Horario atención pais/nais

 

1º R

MATERIA

PROFESOR/A

DÍA e HORA

Titora

García Merino, María José

Mércores 11 : 35

Biol. e Xeoloxía                   

Riballo Riballo, Inmaculada

Martes 12 : 45

CC Sociais

Martínez García, José Manuel

Luns 12 : 45

Ed. Física

Facal Méndez, Victoria

Xoves 09 : 35

Ed. Plástica

López Rico, Lois

Xoves 09 : 35

Francés 

Andrade Grande, Perfecto

Martes 09 : 35

Inglés 

Pouso Davila, María Jesús

Mércores 10 : 45

L. Castelá

Doval Fernández, Nieves

Mércores 10 : 45

L. Galega

García Merino, María José

Mércores 11 : 35

Matemáticas 

Vidal Martínez, Hilda

Mércores 10 : 45

Obradoiro de Música

Quintáns Ruído, Cristina

Xoves 10 : 45

Programación

Novo Platas, Anxa

Martes 12 : 45

Pro. Est. Vida Saud.

Facal Méndez, Victoria

Xoves 09 : 35

Reforzo

Eva Codesido Miras

Luns 09 : 35

Relixión

Cao García, Mª Teresa

Martes 09 : 35

Valores éticos

Otero Blanco, Ana

Mércores 11 : 35

 

1º S

MATERIA

PROFESOR/A

DÍA e HORA

Titora

Otero Blanco, Ana

Mércores 11 : 35

Biol. e Xeoloxía                   

Riballo Riballo, Inmaculada

Martes 12 : 45

CC Sociais

Otero Blanco, Ana

Mércores 11 : 35

Ed. Física

Facal Méndez, Victoria

Xoves 09 : 35

Ed. Plástica

López Rico, Lois

Xoves 09 : 35

Francés 

Fragueiro Mosquera, Saleta

Venres 10 : 45

Inglés 

Pouso Davila, María Jesús

Mércores 10 : 45

L. Castelá

Doval Fernández, Nieves

Mércores 10 : 45

L. Galega

García Merino, María José

Mércores 11 : 35

Matemáticas 

Cachafeiro Chamosa, Luís

Venres 11 : 35

Obradoiro de Música

Quintáns Ruído, Cristina

Xoves 10 : 45

Programación

Novo Platas, Anxa

Martes 12 : 45

Pro. Est. Vida Saud.

Facal Méndez, Victoria

Xoves 09 : 35

Reforzo

Johanna Otero García

Luns 11 : 35

Relixión

Cao García, Mª Teresa

Martes 09 : 35

Valores éticos

Otero Blanco, Ana

Mércores 11 : 35

 

1º T

MATERIA

PROFESOR/A

DÍA e HORA

Titor

López Rico, Lois

Xoves 09 : 35

Biol. e Xeoloxía                   

Souto Basadre, Carmen

Xoves 09 : 35

CC Sociais

Blanco López, Víctor

Xoves 10 : 45

Ed. Física

Facal Méndez, Victoria

Xoves 09 : 35

Ed. Plástica

López Rico, Lois

Xoves 09 : 35

Francés 

Fragueiro Mosquera, Saleta

Venres 10 : 45

Inglés 

Fragueiro Mosquera, Saleta

Venres 10 : 45

L. Castelá

Doval Fernández, Nieves

Mércores 10 : 45

L. Galega

Lagarón Ron, Dolores

Xoves 11 : 35

Matemáticas 

Vidal Martínez, Hilda

Mércores 10 : 45

Obradoiro de Música

Quintáns Ruído, Cristina

Xoves 10 : 45

Programación

Novo Platas, Anxa

Martes 12 : 45

Pro. Est. Vida Saud.

