Saltar navegación.
Inicio

Listaxes definitivas de admitidos e excluídos no programa Fondo de libros

Listaxe definitva de admitidos

Listaxe definitiva de excluídos

 

Os libros repartiranse aos alumnos cando empece o curso, a partir do día 11 de setembro.

 

Os vales de Axuda de Libros (1º e 2º de primaria) e máis os vales de Material (toda a primaria) que non se retiraron a data de 7 de xullo poderán retirarse a partir do 1 de setembro na secretaría do centro.

Listaxes provisionais de admitidos e excluídos no fondo de libros solidarios

A continuación figuran para a súa descarga as listaxes de admitidos e excluídos no reparto do fondo solidario de libros de texto (3º, 4º, 5º e 6º de primaria).

 Estas listaxes nada máis informan do número de libros concedidos no reparto. Hai dous días de prazo para reclamar. Transcurridos eses dous días se publicarán as listaxes definitivas en donde figurarán as referencias concretas dos libros que se conceden no reparto.

 Toda esta información se publicará tamén na cristaleira de entrada ao centro.

 Listaxe de admitidos

 Listaxe de excluídos

Listaxe de libros de texto para o curso 2017/2018

Curso e etapa

Área)Materia/Ámbito/Módulo

Título, autor, editorial e ano de publicación

ISBN

Lingua de edición

PGLT*

 

 

1º Primaria

Lingua Galega

Lingua Galega – Saber facer- Mochila lixeira

Equipo Editorial

 Santillana,2014

978-84-9972-542-0

Galego

 

1º Primaria

Lingua Castelá

 

 

 

SEN LIBRO

 

Castelá

 

1º Primaria

Lingua Estranxeira

 

Great Explorers 1 ( Activity Book)

 

 

978-0-19-4507011

Inglés

 

1º Primaria

Matemáticas

Matemáticas 1 – Aula activa

Vicens-Vives 2015

 

978-84-682-2028-4

Castelá

 

1º Primaria

Ciencias Naturais

 

Ciencias Sociales

SEN LIBRO

 

 

SEN LIBRO

 

Galego

 

1º Primaria

Relixión católica

Relixión Católica 1 

Editorial Rodeira- Tobih,2014

978-84-8349-371-7  116567

Galego

 

1º Primaria

Música

Melodia 1

Galinova Editorial

Galinova 2015

978-84-9737-229

Castelá

 

 


 

Curso e etapa

Área)Materia/Ámbito/Módulo

Título, autor, editorial e ano de publicación

ISBN

Lingua de edición

PGLT*

2º Primaria

Lingua Galega

2 Pri Lingua- Saber facer- Mochila lixeira Saber facer

Santillana,2015

978-84—9972-239-9

Galego

 

 

 

 

 

 

 

2º Primaria

Lingua Castelá

SEN LIBRO

 

Castelá

 

2º Primaria

Lingua Estranxeira

Great Explorers 2( Activity book)

9780194507226

Inglés

 

2º Primaria

Matemáticas

Matemáticas 2

Vicens Vives, 2015

 

978-84-682-2834-1

Castelá

 

2º Primaria

Ciencias Naturais

 

Ciencias Sociales

SEN LIBRO

 

 

SEN LIBRO

 

Galego

 

2º Primaria

Relixión Católica

Relixión Católica 2

Editorial Rodeira-Tobih  2011

978-84-8349-2895

49289

Galego

 

2º Primaria

Música

Melodia 2

Galinova Editorial.

