Saltar navegación.
Inicio

ADMISIÓN ALUMNADO CURSO 2018/2019 - LISTAXE PROVISIONAL

Á vista de que o número de solicitudes de admisión non supera ás prazas ofertadas, todos as solicitudes están admitidas.

Ante esta resolución, poderase formular reclamación no prazo de 5 días hábiles, contados a partir do seguinte ao da súa publicación.

Se non existisen reclamacións, esta listaxe de alumn@s considerarase definitiva.

O prazo de formalización da matrícula será do 20 ao 30 de xuño. Cando se aproxime a data, daremos máis información.

Entroido 2018

Este ano para o entroido, decidimos traballar os traxes típicos do entroido en Galicia. E para amosar o colorido dos mesmos e a alegría dos rapaces e rapazas, fixemos un percorrido polos arredores do colexio.

 

DIA DA PAZ E CARREIRA SOLIDARIA

O día 30 de Xaneiro celebramos o Día da Paz cantando todos xuntos a canción de "Color Esperanza" e facendo una carreira solidaria para recaudar fondos para a asociación Save the Children, que axuda a nenos nenas de países máis desfavorecidos co fin de que poidan ter unha vida mellor. Agradecemos a todos/as a vosa participación e colaboración.

 

Admisión de novo alumnado para o curso 2018/2019

            Do 1 ao 20 de marzo ábrese o prazo de solicitude de admisión de novos alumnos no CEIP Plurilingüe San Vicenzo para o curso 2018/2019.

          A solicitude (procedemento ED550B), pódese recoller no centro educativo; cumprimentar e imprimir o anexo II , na aplicación admisionalumnado ou cumprimentar a través da Sede Electrónica da Xunta de Galicia.

            Acompañando á solicitude temos que presentar a seguinte documentación:

-       Copia do DNI da persoa solicitante e dos membros computables da familia se no formulario de solicitude denega a súa consulta.

-       Copia do documento acreditativo da idade do alumno (DNI, Libro de familia, Certificado de nacemento...)

-       Se un alumno cambia de centro debe presentar un certificado de matrícula do centro no que estea matriculado no curso 2017/2018 ou un documento acreditativo de estar en disposición de reunir os requisitos académicos exixidos en cada nivel educativo ou etapa.

-       Copia do convenio regulador ou disposición xudicial de separación ou divorcio, se fose o caso.

            A solicitude de admisión de alumnado poderá asinala calquera das persoas titulares da patria potestade, cando se refiran a fillos comúns dun matrimonio non separado legalmente nin divorciado ou dunha parella de feito debidamente inscrita no Rexistro de Parellas de Feito de Galicia.

            Nos demais casos, requírese a sinatura dos dous titulares, agás que a patria potestade estea atribuída a un deles con carácter exclusivo, ou en situacións de violencia de xénero.

            Unha vez presentadas as solicitudes determinarase se hai ou non máis solicitudes que prazas vacantes. En caso afirmativo, abrirase o prazo para presentar documentación xustificativa dos datos do baremo (10 días hábiles a partir dos dous días seguintes ao remate do prazo da solicitude).

                  Lexislación do procedemento de admisión:

 

Prazas vacantes para o curso 2018/2019

Educación Infantil

Educación Primaria

4º Educación Infantil

25*

1º Primaria

1**

5º Educación Infantil

2

2º Primaria

1

6º Educación Infantil

6

3º Primaria

4

 

 

4º Primaria

2

 

 

5º Primaria

25

 

 

6º Primaria

24

 

* Reservaranse 3 prazas para atender a escolarización de alumnado con necesidades específicas de apoio educativo.

    ** Reservarase 1 praza para atender a escolarización de alumnado con necesidades específicas de apoio educativo.

 

PROCESO DE RESERVA DE PRAZAS CURSO 2018 – 2019

       O próximo xoves, 1 de febreiro ábrese o prazo para solicitar a reserva de praza do alumnado de 6º curso de primaria que vai cursar 1º da ESO no centro adscrito (IES Terra de Soneira). O prazo para facer a reserva será do 1 ao 15 de febreiro e pode realizarse elixindo unha das seguintes formas:

  • Cubrindo a solicitude que se mandará a casa e entregándoa na secretaría do centro (no CEIP San Vicenzo).
  • Cubrindo a solicitude online , imprimíndoa e presentándoa no centro.
  • Cubrindo a solicitude da reserva directamente na aplicación admisionalumnado

        O alumnado que NON vaia a realizar a matrícula no IES Terra de Soneira, deberá realizar a solicitude de admisión no centro ao que decida optar. O prazo para esta solicitude será do 1 ao 20 de marzo.