Facal Méndez, Victoria

Xoves 09 : 35

Reforzo

Johanna Otero García

Luns 11 : 35

Valores éticos

Otero Blanco, Ana

Mércores 11 : 35

 

1º V

MATERIA

PROFESOR/A

DÍA e HORA

Titora

Souto Basadre, Carmen

Xoves 09 : 35

Biol. e Xeoloxía                   

Souto Basadre, Carmen

Xoves 09 : 35

CC Sociais

Brenlla Gerpe, David

Xoves 10 : 45

Ed. Física

Facal Méndez, Victoria

Xoves 09 : 35

Ed. Plástica

López Rico, Lois

Xoves 09 : 35

Francés 

Fragueiro Mosquera, Saleta

Venres 10 : 45

Inglés 

Fragueiro Mosquera, Saleta

Venres 10 : 45

L. Castelá

López Ignacio, Luz Marina

Xoves 11 : 35

L. Galega

Lagarón Ron, Dolores

Xoves 11 : 35

Matemáticas 

Riballo Riballo, Inmaculada

Martes 12 : 45

Programación

Novo Platas, Anxa

Martes 12 : 45

Reforzo

Johanna Otero García

Luns 11 : 35

Valores éticos

Otero Blanco, Ana

Mércores 11 : 352º R

MATERIA

PROFESOR/A

DÍA e HORA

Titora

Sieiro Verdura, Concepción

Mércores 10 : 45

CC Sociais

Martínez García, José Manuel

Luns 12 : 45

Ed. Física

Facal Méndez, Victoria

Xoves 09 : 35

Fís. e Química

Rivas Menéndez, Antonio

Venres 09 : 35

Francés 

Andrade Grande, Perfecto

Martes 09 : 35

Inglés Bilingüe

Novoa Vega, César

Mércores 12 : 45

Inglés non Bilingüe

Fragueiro Mosquera, Saleta

Venres 10 : 45

L. Castelá

Doval Fernández, Nieves

Mércores 10 : 45

L. Galega

Queiruga Pais, Araceli

Xoves 11 : 35

Matemáticas 

Sieiro Verdura, Concepción

Mércores 10 : 45

Música Bilingüe

Blanco López, Víctor

Xoves 10 : 45

Música non Bilingüe

Quintáns Ruído, Cristina

Xoves 10 : 45

Programación

Martínez Pombo, Hugo

Mércores 11 : 35

P. Estilos V. Saud

Facal Méndez, Victoria

Xoves 09 : 35

Reforzo 

Quintáns Ruído, Cristina

Xoves 10 : 45

Relixión

Cao García, Mª Teresa

Martes 09 : 35

Tecnoloxías

Martínez Pombo, Hugo

Mércores 11 : 35

Valores éticos

Otero Blanco, Ana

Mércores 11 : 35

 

2º S

MATERIA

PROFESOR/A

DÍA e HORA

Titora

Fragueiro Mosquera, Saleta

Venres 10 : 45

Agricultura ecolóxica

Souto Basadre, Carmen

Xoves 09 : 35

CC Sociais

Martínez García, José Manuel

Luns 12 : 45

Ed. Física

Facal Méndez, Victoria

Xoves 09 : 35

Fís. e Química

Rivas Menéndez, Antonio

Venres 09 : 35

Francés 

Andrade Grande, Perfecto

Martes 09 : 35

Inglés Bilingüe

Novoa Vega, César

Mércores 12 : 45

Inglés non Bilingüe

Fragueiro Mosquera, Saleta

Venres 10 : 45

L. Castelá

Vázquez Pérez, María Jesús

Martes 11 : 35

L. Galega

Queiruga Pais, Araceli

Xoves 11 : 35

Matemáticas 

Sieiro Verdura, Concepción

Mércores 10 : 45

Música Bilingüe

Blanco López, Víctor

Xoves 10 : 45

Música non Bilingüe

Quintáns Ruído, Cristina

Xoves 10 : 45

Programación

Martínez Pombo, Hugo

Mércores 11 : 35

Reforzo 

Quintáns Ruído, Cristina

Xoves 10 : 45

Relixión

Cao García, Mª Teresa

Martes 09 : 35

Tecnoloxías

Martínez Pombo, Hugo

Mércores 11 : 35

Valores éticos

Otero Blanco, Ana

Mércores 11 : 35

 