Galinova 2015

978-84-9737-246-6

Castelá

 

 


 

Curso e etapa

Área)Materia/Ámbito/Módulo

Título, autor, editorial e ano de publicación

ISBN

Lingua de edición

PGLT*

3º Primaria

Lingua Galega

Lingua 3º de Primaria

Equipo Editorial

Obradoiro-Santillana           NO COMPRAR- FONDO LIBROS

2012

9788499720685

Galego

 

3º Primaria

Lingua Castelá

Lengua castellana 3º Primaria

Equipo Editorial

Obradoiro-Santillana           NO COMPRAR- FONDO LIBROS

2012

9788429477412

Castelán

 

3º Primaria

Lingua estranxeira

Explorers 3 Class book

Nina Lauder                          NO COMPRAR – FONDO LIBROS

Editorial Oxford

2011

 9780194509961

 Inglés

 

3º Primaria

Matemáticas

Matemáticas 3º Primaria

Equipo Editorial

Obradoiro-Santillana           NO COMPRAR- FONDO LIBROS

2012

9788468001777

Castelán

 

3º Primaria

Coñecemento do Medio

Coñecemento do Medio 3º Primaria

Equipo Editorial

Obradoiro-Santillana           NO COMPRAR- FONDO LIBROS

2012

9788499720920

Galego

 

3º Primaria

Relixión Católica

SEN LIBRO

 

 

 

3º Primaria

Música

Juglar 3, SIGLO XXI

Galinova Editorial

978-84-9737-120-9

Castelá

 

 

 


 

Curso e etapa

Área/Materia/Ámbito/Módulo

Título, autor, editorial e ano de publicación

ISBN

Lingua de edición

PGLT*

4º Primaria

Lingua Galega

Lingua 4º de Primaria Saber facer

Equipo Editorial

Obradoiro-Santillana           FONDO LIBROS

2015

9788499726168

Galego

 

4º Primaria

Lingua Castelá

Lengua castellana 4º Primaria Saber hacer

Equipo Editorial

Obradoiro-Santillana 2015          FONDO LIBROS

9788468029566

Castelá

 

4º Primaria

Lingua Estranxeira

Great Explorers 4 Class book

Nina Lauder

Editorial Oxford               FONDO LIBROS

 

 9780194507684

Inglés

 

 

Lingua Estranxeira

Great Explorers 4 Activity book

Nina Lauder

Editorial Oxford

 

9780194507608

Inglés

 

4º Primaria

Matemáticas

Matemáticas 4  Primaria Saber Hacer

Equipo editorial                                      FONDO LIBROS

Obradoiro-Santillana

2015

978-84-83056097

 

Castelá

 

4º Primaria

C. Naturais

C. Sociais

C.Naturais Saber facerSantillana 2015

C. Sociais   Saber facer Santillana 2015   FONDO LIBROS

978-84-99726007

9788499727141

 

Galego

Galego

 

4º Primaria

Relixión Católica

Relixión Católica 4

Valero Crespo, Ana Gavilán, Visitación Ayuso. FONDO LIBROS

E.D. Anaya2015

978-84-67880298

Galego

 

4º Primaria

Música

Melodía 4

Galinova Editorial 2015

 

978-84-9737-244-2

Castelá

 

 


 

Curso e etapa

Área)Materia/Ámbito/Módulo

Título, autor, editorial e ano de publicación

ISBN

Lingua de edición

PGLT*

5ºPrimari

Lingua Galega

 

Lingua Mochila Lixeira. A Casa do Saber.Obradoiro Santillana 2010

NO COMPRAR- FONDO LIBROS

 

 

978-84-294-9320-7

Galego

 

 

 

5º Primaria

 

 

 

Lingua Castelá

 

 

 

 

 

Lengua Castellana. Mochila Ligera .La casa del Saber

Santillana

Equipo Editorial 2010

                                          NO COMPRAR- FONDO LIBROS

 

 

 

978-84-8224-962-9

 

 

Castelá

 

5º Primaria

Lingua Estranxeira

EXPLORER 5 CLASS BOOK

Sarah Philips                            NO COMPRAR – FONDO LIBROS

 

Editorial OXFORD 2011

978-019-4509244

Inglés

 

5º Primaria

Matemáticas

Matemáticas 5, Primaria –Mochila Ligera La casa del Saber

Equipo editorial,

Santillana, 2010,                    NO COMPRAR- FONDO LIBROS

 

