lámina "TETRAEDRO Sección Plano Proxectante". Técnica a lapis HB ou protaminas.
 • Visita o AULA VIRTUAL: Tema 7 " Axometrías. Isométrica, Cabaleira e Aérea e abrir o arquivo " 7121 Vistas 3 a ISO 001" e finalmente realizar a lámina sobre estas vistas e figuras en isometría.
 • Data de entrega: 27 de Maio
 • email: martadebuxo@gmail.com

2º Bacharelato: DEBUXO TÉCNICO II

 • Visitar a CiUG (Comisión Interuniversitaria de Galicia) sobre "Exames ABAU" e abrir o modelo de exame de Xuño de 2019 e escoller unha das dúas opcións e relizar os exercicios.
 • Data de entrega: 23 de Maio.
 • email: martadebuxo@gmail.com

DEBUXO

NOVAS ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN PLÁSTICA E VISUAL. PROFESORA Dna. Marta Lozao. Día 27/04/2020.


1º ESO- Educación Plástica Visual e Audiovisual

1. Visitar os tutoriais de YOUTUBE:

                     - Lazy Arts: How to draw: face// Basic Proportion
                     - Fiane Art Academy: Técnica de dibujo retrato con lápis.
                    - Como dibujar una cabeza, método de la bola dividida y de los planos de Andrew Loomis

A continuación, debuxar un retrato dunha persoa coñecida (familia, amigos, personaxes famosos,...) con técnica a lapis grafito.


2. Dedicar 15 minutos diarios para realizar  2  bosquexos de obxectos na casa a lapis -grafito para mellorar a destreza no debuxo.

Data de entrega: 8 de Maio

email: martadebuxo@gmail.com

DEBUXO TÉCNICO I (1º Bacharelato)


As novas actividades que imos a realizar son con curvas xeométricas (óvalos e ovoides), coa finalidade de empregar estes contidos para aplicalos na realización de pezas industriais en perspectiva isométrica:

1. Realización dunha lámina con CURVAS XEOMÉTRICAS con técnica a lapis HB ou  portaminas (non empregar tinta) na lámina debuxar os seguintes contidos:
         
                                                 - Óvalo dado o eixo menor.
                                                 - Óvalo dado o eixo maior.
                                                 - Ovoide dado o eixo menor.
                                                 - Ovoide dado o eixo maior.

Para esta actividade imos empregar o seguinte material didáctico de apoio:

- Visitar os tutoriais de YOUTUBE ARTUROGEOMETRIA (óvalo dado o eixe maior, óvalo dado o eixe menor, ovoide dado o eixe maior, ovoide dado o eixe menor).

Data de entrega: 8 de maio

- Visitar AULA VIRTUAL: tema 7 " Axonometrías. Isometría. Cabaleira e Aérea e realizar as seguintes láminas con técnica a lapis HB ou portaminas (non empregar tinta):


1. Representar as vistas (planta, alzado e perfil) das figuras en perspectiva isométrica que aparece en AULA VIRTUAL: 7001- Vistas Pautadas.

2. Debuxa en perspectiva  isométrica normalizada os sólidos dados en planta e alzado. Escala 1:1 (Arquivo PDF: Axonometría Ortogonal MCGDTI)

Data de entrega: 8 de Maio

email: martadebuxo@gmail.com


DEBUXO TÉCNICO II (2º Bacharelato):


- Visitar os seguintes tutoriais de YOUTUBE de ARTUROGEOMETRIA e realizar ditas láminas con técnica a lapis HB ou portaminas (non empregar tinta):


1. Isométrica de pieza definida por alzado e perfil (Madrid 2018 Julio) Dibujo Técnico.
2. Intersección Recta-Cono en Sistema Diédrico - Julio 2018 Madrid - Dibujo Técnico.
3. Sección de esfera por plano proyectante en Sistema Diédrico (Madrid 2019). Selectividad.
4. Pieza en Caballera con coeficiente de reducción a partir de vistas - Julio 2018 Madrid.

- Visitar a web da CiUG (Comisión Interuniversitaria de Galicia) e subir o arquivo: ABAU_2018_Debuxo T e realizar os exercicios para entregar.

Data de entrega: 8 de Maio

email: martadebuxo@gmail.com

DEBUXO

ACTIVIDADES DA PROFESORA Dna,. Marta Lozao que complementan o arquivo anterior:

NOVAS ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN PLÁSTICA E VISUAL. PROFESORA Dna Marta Lozao. Día 23/03/2020.

1º de ESO. 

 • Envio archivos PDF para que experimentar con técnicas (Collage, témpera y lápiz grafito). Estos archivos fueron recogidos del libro de texto SM. 