2º T

MATERIA

PROFESOR/A

DÍA e HORA

Titor

Quintáns Ruído, Cristina

Xoves 10 : 45

Agricult. ecolóxica

Souto Basadre, Carmen

Xoves 09 : 35

CC Sociais

Martínez García, J. Manuel

Luns 12 : 45

Ed. Física

Facal Méndez, Victoria

Xoves 09 : 35

Fís. e Química

Souto Basadre, Carmen

Xoves 09 : 35

Francés 

Andrade Grande, Perfecto

Martes 09 : 35

Inglés

Novoa Vega, César

Mércores 12 : 45

L. Castelá

Iglesias Feijóo, Susana

Xoves 10 : 45

L. Galega

Queiruga Pais, Araceli

Xoves 11 : 35

Matemáticas 

Valcarce Gómez, José Luís

Mércores 10 : 45

Música

Quintáns Ruído, Cristina

Xoves 10 : 45

P. Estilos V. Saud

Facal Méndez, Victoria

Xoves 09 : 35

Reforzo 

Caramés Gorgal, Carmen

Mércores 12 : 45

Relixión

Cao García, Mª Teresa

Martes 09 : 35

Tecnoloxías

Martínez Pombo, Hugo

Mércores 11 : 35

Valores éticos

Otero Blanco, Ana

Mércores 11 : 35

 

3º A

MATERIA

PROFESOR/A

DÍA e HORA

Titor

Brenlla Gerpe, David

Xoves 10 : 45

Biol. e Xeol. Bil.

Riballo Riballo, Inmaculada

Martes 12 : 45

Bio. e X. NON Bil.

Souto Basadre, Carmen

Xoves 09 : 35

CC Sociais

Dapena Castro, Javier

Xoves 10 : 45

Cultura Clásica

Otero Montero, Anxo

Martes 09 : 35

Ed. Física

Brenlla Gerpe, David

Xoves 10 : 45

Ed. Plástica

Pintos Moreu, Estela

Venres 10 : 45

Fís. e Química

Liste López, Socorro

Mércores 11 : 35

Francés 2ª LE

Andrade Grande, Perfecto

Martes 09 : 35

Inglés Bilingüe

Temprano y Afonso, Eugenia

Mércores 10 : 45

Inglés non Bil.

Fragueiro Mosquera, Saleta

Venres 10 : 45

L. Castelá

Iglesias Feijoo, Susana

Xovess 10 : 45

L. Galega

Lagarón Ron, Dolores

Xoves 11 : 35

Matemáticas 

Valcarce Gómez, José Luís

Mércores 10 : 45

Música Bilingüe

Blanco López, Víctor

Xoves 10 : 45

Música non Bil.

Quintás Ruído, Cristina

Xoves 10 : 45

Reforzo L. Castelá

González Borrajo, Pilar

Xoves09 : 35

Reforzo L. Galega

Queiruga Pais, Araceli

Xoves 11 : 35

Relixión

Cao García, Mª Teresa

Martes 09 : 35

Tecnoloxías

Martínez Pombo, Hugo

Mércores 11 : 35

 

3º B

MATERIA

PROFESOR/A

DÍA e HORA

Titora

Liste López, Socorro

Mércores 11 : 35

Biol. e Xeol. Bil.

Riballo Riballo, Inmaculada

Martes 12 : 45

Bio. e X. NON Bil.

