Información sobre a aplicación abalarMóbil

A Xunta de Galicia, coa finalidade de aumentar o acercamento entre o profesorado e as familias, ofrece abalarMóbil. Trátase dunha aplicación que permite ás familias consultar a información dos seus fillos a través do teléfono móbil dende calquera lugar, de forma cómoda e rápida. 

abalarMóbil é unha aplicación que se pode instalar tanto no teléfono móbil como nunha tablet, e que permite ás familias consultar a información de calquera dos seus fillos a través destes dispositivos. 

Consellos para a convivencia na escola en tempos de COVID

No arquivo adxunto están explicados uns consellos para a convivencia na escola en tempos de COVID.

DÍAS PARA O INICIO DO CURSO 2020-21

Xoves, 10 de setembro:

5º de Ed. Infantil, 1º, 2º e 3º de Ed. Primaria.

Venres, 11 de setembro:

6º de Ed. Infantil, 4º, 5º e 6º de Ed. Primaria.

Luns, 14  de setembro:

4º de Ed. Infantil, segundo as quendas establecidas no período de adaptación.

Entradas ao centro:

A entrada do alumnado ao centro realizarase do seguinte xeito:

A) Alumnado transportado:

      Accederá polo portalón principal de acceso ao centro (avenida do recinto feiral).

B) Alumnado non transportado:

Accederá polo portal situado preto das instalacións da gardería “Galiña Azul (rúa da Estación). Este portal abrirase ás 8:50 horas.

Saídas do centro:

A saída do alumnado farase como segue:

A) O alumnado, que saia ás 14:00 horas, farao polo portalón principal de acceso ao centro.

B) O alumnado,  non transportado no autobús escolar, que saia ás 15:00 horas, sairá polo portal situado preto das instalacións da gardería “Galiña Azul.

Aviso importante:

Por razóns de seguridade prégase que, no momento da entrada e da saída ao recinto escolar, se manteñan tamén as distancias de seguridade fóra do recinto co fin de evitar aglomeracións innecesarias que poden prexudicar a circulación do alumnado.  

Protocolos relacionados coa COVID 19

En arquivos adxuntos, poderán consultar os protocolos relacionados coa COVID 19.

APERTURA DO PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE COLABORADORES/AS DO COMEDOR PARA O CURSO 2020-2021

As persoas interesadas en colaborar no vindeiro curso escolar 2020-2021 nas tarefas de comedor escolar poderán formalizar a súa solicitude achegando o documento que poden descargar premendo aquí.

APERTURA DO PRAZO PARA SOLICITAR PRAZA NO COMEDOR ESCOLAR PARA O CURSO 2020/2021.

 Deberá presentarse o Anexo II: Modelo de autodeclaración e especificacións. (Premer aquí)

INSTRUCCIÓNS PARA CUBRIR CORRECTAMENTE O ANEXO II MODELO DE AUTODECLARACIÓN:

A renda neta per cápita familiar obterase como resultado de realizar os seguintes cálculos en base á declaración da renda do exercicio 2019:

1. Sumarase a base impoñible xeral coa base impoñible do aforro.

2. Deste resultado restarase a cota líquida resultante da autoliquidación.

Segundo isto, a renda familiar para os efectos da autodeclaración é o resultado da facer as seguintes operacións coa declaración do IRPF:

casiña 435 + casiña 460 – casiña 595

O resultado obtido dividirase polo número de membros que forman parte da unidade familiar.

O concepto de unidade familiar será o definido na normativa do IRPF.

 

Quen forma parte da unidade familiar

1. No caso de matrimonio, a unidade familiar está integrada polos cónxuxes non separados legalmente e:

a) Os fillos menores, con excepción dos que, co consentimento dos pais, vivan independentemente destes.

b) Os fillos maiores de idade incapacitados xudicialmente suxeitos á patria potestade prorrogada ou rehabilitada.

2. En ausencia de matrimonio ou nos casos de separación legal, a unidade familiar está integrada polo pai ou pola nai e a totalidade dos fillos que convivan co pai ou coa nai e reúnan os requisitos da modalidade anterior.

 

Aclaracións para determinar correctamente a renda anual familiar

Para determinar a renda anual familiar hai que sumar as rendas obtidas por todas as persoas que integran a unidade familiar. Nesta operación poden presentarse varias situacións:

1. Unidades familiares nas que ambos cónxuxes, ou calquera outro integrante dela, perciben rendas e teñen a obriga de presentar a declaración anual do IRPF. Neste caso, o importe da renda familiar resultará das sumas e restas das casiñas indicadas, que se obterán de cada declaración, se foron presentadas individualmente -que é o habitual- ou ben, da declaración conxunta.