978-84-294-9363-4

Castelá

 

5º Primaria

Coñecemento do Medio

Coñecemento do Medio 5 – Abre a Porta

Brotons Vitoria, Juan Ramón; Gómez Gil, Ricardo; Valbuena Pradillo, Rafael,

Anaya, 2009, 

                                   NO COMPRAR –FONDO LIBROS

978-84-667-8084-1

Galego

 

5º Primaria

Relixión Católica

Relixión católica 5,

Grupo EDEBE                               NO COMPRAR- FONDO LIBROS

 

Rodeira, - primaria 2009

978-84-8349-025-9

Galego

 

5º Primaria

Música

Juglar 5, SIGLOXXI

Galinova Editorial

978-84-9737-103-2

Castelá

 

 

Primaria

 

 

Plástica

 

Plástica 5º

Aprender es Crecer  Anaya 2014

 

 

978-84-678-3365-2

 

 

 

 .

 .........................

.....................

  Libros de 6º de Primaria (Pulsar na ligazón)

..............

.................

E TI, DE ONDE VÉS SENDO?

 

 

Neste terceiro trimestre continuamos poñendo en valor o patrimonio do concello de Vimianzo. Desta vez a través das súas parroquias. Cada alumna e cada alumno do colexio marcou coa súa foto o seu lugar de residencia que quedou recollido neste fermoso mapa.

 

 

O RECUNCHO MÁIS BONITO DE VIMIANZO

Ao longo do segundo trimestre levamos a cabo o proxecto titulado O recuncho máis bonito de Vimianzo. O alumnado participou achegando o seu lugar favorito cunha fotografía ou un debuxo xunto cunha breve explicación da súa escolla.

A continuación recompilamos unha selección destes traballos no seguinte mapa interactivo. Se pinchades en cada punto de cor verde, podedes acceder á información do mesmo.

 

 

Acceso ao mapa interactivo

 

O obxectivo desta iniciativa foi poñer en valor o patrimonio natural e cultural do concello de Vimianzo coas achegas da comunidade escolar.

Queremos agradecerlle ás familias a súa colaboración para poder levar adiante esta actividade.

 

 

Selección de traballos

 

DOS DOLMENS AOS CASTROS

A PREHISTORIA - O DOLMEN

Durante o primeiro trimestre deste curso investigamos un pouco sobre a prehistoria e os dolmens. Vivimos na Terra de Soneira e estamos rodeados destes monumentos, polo tanto temos a oportunidade de coñecelos de cerca. Resultou un tema ben interesante e motivador.

O noso obxectivo básico é...

Aprender a respectar o Patrimonio Arqueolóxico e entender a importancia do mesmo.

Pero o tema tamén nos permite...

Mellorar a expresión e a comprensión oral, e ampliar o vocabulario mediante conversas, contos e lendas.

Seleccionar material informativo ou elaborado sobre a prehistoria, obtido de diversas fontes.

Coñecer tipos de vivendas habituais na Prehistoria.

Coñecer ferramentas prehistóricas e o seu uso.

Identificar seres vivos: animais propios da Prehistoria e da actualidade.

Comprender a importancia do lume dende a época prehistórica.

Coñecer a importancia da caza, a pesca e a recolección.

Coñecer algunhas manifestacións do Neolítico. Gandería e agricultura, olería e a arte monumental.

Aproximarse ao coñecemento da cultura e a arte na Prehistoria.

Comprender a importancia do uso responsable e sostible dos recursos.

 

Todo isto queda recollido no seguinte vídeo, e no "caderno de traballo" das nenas e nenos que podedes ver na revista que aparece máis abaixo.

  

Esperamos que vos resulte tan interesante como a nós.

  

 

Caderno de traballo

 

 

O CASTRO 

Despois de ter traballado a Prehistoria e o megalitismo no primeiro trimestre, e seguindo centrados na nosa historia, adicamos o segundo trimestre aos CASTROS.