Lucas Domínguez, Nicolás

Mércores 11 : 35

CC Sociais

Dapena Castro, Javier

Xoves 10 : 45

Cultura Clásica

Otero Montero, Anxo

Martes 09 : 35

Ed. Física

Brenlla Gerpe, David

Xoves 10 : 45

Ed. Plástica

Pintos Moreu, Estela

Venres 10 : 45

Fís. e Química

Liste López, Socorro

Mércores 11 : 35

Francés 2ª LE

Andrade Grande, Perfecto

Martes 09 : 35

Inglés Bilingüe

Temprano y Afonso, Eugenia

Mércores 10 : 45

Inglés non Bil.

Fragueiro Mosquera, Saleta

Venres 10 : 45

L. Castelá

Iglesias Feijoo, Susana

Xovess 10 : 45

L. Galega

Lagarón Ron, Dolores

Xoves 11 : 35

Matemáticas 

Valcarce Gómez, José Luís

Mércores 10 : 45

Música Bilingüe

Blanco López, Víctor

Xoves 10 : 45

Música non Bil.

Quintás Ruído, Cristina

Xoves 10 : 45

Reforzo L. Castelá

González Borrajo, Pilar

Xoves09 : 35

Reforzo L. Galega

García Merino, María José

Mércores 11 : 35

Relixión

Cao García, Mª Teresa

Martes 09 : 35

Tecnoloxías

Martínez Pombo, Hugo

Mércores 11 : 35

Valores éticos

González Borrajo, Pilar

Xoves09 : 35

 

4º A

MATERIA

PROFESOR/A

DÍA e HORA

Titor

Otero Montero, Anxo

Martes 09 : 35

Biol. e X. 

Lucas Domínguez, Nicolás

Martes 12 : 45

CC Sociais

García Viaño, Nieves

Mércores 10 : 45

Economía

Fernández Rodríguez, Daniel

Venres 18 : 30

Ed. Física

Brenlla Gerpe, David

Xoves 10 : 45

Ed. Plástica

Pintos Moreu, Estela

Venres 10 : 45

Filosofía

Otero Blanco, Ana

Mércores 11 : 35

Fís. e Química

Liste López, Socorro

Mércores 11 : 35

Francés 2LE

Andrade Grande, Perfecto

Martes 09 : 35

Inglés 

Pouso Davila, María Jesús

Mércores 10 : 45

L. Castelá

López Ignacio, Luz Marina

Xoves 11 : 35

L. Galega

Otero Montero, Anxo

Martes 09 : 35

Matemáticas 

Cachafeiro Chamosa, Luís

Venres 11 : 35

Relixión

Cao García, Mª Teresa

Martes 09 : 35

Tecnoloxías

Novo Platas, Anxa

Martes 12 : 45

T. Inform. e C.

Braña López, Alejandro

Venres 11 : 35

Valores éticos

Otero Blanco, Ana

Mércores 11 : 35

 

4º B

MATERIA

PROFESOR/A

DÍA e HORA

Titora

Pouso Davila, María Jesús

Mércores 10 : 45

Biol. e X. 

Lucas Domínguez, Nicolás

Martes 12 : 45

CC Sociais

García Viaño, Nieves

Mércores 10 : 45

Economía

Fernández Rodríguez, Daniel

Venres 18 : 30

Ed. Física

Brenlla Gerpe, David

Xoves 10 : 45

Ed. Plástica

Pintos Moreu, Estela

Venres 10 : 45

Filosofía

Otero Blanco, Ana

Mércores 11 : 35

Fís. e Química

Liste López, Socorro

Mércores 11 : 35

Francés

Andrade Grande, Perfecto

Martes 09 : 35

Inglés 

Pouso Davila, María Jesús

Mércores 10 : 45

Latín

Otero Montero, Anxo

Martes 09 : 35

L. Castelá

López Ignacio, Luz Marina

Xoves 11 : 35

L. Galega

Otero Montero, Anxo

Martes 09 : 35

Matemáticas 

Braña López, Alejandro

Venres 11 : 35

Relixión

Cao García, Mª Teresa

Martes 09 : 35

Tecnoloxías

Novo Platas, Anxa

Martes 12 : 45

T. Inform. e C.

Braña López, Alejandro

Venres 11 : 35

Valores éticos

Otero Blanco, Ana

Mércores 11 : 35

 