 • Durante estos días teneis que realizar un círculo cromático en formato A3. Podeis elegir realizarlo con técnica húmeda (tempera o acuarela) o técnica seca ( lápiz de color). El círculo cromático y la mandala era para la semana pasado, ya lo había notificado a los alumnos los últimos días de clase.

 • Para esta semana deben de realizar un ejercicio de claroscuro de una imagen a Blanco y negro (copiando la imagen del cono, esfera, cubo y prisma con técnica a lápiz grafito -- CLAROSCURO Lapiz Grafito.pdf). La fecha de entrega es el 8 de Abril. Enviar el ejercicio en formato PDF al correo: martadebuxo@gmail.com

 • Podeis contacta conmigo en martadebuxo@gmail.com

 • Arquivos vinculados a estas tareas:

1º Bacharelato: DEBUXO TÉCNICO I

 • Enviar los ejercicios a este correo electrónico: martadebuxo@gmail.com

 • Seguir repasando el Sistema Diédrico. Es necesario visitar a AULA VIRTUAL para poder afianzar vuestros conocimientos. Abrir los seguintes archivos:

- 27 2011 Ejercicios 1 PuntoRectaPlano.pdf
- 2008_PertenzaNoPlano.pdf
- 2009_PertenzaNoPLano2LMP_LMI.pdf
- 2010_Figura_Plana.pdf
- 2013_IntersecciónPlanos.pdf

- Abatimiento de recta contenida en un plano oblicuo.
- Abatimiento de un punto contenido en un plano.
- Abatir unha recta contenida en un plano proyectante.
- Abatimiento de una figura plana contenida en un plano.

 

2º Bacharelato: DEBUXO TÉCNICO II

 

NOVAS ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN PLÁSTICA E VISUAL. PROFESORA Dna Marta Lozao. Día 20/04/2020.

 

1º de ESO

Seguiremos traballando co lápiz grafito con exercicios de sombreado; cando rematedes os exercicios de "Bodegón" e "Bodegón con frutas",  facer a seguinte actividade:


Debuxa a túa habitación en perspectiva en formato A3 e coa técnica do lápiz grafito.


Como axuda recoméndovos que visitedes os seguintes tutoriais de YOUTUBE de "Arte Vivo y Divertido":


1. "Como dibujar unha habitación en perspectiva de un punto muy fácil y paso a paso".

2. "Como sombrear con lápiz: como sombrear dibujos"

Data de entrega: 30 de Abril

 

1º de Bacharelato: DEBUXO TÉCNICO I

Vamos a seguir a traballar con Abatimentos.  Para estes días realizaredes os  seguintes exercicios:

1. Realizar un abatimiento dun cadrado de lado 3 cm que esté contido nun plano oblicuo.

2. Un punto A dun plano alfa é o centro dun triángulo equilátero de 3 cm de lado tal que un lado é horizontal na posición máis alonxada posible. Achar as súas proxeccións diédricas. Datos do exercicio: alfa (-5, 3, 4´5) e A (-1´2, 1´5, 1´2)

3. A parte destes exerciciós, visitar o tutorial YOUTUBE de ARTUROGEOMETRIA sobre o "óvalo isométrico" e facer dito exercicio.

4. Tutoriais YOUTUBE: "Pasos para dibujar vistas" (Javier Mulet Pradera) e "Curso de Dibujo. Demetrio Susin. Vistas 05. Aprende a dibujar las aristas ocultas de una pieza isométrica (Alzado, Planta y Pérfil).

Finalmente, vamos a traballar con figuras en Perspectiva Isométrica.

Data de entrega: 30 de Abril

 

2º de Bacharelato: DEBUXO TÉCNICO II

Realizar os seguintes exercicios de ABATIMIENTO:

1. Dado o plano alfa (-5, 5, 7) Achar as proxeccións horizontais e verticais dunha circunferencia situada no plano alfa co centro no punto O (-1, 2´7, 2) e radio 1´5.

2. Un punto A dun plano alfa é o centro dun triángulo equilátero de 3 cm de lado tal que un lado é horizontal na posición  máis alonxada posible. Achar as súas proxeccións diédricas. Datos do exercicio: alfa (-5, 3, 4´5) e A (-1´2, 1´5, 1´2)

Vamos a traballar con Superficies de Revolución:

3. Visitar o tutorial YOUTUBE "Sistema Diédrico 3D": SECCIONES PLANAS - 5A-5B-5C- ESFERA CON SECCIONES PLANAS. Unha vez visto o vídeo, realizar dito exercicio.

4. Tutorial YOUTUBE "Sistema Diédrico 3D": SECCIONES PLANAS-4A- CILINDRO CON PLANO OBLICUO. Realizar dito exercicio.

Data de entrega: 30 de Abril

 

 

 

 

 

 

Creacións artísticas do alumnado

Distribuir contido