Skip to Content

NORMAS E USO DA BIBLIOTECA ESCOLAR

A continuación faise unha relación das normas polas que se rixe esta biblioteca.

A finalidade das mesmas é lograr un bo uso deste espacio escolar, e así, aproveitar todo o seu potencial educativo.

Para favorecer estos principios débese respetar as seguintes normas que permiten o seu correcto funcionamento.

► A biblioteca é un lugar de lectura, consulta ..., en nigún caso é un espacio con carácter asistencial (gardería) senón que ten unha finalidade educativa.

► Non se poden consumir ningún tipo de alimento.

► Os sofás da zona dos máis pequenos son para Educación Infantil e o primeiro nivel de Primaria. Os maiores sentaransen nas cadeiras.

► Coidamos todo o que hai: mobles, libros, ordenadores...

► Cando retiremos un libro da estantería, empregaremos os “ marcalibros ” . A súa finalidade é localizar o lugar exacto do libro que retiramos para ler. Primeiro, colocaremos o “marcalibros” no espazo que ocupaba o libro e unha vez finalizada a lectura, o alumno/a coloca o libro e retira o “ marcalibros”.

► Andamos a modiño e en silencio pola biblioteca.

► Podemos usar tamén a biblioteca para buscar información sobre traballos que os Mestres propoñen nas aulas.

► Para buscar información nos ordenadores hai que pedir permiso ao mestre de garda, o cal decidirá, baixo a súa tutela e responsabilidade, se permite o uso ou non dos mesmos.

► Os alumnos/as de Educación Infantil poderán estar na biblioteca acompañados por un adulto, nunca sós.

► Deixaremos todo ordenado antes de saír.

 

O incumprimento das normas dará lugar a un primeiro aviso, nun segundo aviso poñerase en coñecemento da Xefatura de Estudos, a un terceiro aviso, acordaranse as medidas correctoras acordes á acción.page | by Dr. Radut