1º BAC - A

MATERIA

PROFESOR/A

DÍA e HORA

Titora

González Borrajo, Pilar

Xoves09 : 35

Afondam. Inglés

Temprano y Afonso, Eugenia

Mércores 10 : 45

Biol. e Xeoloxía

Lucas Domínguez, Nicolás

Martes 12 : 45

Deb. Artístico I

Pintos Moreu, Estela

Venres 10 : 45

Deb. Técnico I

López Rico, Lois

Xoves 09 : 35

Economía

Benito Torres, Javier

Mércores 10 : 45

Ed. Física

Brenlla Gerpe, David

Xoves 10 : 45

Filosofía

González Borrajo, Pilar

Xoves09 : 35

Fís. e Química

Rivas Menéndez, Antonio

Venres 09 : 35

Francés 2ª LE

Andrade Grande, Perfecto

Martes 09 : 35

Inglés

Pouso Davila, María Jesús

Mércores 10 : 45

L. Castelá

Iglesias Feijoo, Susana

Xoves 10 : 45

L. Galega

García Merino, María José

Mércores 11 : 35

L. e Práct. Mus.

Quintás Ruído, Cristina

Xoves 10 : 45

Matemáticas 

Vidal Martínez, Hilda

Mércores 10 : 45

Reforzo de Mat. I

Cachafeiro Chamosa, Luís

Venres 11 : 35

Relixión

Cao García, Mª Teresa

Martes 09 : 35

Tec. Industrial I

Martínez Pombo, Hugo

Mércores 11 : 35

T. Inform. e C.

Novo Platas, Anxa

Martes 12 : 45

T. Inform. e C.

Martínez Pombo, Hugo

Mércores 11 : 35

 

1º BAC – B

MATERIA

PROFESOR/A

DÍA e HORA

Titora

Vidal Martínez, Hilda

Mércores 10 : 45

Afondam. Inglés

Temprano y Afonso, Eugenia

Mércores 10 : 45

Biol. e Xeoloxía

Souto Basadre, Carmen

Xoves 09 : 35

Deb. Artístico I

Pintos Moreu, Estela

Venres 10 : 45

Deb. Técnico I

López Rico, Lois

Xoves 09 : 35

Economía

Benito Torres, Javier

Mércores 10 : 45

Ed. Física

Brenlla Gerpe, David

Xoves 10 : 45

Filosofía

González Borrajo, Pilar

Xoves09 : 35

Fís. e Química

Rivas Menéndez, Antonio

Venres 09 : 35

Francés 2ª LE

Andrade Grande, Perfecto

Martes 09 : 35

Inglés

Novoa Vega, César

Mércores 12 : 45

L. Castelá

Iglesias Feijoo, Susana

Xoves 10 : 45

L. Galega

García Merino, María José

Mércores 11 : 35

L. e Práct. Mus.

Quintás Ruído, Cristina

Xoves 10 : 45

Matemáticas 

Vidal Martínez, Hilda

Mércores 10 : 45

Reforzo de Mat. I

Cachafeiro Chamosa, Luís

Venres 11 : 35

Relixión

Cao García, Mª Teresa

Martes 09 : 35

Tec. Industrial I

Martínez Pombo, Hugo

Mércores 11 : 35

T. Inform. e C.

Novo Platas, Anxa

Martes 12 : 45

T. Inform. e C.

Martínez Pombo, Hugo

Mércores 11 : 35

 

1º BAC - C

MATERIA

PROFESOR/A

DÍA e HORA

Titora

Iglesias Feijoo, Susana

Xoves 10 : 45

Afondam. Inglés

Temprano y Afonso, Eugenia

Mércores 10 : 45

Deb. Artístico I

Pintos Moreu, Estela

Venres 10 : 45

Economía

Benito Torres, Javier

Mércores 10 : 45

Ed. Física

Brenlla Gerpe, David

Xoves 10 : 45

Filosofía

González Borrajo, Pilar

Xoves09 : 35

Francés 2ª LE

Andrade Grande, Perfecto

Martes 09 : 35

Hª  M. Contemp.

