Saltar navegación.
Inicio

Profesorado do IES Pedra da Auga

PROFESORADO DO IES PEDRA DA AUGA CURSO 2023/2024

 

 

ADMINISTRATIVO:

 • Ana Alonso Lorenzo
 • Patricia Blanco Rivas
 • Diego Fernández Pérez
 • Juan Manuel Fraga López
 • Noemí Novo Rodríguez
 • Vanesa Lagares Doural
 • Jorge Rodríguez Martínez (XD)
 • Ernesto Roa Martínez.
 • Juan Antonio Santamaría Rodríguez

ARTES PLÁSTICAS:

 • Gloria María Iglesias Francisco (XD)

BIOLOXÍA E XEOLOXÍA:

 • Marta Álvarez Pérez
 • Blanca Fernández González (XD)

ECONOMÍA:

 • Damián Santomé García(XD)

EDUCACIÓN FÍSICA E DEPORTIVA:

 • Domingo Casás Cheda (XD)
 • Helena Ferreiro Rodríguez

ELECTRICIDADE E ELECTRÓNICA:

 • Rafael Alonso Fernández.
 • Heriberto Díaz Diz (XD)
 • Tania González Martíns
 • Rocío Martínez Martínez
 • Purificación Rodríguez Alonso (XD da FCT)
 • María Rita Rodríguez Ipiña.

FILOSOFÍA:

 • María González Pérez (XD)

FÍSICA E QUÍMICA:

 • Marcos Ojea González (XD)
 • Pedro Lois Suárez García

FORMACIÓN E ORIENTACIÓN LABORAL:

 • Iván González Lanzas (XD)

FRANCÉS:

 • Beatriz Freijido Vázquez (XD)
 • Juan Bautista Martínez González (secretario)

INGLÉS:

 • Ismael Alonso Lorenzo (XD)
 • Cristina Castro Fontán
 • María López Cabana

LATÍN:

 • María de la Purificación Hermo Segade (XD)

LINGUA CASTELÁ E LITERATURA:

 • Laura Carballeira Vázquez (XD)
 • Rebeca Núñez Fernández (directora)
 • Ascensión Sánchez Ibáñez (vicedirectora)

LINGUA GALEGA E LITERATURA:

 • Alfonso Canosa Rodríguez (XD)
 • Teresa Pérez Forno (XD)
 • Noa Olalla Presas Bergantiños

MATEMÁTICAS

 • María José Fernández Sestelo (xefa de estudos)
 • Miguel Giménez Insua (XD)
 • Jose Ignacio Hernández Abellás
 • Ana Belén Graña Rodríguez
 • Isabel Taboada Costas

MÚSICA:

 • Paula Carreras Silva (XD)

ORIENTACIÓN:

 • Juan José Abalde García
 • Carmen María Campos Calvo (XD)

RELIXIÓN:

 • José Carlos Pérez Montes (XD)

TECNOLOXÍA:

 • Natalia Piñeiro Piñeiro (XD)
 • Javier Vázquez Varela

TRANSPORTE E MANTEMENTO DE VEHÍCULOS

 • Braulio Ávila Coya (XD)
 • Manuel Penín Nóvoa
 • José Antonio Romero Vázquez
 • Víctor Manuel Soto Pontón.

XEOGRAFÍA E HISTORIA

 • Xosé Lois Gómez García (XD)
 • Aitor Insunza Núñez
 • Carlos Lozano González