Skip to Content

Admisión de alumnado

Publicadas as listas de admitidos/as provisionais

Admisión provisional

 

1. Publicadas as listas de admitidos/as provisionais.
 
2. As listas poderán ser consultadas presencialmente no taboleiro de anuncios da secretaría do centro e de forma non presencial a través da aplicación admisión alumnado empregando a Chave 365 ou certificado dixital da Fábrica Nacional da Moeda e Timbre.
 
3. Poderase formular reclamación no prazo de 5 días hábiles contados a partir  do  seguinte ao da súa publicación, ante o consello escolar.
 
 
Orde da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria  do 12 de marzo de 2013 (DOG  do 15) pola que se regula ou  procedemento para a admisión do alumnado nos centros  sostidos con fondos públicos e a instrución da dirección  Xeral de centros e recursos Humanos sobre desenvolvemento do proceso de admisión de alumnado para o curso académico 2021-2022.

Admisión alumnado - Curso 2021/22

Admision alumnado

 

DOCUMENTOS IMPORTANTES:

Circular informativa (subido o 18/02/2021)

Criterio complementario (Subido o 03/03/2021)

Resolución do sorteo de letras en caso de empate (Subido o 03/03/2021)

 

Queres matricular ao teu fillo/a de no noso cole? Así funciona a nosa Educación infantil

E D U C A C I Ó N     I N F A N T I L

N O  W E N C E S L A O

Educación Infantil

A día de hoxe, a situación socio-sanitaria na que nos atopamos inmersos desaconsella realizar as Xornadas de Portas Abertas que tiñan lugar no noso centro en datas previas a preinscripción de alumnado de nova incorporación.

Por ese motivo axuntamos a seguinte información que esperamos sexa de utilidade á hora de resolver dúbidas que axuden a escoller o centro educativo que máis se axuste as necesidades de cada familia.

A etapa de Educación Infantil é concibida coma un todo globalizado. A mellor forma de aprender é experimentando e descubrindo por nós mesmos polo que o xogo é a base da nosa aprendizaxe. Pretendemos crear unha escola activa, participativa, integradora e comprometida coas necesidades do alumnado.

Creemos que a educación é un proceso construtivo. Potenciamos o exercicio constante da exploración e a procura de respostas. Axudámoslles a pensar, razoar e solucionar conflitos de xeito independente.

Recoñecemos as diferenzas individuais respectando as distintas necesidades, capacidades intelectuais, personalidade e ritmos de madurez. Cada un vai desenvolvendo as súas destrezas aprendendo a enfrontarse positivamente aos seus fracasos e frustracións. Procuramos que o/a neno/a sexa capaz de aceptarse a si mesmo.


¿Que aprendemos?

Linguaxe:
Damos a coñecer aos nenos/as as funcións da linguaxe tanto oral coma escrito co fin de iniciarse na aprendizaxe da lecto-escritura. A nosa meta é axudar ao alumnado a empezar a ler de xeito comprensivo a través de actividades lúdicas e dinámicas.

Lóxica:
Achegamos ao alumnado ao coñecemento dos obxectos, ao descubrimento das súas propiedades e finalmente á representación matemática das mesmas. O desenvolvemento da observación, a intuición, a creatividade e o razoamento lóxico son principios básicos sobre os cales se constrúe o pensamento matemático.

O mundo que nos rodea:
    Consideramos que o coñecer, explorar e  amar a natureza e a comunidade que nos rodea. Inspiran a creatividade, a tolerancia e abren as portas da “imaxinación”.

A psicomotricidade:

A estimulación psicomotriz nos nenos/as en idades temperás resulta moi beneficioso para o seu desenvolvemento físico e psicolóxico. A psicomotricidade vai facilitar a adquisición do esquema corporal permitindo que o neno/a sexa consciente do seu propio corpo, favorece o control muscular e axuda ao neno/a domine o seu corpo e movementos con maior facilidade; contribúe a perfilar o control postural, a lateralidade, o equilibrio, a coordinación e o sentido do espazo; estimula a percepción e exploración do entorno; axuda a que se oriente no espazo e no tempo; propicia as relación sociais e estimula a expresión emocional.

Plurilingüísimo:

Como centro plurilingüe que somos, desde os 3 anos temos un proxecto de inmersión en inglés que axudará a desenvolver a comprensión e expresión oral. Áreas Implicadas:

 • INGLÉS: o horario semanal da área de lingua inglesa é segundo a Orde de 25 de xuño de 2009 dunha hora semanal.
  O noso proxecto contempla 2 sesións semanais de 50 minutos antes/despois do recreo que se reparten do seguinte xeito: 30 minutos da área propiamente dita en inglés e a continuación a merenda  durante 20 minutos no que aproveitamos para desenvolver a lingua nunha situación  real de comunicación: fórmulas de cortesía, peticións, vocabulario específico da alimentación, hixiene, etc.
 • INFORMÁTICA: 1 sesión semanal de 50 minutos na aula de informática. Na hora de informática os/as nosos/as alumnos/as familiarizaranse co ordenador, tablets e scornabots. Usarán diferentes aplicacións e poderán afondar na aprendizaxe das diferentes áreas do currículo pero usando sempre a lingua estranxeira.
 • MÚSICA: 1 sesión semanal de 50 minutos na aula propia de cada grupo en 3 e 4 anos, e na aula de música en 5 anos. Coñecerán vocabulario e conceptos propios do currículo da área de música en inglés. Sen esquecer a tradición musical de Galicia,  poñerase especial atención ás músicas do mundo de fala inglesa.

