Organigrama, Consello escolar, Equipo directivo, Comisións

Equipo directivo

 • Director: Francisco Javier Dapena Castro
 • Xefe de estudos Educación Secundaria e Bacharelato: Xosé Neiro Ramos
 • Secretaria: Rosa Aldrey Villar
 • Vicedirectora: María Jesús Vázquez Pérez
 • Xefa de estudos Ciclos Formativos: Inés Martorell Quintáns

Consello Escolar ano 2020-21

Equipo Directivo

 • Dn. Francisco Javier Dapena Castro (Director)
 • Dn. Xosé Neiro Ramos (Xefe de Estudos)
 • Dna. Ines Martorell Quintáns (Xefa de Estudos Ciclos Formativos)
 • Dna. Rosa Aldrey Villar (Secretaria)

Representantes do Profesorado.

 • D. Manuel Martínez Blanco
 • D. Nicolás Lucas Domínguez

Representantes dos Pais/Nais

 • Dna. María del Mar Vidal Herrador

Representante da AMPA

 • Dna. Celsa Iglesias Pardo

Representantes do Alumnado

 •  

Representante da PAS

 •  

Representante do Concello

 • Dna. Navia Rivas de Castro

Outros cargos

 • EQUIPO DINAMIZACIÓN TIC: Cesar Novoa Vega

 • DINAMIZACIÓN DA  BIBLIOTECA: Dolores Lagarón Ron

 • DINAMIZACIÓN LINGUA GALEGA: Cristina Quintáns Ruído.

 • RESPONSABLE DE PROGRAMAS INTERNACIONAIS: Xosé Barreiro Otero

 • COORDINADORA FCT: María Peón López

 • COORDINADORA SECCIÓN  BILINGÜE DE INGLÉS: María Eugenia Temprano Y Alfonso

Comisión Económica (decreto 324/1996 do 26 de xullo)

 • Director: Javier Dapena Castro

 • Secretaria: Rosa Aldrey Villar

 • Profesor/a: Manuel Martínez Blanco

 • Alumno/a

 • Pais/nais: María del Mar Vidal Herrador

Comisión de Convivencia (decreto 8/2015, de 8 de xaneiro polo que se desenvolve a lei 4/2011)

 • Director: Javier Dapena Castro
 • Xefe de Estudos: Xosé Neiro Ramos
 • Alumnos/as:
 • Profesor/a:
 • Pais/nais:
 • Persoal Non docente:

Comisión de Biblioteca

Orde do 23 de maio pola que se convoca o Plan de mellora de bibliotecas escolares en centros non universitarios sostidos con fondos públicos para o curso 2016/17.

 • Profesor/a e Coordinadora da Biblioteca: Dolores Lagarón Ron
 • Pai/nai: Celsa Iglesias Pardo
 • Representante do Concello: Navia Rivas de Castro
 • Equipo Directivo: Rosa Aldrey Villar

(de fora do Consello: Responsable da biblioteca pública máis próxima)

Comisión de Coordinación Pedagóxica

 • Ciencias da Natureza: Nicolás Lucas Domínguez

 • Comercio e Marqueting: Manuel Martínez Blanco

 • Debuxo: Estela María Pintos Moreu

 • Departamento de Orientación: Olga Nieves Penas Frade

 • Economía: Javier Benito Torres

 • Educación Física: María Victoria Facal Méndez

 • Filosofía: Pilar González Borrajo

 • Física e Química: Socorro Liste lópez

 • FOLSantiago Pazos Franqueira

 • Formación en Centros de Traballo (FCT): María Peón López

 • Francés: Perfecto Andrade Grande

 • Grego e Latín: Gloria Rodríguez Leal

 • Inglés: María Eugenia Temprano Y Afonso

 • Lingua castelá e literatura: Luz Marina López Ignacio

 • Lingua galega e literatura: Araceli Queiruga Pais

 • Matemáticas: José Luis Valcarce Gómez

 • Música: Víctor Manuel Blanco López

 • Pedagoxía Terapeútica: Mari Carmen Caramés Gorgal

 • Relixión: Mª Teresa Cao García

 • Tecnoloxía: Anxa Novo Platas

 • Vicedirectora: María Jesús Vázquez Pérez

 • Xeografía e Historia: María Nieves García Viaño

Distribuir contido