Por outro lado, aproveitamos a cercanía do Castro A CIDÁ de Borneiro, no concello veciño de Cabana, e o Castro das Barreiras que temos na propia contorna urbana de Vimianzo.

Ao igual que nos pasara co megalitismo, atopámonos cun territorio abundante nestes monumentos. E o mesmo que no trimestre anterior, unha historia que pensamos, temos a oportunidade (e o deber) de coñecer e preservar.

 

O obxectívo fundamental que pretendemos con este pequeno proxecto é que o alumnado aprenda a respectar o patrimonio arqueolóxico e entenda a importancia do mesmo.

 

Como resumo deste traballo, podedes ver o seguinte vídeo …

 

 

 

 

PUBLICACIÓN DA LISTAXE DE ADMITIDOS NO PROCESO DE ADMISIÓN PARA O CURSO 2017/2018

LISTAXE PROVISIONAL DE ALUMNADO.  ADMISIÓN CURSO 2017/2018

4º Educación infantil (Xornada partida)

Ao haber máis prazas que solicitudes presentadas todas as solicitudes foron admitidas

Ábrese un prazo de 5 días hábiles a partir do día de mañá, 24 de marzo,  nos que se poderán formular reclamación contra esta listaxe.  De non haber reclamacións a listaxe se considerará definitiva.

En contra das listas definitivas as persoas interesadas poden interpoñer recurso de alzada ante a persoa titular da Xefatura Territorial da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Coruña nun prazo dun mes a partir da súa publicación.

 
  


Letras extraídas en sorteo público para o desempate: II para o primeiro apelido e ÑX para o segundo apelido

Apelidos e nome

Admitido/a

Puntuacion

TOTAL

1

ALVARELLOS COUTO, ERIC

Si

0

2

Arijón Pérez, Hugo

Si

0

3

Caamaño Blanco, Adrián

Si

0

4

Canto Rodríguez, Andrea

Si

0

5

González Maroño, Adrián

Si

0

6

Lavandeira Rodríguez, Sara

Si

0

7

Lorenzo Mouzo, Noemí

Si

0

8

Maneiro Rodríguez, Samuel

Si

0

9

Moledo Suárez, Ricardo

Si

0

10

Outeiral López, Celia

Si

0

11

Pardiñas Hermida, Iria

Si

0

12

Perez Gesto, Marta

Si

0

13

Rodríguez Costa, Marco

Si

0

14

Sampedro Soto, Mía

Si

0

15

Sampedro Soto, Noa

Si

0

16

Santabaya Busto, Nerea

Si

0

17

Santos López, Andrea

Si

0

18

Sendón de la Fuente, Marta

Si

0

19

Sendón de la Fuente, Sara

Si

0

20

Vidal Andrade, Nerea

Si

0

21

Vieites Arjomil, Iria

Si

0

PROCESO DE ADMISIÓN PARA O CURSO 2017/2018

PROCESO DE ADMISIÓN DE NOVO ALUMNADO  PARA O CURSO 2017/2018

O 1 de marzo ábrase o prazo para a solicitude de praza no CEIP San Vicenzo para o curso 2016/2017. Os nenos que estiveron xa matriculados no curso 2016/2017 e seguen no centro no curso 2017/2018 non necesitan tramitar a admisión nin a matrícula.

Pode presentarse a solicitude cuberta á man ou pódese cubrir en internet (ver enlace máis abaixo), imprimir e presentar no centro.

A solicitude de admisión de alumnado poderá asinala calquera das persoas titulares da patria potestade, cando se refiran a fillos comúns dun matrimonio non separado legalmente nin divorciado ou dunha parella de feito debidamente inscrita no Rexistro de Parellas de Feito de Galicia.

Nos demais casos requírese a sinatura dos dous titulares, agás que a patria potestade estea atribuída a un deles con carácter exclusivo, ou en situacións de violencia de xénero.