2. Unidades familiares nas que ambos cónxuxes perciben rendas pero só un deles ten a obriga de presentar a declaración. Neste caso, a obtención do importe da renda familiar resultará das sumas e restas das casiñas indicadas, para o membro da unidade que presentase declaración do IRPF máis o importe que resulte para o outro integrante da unidade familiar que non presentou declaración do IRPF, segundo os seus datos fiscais que deberá para realizar o cálculo dos seus ingresos, sumar os importes das casiñas 0003 (retribucións dinerarias) e 0027 (intereses) e restar os importes das casiñas 0013 (cotizacións seguridade social), 0596 (retencións procedentes do traballo) e 0597 (retencións procedentes do capital mobiliario).

3. Cando ambos cónxuxes perciban rendas pero non teñan a obriga de presentar declaración da renda ou ben cando o cónxuxe ou os cónxuxes non perciban renda ningunha suxeita a tributación do IRPF. Nestes supostos, os interesados deberán consignar os seus datos fiscais do mesmo xeito que no especificado no apartado anterior para os membros que non presentase declaración do IRPF.

LIBROS DE TEXTO CURSO 2020-2021

No arquivo adxunto pódese consultar o listado dos libros de texto para o curso escolar 2020-2021.

 

CELEBRACIÓN LETRAS GALEGAS E DÍA DA FAMILIA

Ola a tod@s, deixamos aquí os enlaces dos vídeos que se realizaron coas actividades feitas polos alumnos/as de educación infantil para conmemorar o día das Letras Galegas e do Día da Familia.

https://www.youtube.com/watch?v=rzSyLi8e4YQ&feature=youtu.be

https://youtu.be/95sKDPyrEUw

SOLICITUDES DE ADMISIÓN

TODAS AS SOLICITUDES DE ADMISIÓN PARA  O CURSO 2020/21, PRSENTADAS EN PRAZO, FORON ADMITIDAS

AXUDAS LIBROS DE TEXTO, MATERIAL ESCOLAR E FONDO SOLIDARIO CURSO 2020/21

Dende o 20 de maio ao 19 de xuño está aberto o prazo para solicitar axudas para libros e material escolar (1º e 2º de Educación Primaria) e préstamos de libros do Fondosolidario (3º, 4º, 5º e 6º de E. Primaria)

VÍDEOS EDUCACIÓN INFANTIL

Ola, ola , aquí vos deixamos os enlaces de dous vídeos que se realizaron cos traballos feitos polo alumnado de educación infantil durante o confinamento

MENUDOS ARTISTAS: https://www.youtube.com/watch?v=Qh4W2QRXTQE&app=desktop

CONTOS FAVORITOS:  https://www.youtube.com/watch?v=S3OoOkNetL0&app=desktop

             MOI BEN NENOS E NENAS !!!!

REAPERTURA E MODIFICACIÓN DOS PRAZOS DO PROCESO DE ADMISIÓN DE ALUMNADO PARA O CURSO 2020-2021

Segundo o anunciado na resolución do 5 de maio (DOG 6 maio): restablecerase o prazo para a a presentación das solicitudes de admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos polo tempo que restaba cando se declarou o estado de alarma, de xeito que se iniciará o día 11 de maio de 2020 e rematará o día 18 do dito mes.

LUNS 11 DE MAIO AO 18 DE MAIO

Horario de atención ao público: 9:00 a 14:00 horas

RECOMÉNDASE A PRESENTACIÓN TELEMÁTICA A TRAVÉS DO APLICATIVO admisionalumnado

No caso de asistir presencialmente ao centro para entregar a documentación:

- Obrigatorio traer bolígrafo.

- Obrigatorio o mantemento das distancias de seguridade.

- Recomendase o uso de mascarilla.

- Esperar na porta de entrada ao edificio de primaria e subir cando remate a persoa que está tramitando a solicitude.

- Prégase traer as fotocopias dos documentos que se  precisan para realizar o trámite.

- Prégase que acuda unha soa persoa para realizar o trámite.

 

Os prazos quedan establecidos do seguinte xeito:

 

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

DO 11 AO 18 DE MAIO

INCLUSIVES

PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA BAREMO

ATA O 26 DE MAIO

LISTAXES PROVISIONAIS

9 DE XUÑO

RECLAMACIÓN

10 AO 12 DE XUÑO

LISTAXES DEFINITIVAS

26 DE XUÑO

FORMALIZACIÓN DE MATRICULA

DO 1 AO 10 DE XULLO

CONSELLOS DEPARTAMENTO ORIENTACIÓN

Ola a tod@s, desde o departamento de Orientación achegamos uns arquivos en pdf , que se poden descargar, con información sobre o COVID-19 , unha guía de boas practicas para saídas con poboación infantil durante o estado de alarma e un diario no que os nenos/as poden expresar o que senten estes días.

