Skip to Content

RESERVA DE PRAZA NO I.E.S. SARDIÑEIRA

Á ATENCIÓN DAS NAIS, PAIS E/OU TITORES LEGAIS DO ALUMNADO DE SEXTO CURSO DE ED. PRIMARIA DESTE CENTRO.

De acordo co establecido na Orde da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria Do 12  de marzo de 2013 (DOG do 15) pola que se regula o procedemento para a admisión do alumnado nos centros sostidos con fondos públicos, comunícolles o seguinte:

1. Aos efectos da continuidade de estudos do actual alumnado de sexto curso que promocione á etapa de educación secundaria obrigatoria, este Centro está adscrito ao IES Sardiñeira.

2. A circunstancia de estar este Centro adscrito ao citado IES supón que o noso alumnado terá prioridade para a admisión.

3. As familias que no vindeiro curso 2019-20 desexen que os seus fillos cursen os estudos no referido instituto deberán presentar no noso Centro, entre os días 1 e 15 de febreiro, o modelo de solicitude debidamente cuberto que se xunta a este escrito (anexo I da Orde do 12 de marzo de 2013). O alumnado deberá entregar as solicitudes, debidamente cumprimentadas, ao titor/a.

           Se vostedes o prefiren, tamén poden realizar a reserva directamente na aplicación admisionalumnado, na Sede Electrónica da Xunta de Galicia.

4. A reserva ten carácter vinculante e será incompatible coa presentación da solicitude noutro centro, salvo renuncia expresa por escrito presentada no centro de adscrición antes do inicio do prazo ordinario de presentación de solicitudes de admisión. A presentación de solicitude noutro centro dará lugar a perda de prioridade.

5. O alumnado deberá formalizar a matrícula no IES entre o 25 de xuño e o 10 de xullo.

 

AdxuntoTamaño
impreso solic.adscritoED550A-G.pdf1.04 MB


page | by Dr. Radut