Calendario e probas de pendentes

MATERIAS PENDENTES E.S.O. E BACHARELATO 

 

PROBAS

DATAS

OBSERVACIÓNS

13 ao 27 de novembro

 

08 ao 12 de febreiro

 

FINAL DE 2º Bacharelato

26 ao 30 de abril

Pode usarse como 3a proba para ESO

FINAL DE ESO

10 ao 14 de maio

 

 

 

CALENDARIO DE MATERIAS PENDENTES E.S.O. , FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA E BACHARELATO

  

Primeira Proba: do 05 ao 09 de novembro de 2018

Segunda Proba: do 01 ao 05 de febreiro de 2019 

Proba final de pendentes de Bacharelato ( pode utilizarse como data para unha terceira proba para alumnos/as de ESO): do 23 ao 30 de abril de 2019

Proba final de pendentes de ESO: Do 06 ao 10 de maio de 2019

 Data de Avaliación dos pendentes: 15 de maio de 2019 

* Os/as alumnos de 2º de Bacharelato con pendentes de 1º de Bacharelato poderán realizar as probas dun xeito máis flexible.