FORMULARIO PARA SOLICITUDE

Co propósito de facilitar a comunicación coa Secretaría, pode empregarse o formulario que é accesible premendo nesta ligazón.

Ir ao formulario

O contido final remitirase automaticamente por correo electrónico a Secretaría do instituto para a súa tramitación.

Os campos que atoparán serán os seguintes:

  • Nome do alumno/a sobre o que se quere facer a petición
  • Curso no/na que está matriculado/a o alumno/a ( se é exalumno/a, especificar os estudos e o ano de remate: por exemplo: “exalumno Bacharelato 2015-16) 
  • Nome e apelidos do solicitante
  • Relación co alumno/a ( se é o propio alumno/a escribir ALUMNO/A)
  • Correo electrónico e/ou Teléfono de contacto
  • Texto da mensaxe ( incluir a data na que se quere recoller)