Martínez García, José Manuel

Luns 12 : 45

Inglés

Novoa Vega, César

Mércores 12 : 45

L. Castelá

Iglesias Feijoo, Susana

Xoves 10 : 45

L. Galega

Otero Montero, Anxo

Martes 09 : 35

L. e Práct. Mus.

Quintás Ruído, Cristina

Xoves 10 : 45

Matemáticas 

Sieiro Verdura, Concepción

Mércores 10 : 45

Ref. de Mat. Apl. I

Sieiro Verdura, Concepción

Mércores 10 : 45

Relixión

Cao García, Mª Teresa

Martes 09 : 35

T. Inform. e C.

Novo Platas, Anxa

Martes 12 : 45

T. Inform. e C.

Martínez Pombo, Hugo

Mércores 11 : 35

 

1º BAC - D

MATERIA

PROFESOR/A

DÍA e HORA

Titor

Novoa Vega, César

Mércores 12 : 45

Afondam. Inglés

Temprano y Afonso, Eugenia

Mércores 10 : 45

Deb. Artístico I

Pintos Moreu, Estela

Venres 10 : 45

Economía

Benito Torres, Javier

Mércores 10 : 45

Ed. Física

Brenlla Gerpe, David

Xoves 10 : 45

Filosofía

González Borrajo, Pilar

Xoves09 : 35

Francés 2ª LE

Andrade Grande, Perfecto

Martes 09 : 35

Grego

Rodríguez Leal, Gloria

Martes 10 : 45

Hª  M. Contemp.

Neiro Ramos, Xosé

Luns 11 : 35

Inglés

Novoa Vega, César

Mércores 12 : 45

Latín

Rodríguez Leal, Gloria

Martes 10 : 45

L. Castelá

Vázquez Pérez, María Jesús

Martes 11 : 35

L. Galega

Otero Montero, Anxo

Martes 09 : 35

L. e Práct. Mus.

Quintás Ruído, Cristina

Xoves 10 : 45

Literat. Universal

López Ignacio, Luz Marina

Xoves 11 : 35

Matemáticas 

Sieiro Verdura, Concepción

Mércores 10 : 45

Ref. de Mat. Apl. I

Sieiro Verdura, Concepción

Mércores 10 : 45

Relixión

Cao García, Mª Teresa

Martes 09 : 35

T. Inform. e C.

Novo Platas, Anxa

Martes 12 : 45

T. Inform. e C.

Martínez Pombo, Hugo

Mércores 11 : 35

 

2º BAC – A

MATERIA

PROFESOR/A

DÍA e HORA

Titor

Cachafeiro Chamosa, Luís

Venres 11 : 35

Bioloxía

Lucas Domínguez, Nicolás

Mércores 11 : 35

Deb. Técnico II

López Rico, Lois

Xoves 09 : 35

Econom. da Emp

Benito Torres, Javier

Mércores 10 : 45

Física

Rivas Menéndez, Antonio

Venres 09 : 35

Francés 2ª LE

Andrade Grande, Perfecto

Martes 09 : 35

Hª de España

García Viaño, Nieves

Mércores 10 : 45

Inglés

Temprano y Afonso, Eugenia

Mércores 10 : 45

L. Castelá

Vázquez Pérez, María Jesús

Martes 11 : 35

L. Galega

Lagarón Ron, Dolores

Xoves 11 : 35

Matemáticas II

Cachafeiro Chamosa, Luís

Venres 11 : 35

Mét. Estat. e N 

Vidal Martínez, Hilda

Mércores 10 : 45

Prog. Control e Rob.

