Saltar navegación.
Inicio

COMENZO DO CURSO

CURSO 2014/2015

Acto de presentación

Día 15 de setembro de 2014

 

12.00 horas - alumnado de Bacharelato no salón de actos

13.00 horas – alumnado de Ciclos Formativos no salón de actos

13.00 horas – alumnado de Educación de Adultos na Biblioteca

 

Comezo das clases:

Martes, 16 de setembro

(Bacharelato e Ciclos Formativos)

 

Luns, 22 de setembro de 2014

(ESA , FPBásica e 2º de PCPI)

RESUMO DE DATAS DE SOLICITUDE DE ADMISIÓN E MATRÍCULA DE SETEMBRO

Estudos de BACHARELATO e de EDUCACIÓN DE ADULTOS:

Matrícula do 1 ao 10 de setembro.

Ensinanzas de FORMACIÓN PROFESIONAL (GRAO MEDIO E SUPERIOR):

Solicitude de Admisión, do 1 ao 12 de setembro. Matrícula, do 24 ao 26 de setembro.

Ensinanzas da FP BÁSICA e de 2º Curso do PCPI:

Solicitude Admisión, do 1 ao 10 de setembro. Matrícula, do 12 ao 19 de setembro.

 

INICIO DO PROCESO DE ADMISIÓN A CICLOS FORMATIVOS

O período de presentación de solicitudes, en período ordinario, a Ciclos Formativos comenza o 17 de xuño e remata o 4 de xullo ás 13:00 horas.

Para aqueles que sexan admitidos, o período de matriculación vai dende o 18 ata o 24 de xullo ás 13:00 horas.

Mais información nos documentos adxuntos.

Datos de contacto del Coordinador de Movilidades Internacionales Erasmus + del IES García Barbón

Nombre: Álvaro

Apellidos: Ferreirós Rey

Departamento: Formación y Orientación Laboral

Cargo: Secretario

Website: www.iesgarciabarbon.es

Email: ies.garcia.barbon@edu.xunta.es

Teléfono: 0034988410379

Dirección: R/Antonio Fernández Pérez s/n

País: España

Comunidad: Galicia

Código Postal: 32600

Localidad: Verín

Política del IES García Barbón en cuanto al reconocimiento de las competencias adquiridas durante las movilidades

  El reconocimiento de las competencias adquiridas en las movilidades de los estudiantes se certificará en la Secretaría del centro. Asimismo, el Departamento de Formación y Orientación Laboral colaborará con el alumnado en la incorporación de estas competencias en el Curriculum Vitae, así como en el Europass. El reconocimiento de las competencias adquiridas en las movilidades de los docentes se certificará en la Secretaría del centro. De igual manera, se solicitará desde el centro tal reconocimiento desde la  Consellería de Educación e Cultura de la Xunta de Galicia.

Compromiso do centro na realización de movilidades Erasmus+_Texto extraído do Proxecto Linguístico do centro.

  O IES García Barbón mantén unha aposta decidida pola internacionalización da nosa
tarefa educativa en dúas direccións que se complementan: por unha banda pretendemos
ampliar o horizonte vital e laboral do noso alumnado e por outra queremos que o noso
profesorado se implique neste tipo de actividades co fin de mellorar a súa práctica docente
diaria e adquirir unha visión más ampla da nosa profesión dentro do contexto europeo.
  Este doble eixe compleméntase coa aposta polo aumento da eficiencia lingüística en
inglés nestes dous colectivos da nosa comunidade educativa, xa que aprezamos carencias
neste campo que poden supoñer limitacións futuras, tanto nas expectativas laborais do noso
alumnado como na proxección profesional do profesorado.

OFERTA FORMATIVA: C.S. Administración e Finanzas (LOE)

Adxúntase o currículo da ensinanza. Na penúltima páxina do mesmo reflíctese a organización dos módulos profesionais e súa carga horaria.

OFERTA FORMATIVA: C.M. de Xestión Administrativa (LOE)

Adxúntase o currículo da ensinanza. Na penúltima páxina do mesmo reflíctese a organización dos módulos profesionais e súa carga horaria.

Distribuir contido