Economía

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA

ECONOMÍA 4º ESO (Profesor: Daniel Fernández)

A través da aplicación que empregan habitualmente na aula (GOOGLE CLASSROOM), o profesor comunicarase có alumnado, colgará os materiais pertinentes (documentos,videos, enlaces, etc) e proporá as actividades a desenvolver ata que se recupere a normalidade nas actividades docentes.

 

ECONOMÍA 1º BACHARELATO (Profesor: Xabier Benito)

O alumnado recibirá a información, enlaces necesarios, etc. das actividades a levar a cabo a través da AULA VIRTUAL. No foro da materia (e por whatsapp a través do delegado/a do grupo) establecerase en detalle a orde das actividades.

 

ECONOMÍA 2º BACHARELATO (Profesor: Xabier Benito)

Empregarase a AULA VIRTUAL para comunicarse, colgar os materiais necesarios e establecer as actividades a desenvolver.  No foro da materia establecerase en detalle os traballos e as actividades a levar a cabo, có obxectivo de avanzar na materia coa maior normalidade posible.

Young Business Talents

 

Distribuir contido