Unha vez presentadas as solicitudes determinarase se hai ou non máis solicitudes que prazas vacantes. Neste último caso abrirase o prazo para presentar documentación xustificativa dos datos do baremo (dez días hábiles a partir dos dous días seguintes ao remate do prazo de solicitude).

A listaxe provisional de admitidos e non admitidos se exporán no taboleiro de anuncios do centro antes do 25 de abril e a definitiva antes do 15 de maio.

A información colgarase no taboleiro de anuncios do centro. Os impresos e a información pódense conseguir na secretaría do centro, ou descargar dos enlaces a continuación:

Impreso de solicitude (Anexo II):

https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/3anexos_formateadois_ed550b_g.pdf

Orde do 25 de xaneiro polo que se regula o proceso de admisión:

https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/20170201_admision.pdf

Aplicación informática para crear a solicitude de admisión. Se se cubre aquí hai que imprimila, asinala, e presentala no centro correspondente:

https://www.edu.xunta.gal/portal/node/21031

O horario de Secretaría do CEIP San Vicenzo é de 12:10 a 13:00 de luns a venres.

Prazas vacantes para o curso 2017/2018:

4º Educación Infantil --> 25 (das que se reserva 3 prazas para alumnos con necesidades específicas de apoio educativo)

5º Educación Infantil --> 4

6º Educación Infantil --> 2

1º Educación Primaria --> 2 (das que se reserva 2 prazas para alumnos con necesidades específicas de apoio educativo)

2º Educación Primaria --> 5

3º Educación Primaria --> 2

4º Educación Primaria --> 23

5º Educación Primaria --> 23

6º Educación Primaria --> 16

SOLICITUDE DE ADMISIÓN (2017/2018)

 

RECOLLIDA E ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN: Secretaría do Centro.   De 12:10 a 13:00

 DOCUMENTACIÓN NECESARIA:

1. Copia do DNI da persoa solicitante e dos membros computables da familia se no formulario de solicitude denega a súa consulta.

2. Documento acreditativo da idade do alumno (DNI, Libro de familia, Certificado de nacemento...)

3. Certificado de matrícula do centro no que estea matriculado no curso 2016/2017 ou outro documento acreditativo de estar en disposición de reunir os requisitos académicos exixidos  en cada nivel educativo ou etapa. No caso dos alumnos que entran en 4º curso de ducación Infantil non se aplica.

4. Convenio regulador ou resolución xudicial de separación ou divorcio se fose o caso.

PRAZO: do 1 ao 20 de marzo.

 

 

MATRÍCULA (2017/2018)

 

RECOLLIDA E ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN:      Secretaría do Centro.   De 11:10 a 12:30

 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:

1.    Impreso de matrícula.

2.    Enquisa de relixión.

3.    Certificado médico (cóbrese polo médico de cabeceira ou o pediatra).

4.    Impreso de Transporte Escolar se o neno vai usar ese servicio (se fose o caso).

5.    Dúas fotografías tamaño carné.

6.    Certificado de empadroamento no que aparezan tódolos membros da unidade familiar (pídese no Concello).

7.    Fotocopia da Tarxeta Sanitaria do neno feita polas dúas caras.

8.    Impreso de autorización de publicación de imaxes (Recóllese na Secretaría).

9.    Impreso de autorización de recollida dos nenos en horario escolar.

10.  Impreso de lingua materna (3º de Ed. Infantil)

 

PRAZO: do 20 ao 30 de xuño.

Desexa un bo nadal en galego :)

Aquí tedes unha mostra dos desexos que escribiron tódalas nenas e nenos do colexio.

 

 

O noso desexo: oxalá que se cumpran todos!

Felices festas!

 

 

TEMPO DE MAGOSTO, PEÓNS E SAMAÍN. PASÁMOLO DE MEDO!

       

 

 

 

 

Distribuir contido