 Imaxe da video-visita

Preme na imaxe para ver a vídeo-visita.

 

 

 

Inicio do procedemento de admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso 2021/2022

ADMISIÓN 21-22

 

A Consellería de Cultura, Educación e Universidade publicou a ORDE do 18 de decembro de 2020 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación (código de procedemento ED550A e ED550B). 

Consulta a información: http://www.edu.xunta.gal/portal/node/32849 

 


A dirección

LISTAXES DEFINITIVAS DE ADMISIÓN PARA O CURSO 20/21

Saíron publicadas as listaxes definitivas de admitidos e non admitidos para o curso 2020/21.

Para visualizar as listaxes poderán facelo de forma presencial no taboleiro interior do centro ou ben de forma non presencial empregando a Chave 365 ou certificado dixital da “Fábrica Nacional de Moneda e Timbre” a través da aplicación admisionalumnado.

*Contra estas listaxes poderá interpoñer un recurso de alzada a partir do 27 de xuño.

LISTAXES PROVISIONAIS DE ALUMNADO ADMITIDO E NON ADMINTIDO PARA O CURSO 2020-21

Xa sairon publicadas as listaxes provisionais das persoas admintidas e non admitidas no centro.

Para visualziar as listaxes poderán facelo de forma peresencial no taboleiro interior do centro ou ben de forma non presencial empregando a Chave 365 ou certificado dixital da “Fabrica Nacional de Moneda e Timbre” a través da aplicación adminsionalumnado.

 

Poderánse formular reclamacións contra as listaxes provisionais no prazo de 3 días hábiles contados desde o seguinte ao da súa publicación.

 

A Coruña, a 27 de maio de 2020

A dirección

ADMISIÓN DE ALUMNADO PARA O CURSO 20/21

Resolución do 5 de maio de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, pola que se dá publicidade a diversos acordos do Centro de Coordinación Operativa da situación de emerxencia sanitaria no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia (Cecop), do 5 de maio de 2020 

 

Acordo sobre o RESTABLECEMENTO DO PROCEDEMENTO DE ADMISIÓN DE ALUMNADO DO 2º CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL, EDUCACIÓN PRIMARIA, educación secundaria obrigatoria e bacharelato en centros docentes sostidos con fondos públicos PARA O CURSO ACADÉMICO 2020/21.

 1. Prazo de presentación de solicitudes de admisión.

Restablecerase o prazo para a presentación das solicitudes de admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos, polo tempo que restaba cando se declarou o estado de alarma, de xeito que SE INICIARÁ O DÍA 11 DE MAIO DE 2020 E REMATARÁ O DÍA 18 DO MESMO MES

2. Novos prazos do procedemento:

a) De conformidade co artigo 33 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, os demais prazos do procedemento de admisión reduciranse á metade.


b) Novos prazos do proceso:

  • Presentación da documentación acreditativa dos criterios de baremo: ata o día 26 de maio de 2020.
  • Publicación das listaxes provisionais do alumnado admitido e non admitido: antes do 9 de xuño de 2020.
  • Poderanse formular reclamacións contra as listaxes provisionais no prazo de 3 días hábiles contados desde o seguinte ao da súa publicación.
  • Publicación das listaxes definitivas do alumnado admitido e non admitido: ata o 26 de xuño de 2020.
  • Formalización da matrícula en educación infantil e primaria: do 1 ao 10 xullo de 2020.

 

O horario de atención ao público para o proceso de admisión de novo alumnado é o seguinte:

DE LUNS, 11 DE MAIO, A LUNS, 18 DE MAIO, DE 10.00 H A 13.00 H (ÁMBOLOS DOUS INCLUÍDOS).

Pregamos ás familias que vaian ao centro a realizar os trámites de admisión, que tomen as medidas de hixiene pertinentes para a vosa e a nosa seguridade.

Moitas grazas a todos/as.

A dirección

 

PROCESO DE ADMISIÓN 2020/21

admision20

XORNADAS DE PORTAS ABERTAS 2020

Aproxímase o periodo de admisión de novo alumnado para o próximo curso 2020/21 e dende o centro organizamos unhas xornadas de portas abertas para as familias que teñan interese en coñecer o noso centro.

 

 

 

Distribuir contido


by Dr. Radut