Novo Platas, Anxa

Martes 12 : 45

Química

Liste López, Socorro

Mércores 11 : 35

Ref. Matemát. II

Cachafeiro Chamosa, Luís

Venres 11 : 35

Relixión

Cao García, Mª Teresa

Martes 09 : 35

T. Expr. Gráf-Plást

Pintos Moreu, Estela

Venres 10 : 45

Tec Industrial II

Novo Platas, Anxa

Martes 12 : 45

T. Inform. e C.

Novo Platas, Anxa

Martes 12 : 45

Xeoloxía

Riballo Riballo, Inmaculada

Martes 12 : 45

 

2º BAC - B

MATERIA

PROFESOR/A

DÍA e HORA

Titora

Queiruga Pais, Araceli

Xoves 11 : 35

Bioloxía

Lucas Domínguez, Nicolás

Mércores 11 : 35

Deb. Técnico II

López Rico, Lois

Xoves 09 : 35

Econom. da Emp

Benito Torres, Javier

Mércores 10 : 45

Francés 2ª LE

Andrade Grande, Perfecto

Martes 09 : 35

Grego

Rodríguez Leal, Gloria

Martes 10 : 45

Hª da Arte

García Viaño, Nieves

Mércores 10 : 45

Hª da Filosofía

Otero Blanco, Ana

Mércores 11 : 35

Hª de España

García Viaño, Nieves

Mércores 10 : 45

Inglés

Temprano y Afonso, Eugenia

Mércores 10 : 45

Latín

Rodríguez Leal, Gloria

Martes 10 : 45

L. Castelá

López Ignacio, Luz Marina

Xoves 11 : 35

L. Galega

Queiruga Pais, Araceli

Xoves 11 : 35

Literatura e Cine

Vázquez Pérez, María Jesús

Martes 11 : 35

Matemáticas II

Cachafeiro Chamosa, Luís

Venres 11 : 35

Mét. Estat. e N 

Vidal Martínez, Hilda

Mércores 10 : 45

Química

Liste López, Socorro

Mércores 11 : 35

Ref. Matemát. II

Cachafeiro Chamosa, Luís

Venres 11 : 35

Relixión

Cao García, Mª Teresa

Martes 09 : 35

T. Expr. Gráf-Plást

Pintos Moreu, Estela

Venres 10 : 45

T. Inform. e C.

Novo Platas, Anxa

Martes 12 : 45

Xeografía

Neiro Ramos, Xosé

Luns 11 : 35

 

2º BAC - C

MATERIA

PROFESOR/A

DÍA e HORA

Titor

Martínez García, José Manuel

Luns 12 : 45

Deb. Artístico II

Pintos Moreu, Estela

Venres 11 : 35

Econom. da Emp

Benito Torres, Javier

Mércores 10 : 45

Francés 2ª LE

Andrade Grande, Perfecto

Martes 09 : 35

Hª da Arte

García Viaño, Nieves

Mércores 10 : 45

Hª da Filosofía

Otero Blanco, Ana

Mércores 11 : 35

Hª de España

Martínez García, José Manuel

Luns 12 : 45

Inglés

Temprano y Afonso, Eugenia

Mércores 10 : 45

L. Castelá

Vázquez Pérez, María Jesús

Martes 11 : 35

L. Galega

Queiruga Pais, Araceli

Xoves 11 : 35

Literatura e Cine

Vázquez Pérez, María Jesús

Martes 11 : 35

Matemát. Aplic. II

Valcarce Gómez, José Luís

Mércores 10 : 45

Ref. Mat. Aplic. II

Valcarce Gómez, José Luís

Mércores 10 : 45

Relixión

Cao García, Mª Teresa

Martes 09 : 35

T. Expr. Gr-Pl

Pintos Moreu, Estela

Venres 10 : 45

T. Inform. e C.

Novo Platas, Anxa

Martes 12 : 45

Xeografía

Neiro Ramos, Xosé

Luns 11 : 35