  • Cando os postos escolares dispoñibles no centro de adscrición sexan suficientes para satisfacer a demanda existente, publicarase no taboleiro de anuncios deste centro e do centro de orixe.

    Neste caso, a reserva adquirirá carácter vinculante e será incompatible coa presentación de solicitude de admisión noutro centro, salvo renuncia expresa e por escrito presentada no centro de adscrición antes do inicio de presentación de solicitudes de admisión.

  • Cando no centro de adscrición o número de postos escolares dispoñibles non sexa suficiente para satisfacer a demanda existente, comunicarase esa circunstancia ao alumnado afectado mediante a súa publicación no taboleiro de anuncios do centro de adscrición e do centro de orixe.

    O alumnado afectado deberá presentar a solicitude de admisión no centro de adscrición na forma e dentro do prazo establecido (do 1 ao 20 de marzo), e posteriormente presentarán a documentación xustificativa dos criterios de baremo.

 

Listaxes definitivas de admitidos e excluídos no programa Fondo de libros

Listaxe definitva de admitidos

Listaxe definitiva de excluídos

 

Os libros repartiranse aos alumnos cando empece o curso, a partir do día 11 de setembro.

 

Os vales de Axuda de Libros (1º e 2º de primaria) e máis os vales de Material (toda a primaria) que non se retiraron a data de 7 de xullo poderán retirarse a partir do 1 de setembro na secretaría do centro.

Listaxes provisionais de admitidos e excluídos no fondo de libros solidarios

A continuación figuran para a súa descarga as listaxes de admitidos e excluídos no reparto do fondo solidario de libros de texto (3º, 4º, 5º e 6º de primaria).

 Estas listaxes nada máis informan do número de libros concedidos no reparto. Hai dous días de prazo para reclamar. Transcurridos eses dous días se publicarán as listaxes definitivas en donde figurarán as referencias concretas dos libros que se conceden no reparto.

 Toda esta información se publicará tamén na cristaleira de entrada ao centro.

 Listaxe de admitidos

 Listaxe de excluídos

Listaxe de libros de texto para o curso 2017/2018

Curso e etapa

Área)Materia/Ámbito/Módulo

Título, autor, editorial e ano de publicación

ISBN

Lingua de edición

PGLT*

 

 

1º Primaria

Lingua Galega

Lingua Galega – Saber facer- Mochila lixeira

Equipo Editorial

 Santillana,2014

978-84-9972-542-0

Galego

 

1º Primaria

Lingua Castelá

 

 

 

SEN LIBRO

 

Castelá

 

1º Primaria

Lingua Estranxeira

 

Great Explorers 1 ( Activity Book)

 

 

978-0-19-4507011

Inglés

 

1º Primaria

Matemáticas

Matemáticas 1 – Aula activa

Vicens-Vives 2015

 

978-84-682-2028-4

Castelá

 

1º Primaria

Ciencias Naturais

 

Ciencias Sociales

SEN LIBRO

 

 

SEN LIBRO

 

Galego

 

1º Primaria

Relixión católica

Relixión Católica 1 

Editorial Rodeira- Tobih,2014

978-84-8349-371-7  116567

Galego

 

1º Primaria

Música

Melodia 1

Galinova Editorial

Galinova 2015

978-84-9737-229

Castelá

 

 


 

Curso e etapa

Área)Materia/Ámbito/Módulo

Título, autor, editorial e ano de publicación

ISBN

Lingua de edición

PGLT*

2º Primaria

Lingua Galega

2 Pri Lingua- Saber facer- Mochila lixeira Saber facer

Santillana,2015

978-84—9972-239-9

Galego

 

 

 

 

 

 

 

2º Primaria

Lingua Castelá

SEN LIBRO

 

Castelá

 

2º Primaria

Lingua Estranxeira

Great Explorers 2( Activity book)

9780194507226

Inglés

 

2º Primaria

Matemáticas

Matemáticas 2

Vicens Vives, 2015

 

978-84-682-2834-1

Castelá

 

2º Primaria

Ciencias Naturais

 

Ciencias Sociales

SEN LIBRO

 

 

SEN LIBRO

 

Galego

 

2º Primaria

Relixión Católica

Relixión Católica 2

Editorial Rodeira-Tobih  2011

978-84-8349-2895

49289

Galego

 

2º Primaria

Música

Melodia 2

Galinova Editorial.