Moito ánimo a tod@s!!

 

ACTIVIDADE DÍA DO AUTISMO

Ola, o vindeiro xoves, 2 de abril, celébrase o día do Autismo e desde o centro proponse unha actividade para que todos vós, nenos e nenas do CEIP Plurilingüe de Silleda, fagades na casa. No seguinte enlace pódese ver a proposta

https://www.dropbox.com/s/rjr3mglkijtk4ir/ACTIVIDADE%20D%C3%8DA%20DO%20AUTISMO.docx?dl=0

 

AXUDA ÁS FAMILIAS DO ALUMNADO BENEFICIARIO DAS BOLSAS DE COMEDOR ESCOLAR EN SUSPENSIÓN POLO COVID-19

A Conselleria de Educación publica as bases reguladoras das axudas de carácter directo ás familias do alumnado beneficiario de bolsas de comedor escolar nos centros públicos non universitarios xestionados por esta consellería durante a situación de suspensión do servizo de comedor como consecuencia do COVID-19.

Na seguinte ligazón poden atopar un resumo da orde para solicitar a axuda: 

https://www.dropbox.com/s/2y6ypacw4b0mdtl/AXUDAS%20COMEDOR%20ESCOLAR%20F...

PROGRAMA "APRENDEMOS EN CASA" DO MINISTERIO DE EDUCACIÓN E RTVE

O Ministerio de Educación e FP e RTVE lanzan "Aprendemos en casa", para facilitar a aprendizaxe de todo o alumnado durante a suspensión das clases presenciais. 

Pódese consultar toda a información no seguinte enlace: 

http://www.educacionyfp.gob.es/prensa/actualidad/2020/03/20200321-mefprtve.html

 

INTERRUPCIÓN DO PROCESO DE ADMISIÓN DE ALUMNADO

Segundo o establecido na disposición adicional terceira do Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crisis sanitaria ocasionada polo COVID-19 e no apartado sétimo do Acordo do Centro de Coordinación Operativa (Cecop), mediante o que se adoptan medidas preventivas en lugares de traballo do sector público autonómico como consecuencia da evolución epidemiolóxica do coronavirus COVID-19 interrómpense o prazo para a presentación de solicitudes para o proceso de admisión de alumnado.O cómputo dos prazos reiniciarase no momento en que perda vixencia o acordo ou, se é o caso, as prórrogas deste.

 
 

  

SUSPENSIÓN DA ACTIVIDADE LECTIVA

O Presidente da Xunta de Galicia anunciou o pasado 12 de marzo a suspensión de toda a actividade lectiva nos centros de ensino de Galicia. O día 15 de marzo publicouse no BOE o Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19. Sabemos que a batalla contra esta pandemia depende en gran parte da nosa capacidade para limitar os desprazamentos e as interaccións durante o tempo que sexa necesario. En consecuencia, establecemos as seguintes pautas de actuación ata novo aviso: 

1. O centro  atenderá todas as xestións administrativas de xeito telemático. De todas formas, cómpre lembrar que os prazos dos procesos que estaban en marcha se interrompen ata a volta á normalidade, tal e como se recolle na disposición adicional terceira do Real Decreto 463/2020. Pola súa parte, a Consellería de Educación, Universidade e Formación profesional publicou unhas instrucións  nas que se aclara que se amplía provisionalmente o prazo de presentación telemática e presencial de solicitudes de admisión, que finalizará unha semana despois do reinicio das clases.

2. O profesorado enviará,  por medios telemáticos, actividades xenéricas relacionadas cos contidos curriculares para que o seu alumnado as poida realizar no seu domicilio, e fará o seu seguimento, pero non terán carácter de avaliables.

3. A comunicación coa comunidade educativa xestionarase a través do correo electrónico do centro (ceip.silleda@edu.xunta.es), no que atendemos permanentemente. A atención telefónica xestionarase a través do 886151696 en horario de 10.00 h a 13.00 h.

VISITA DE ANXO MOURE

Anxo Moure deleitounos coa representación de varios contos coa temática da igualdade e a violencia de xénero. Premede na seguinte ligazón para poder ver as fotos:   https://drive.google.com/drive/folders/1hjbNHAqmZBr_5kKszIjiFv1s_x-i8UBf....

CELEBRANDO O DÍA DE ROSALÍA

O alumnado de 6º A  fixo unha lectura de poemas  de Rosalía ao alumnado de Educación infantil e de Educación Primaria. O alumnado d 6º B deulle lectura o manifesto dos escritores da lingua galega. Premede na seguinte ligazón para poder ver as fotos:   https://drive.google.com/drive/folders/1LbgxoMOY6W0CYUEHP1z3f8EArkMiT5vp...

 

Distribuir contido