Datas exames finais FOL 2022-2023

1º CM Electromecánica de Vehículos Automóbiles         Mércores 14 xuño 9:00 - 11:00

 

1º CS Administración e Finanzas                                     Luns 19 xuño 8:45 - 10:25

1º CM Xestión Administrativa                                          Luns 19 xuño 8:45 - 10:25

1º CM Instalacións Eléctricas e Automáticas                  Luns 19 xuño 8:45 - 10:25

 

IMPORTANTE Todos os alumnos que non acudan as clases no periodo de recuperación, deben contactar co docente para a entrega dun traballo obrigatorio previo á realización dos exames