Galinova 2015

978-84-9737-246-6

Castelá

 

 


 

Curso e etapa

Área)Materia/Ámbito/Módulo

Título, autor, editorial e ano de publicación

ISBN

Lingua de edición

PGLT*

3º Primaria

Lingua Galega

Lingua 3º de Primaria

Equipo Editorial

Obradoiro-Santillana           NO COMPRAR- FONDO LIBROS

2012

9788499720685

Galego

 

3º Primaria

Lingua Castelá

Lengua castellana 3º Primaria

Equipo Editorial

Obradoiro-Santillana           NO COMPRAR- FONDO LIBROS

2012

9788429477412

Castelán

 

3º Primaria

Lingua estranxeira

Explorers 3 Class book

Nina Lauder                          NO COMPRAR – FONDO LIBROS

Editorial Oxford

2011

 9780194509961

 Inglés

 

3º Primaria

Matemáticas

Matemáticas 3º Primaria

Equipo Editorial

Obradoiro-Santillana           NO COMPRAR- FONDO LIBROS

2012

9788468001777

Castelán

 

3º Primaria

Coñecemento do Medio

Coñecemento do Medio 3º Primaria

Equipo Editorial

Obradoiro-Santillana           NO COMPRAR- FONDO LIBROS

2012

9788499720920

Galego

 

3º Primaria

Relixión Católica

SEN LIBRO

 

 

 

3º Primaria

Música

Juglar 3, SIGLO XXI

Galinova Editorial

978-84-9737-120-9

Castelá

 

 

 


 

Curso e etapa

Área/Materia/Ámbito/Módulo

Título, autor, editorial e ano de publicación

ISBN

Lingua de edición

PGLT*

4º Primaria

Lingua Galega

Lingua 4º de Primaria Saber facer

Equipo Editorial

Obradoiro-Santillana           FONDO LIBROS

2015

9788499726168

Galego

 

4º Primaria

Lingua Castelá

Lengua castellana 4º Primaria Saber hacer

Equipo Editorial

Obradoiro-Santillana 2015          FONDO LIBROS

9788468029566

Castelá

 

4º Primaria

Lingua Estranxeira

Great Explorers 4 Class book

Nina Lauder

Editorial Oxford               FONDO LIBROS

 

 9780194507684

Inglés

 

 

Lingua Estranxeira

Great Explorers 4 Activity book

Nina Lauder

Editorial Oxford

 

9780194507608

Inglés

 

4º Primaria

Matemáticas

Matemáticas 4  Primaria Saber Hacer

Equipo editorial                                      FONDO LIBROS

Obradoiro-Santillana

2015

978-84-83056097

 

Castelá

 

4º Primaria

C. Naturais

C. Sociais

C.Naturais Saber facerSantillana 2015

C. Sociais   Saber facer Santillana 2015   FONDO LIBROS

978-84-99726007

9788499727141

 

Galego

Galego

 

4º Primaria

Relixión Católica

Relixión Católica 4

Valero Crespo, Ana Gavilán, Visitación Ayuso. FONDO LIBROS

E.D. Anaya2015

978-84-67880298

Galego

 

4º Primaria

Música

Melodía 4

Galinova Editorial 2015

 

978-84-9737-244-2

Castelá

 

 


 

Curso e etapa

Área)Materia/Ámbito/Módulo

Título, autor, editorial e ano de publicación

ISBN

Lingua de edición

PGLT*

5ºPrimari

Lingua Galega

 

Lingua Mochila Lixeira. A Casa do Saber.Obradoiro Santillana 2010

NO COMPRAR- FONDO LIBROS

 

 

978-84-294-9320-7

Galego

 

 

 

5º Primaria

 

 

 

Lingua Castelá

 

 

 

 

 

Lengua Castellana. Mochila Ligera .La casa del Saber

Santillana

Equipo Editorial 2010

                                          NO COMPRAR- FONDO LIBROS

 

 

 

978-84-8224-962-9

 

 

Castelá

 

5º Primaria

Lingua Estranxeira

EXPLORER 5 CLASS BOOK

Sarah Philips                            NO COMPRAR – FONDO LIBROS

 

Editorial OXFORD 2011

978-019-4509244

Inglés

 

5º Primaria

Matemáticas

Matemáticas 5, Primaria –Mochila Ligera La casa del Saber

Equipo editorial,

Santillana, 2010,                    NO COMPRAR- FONDO LIBROS

 

978-84-294-9363-4

Castelá

 

5º Primaria

Coñecemento do Medio

Coñecemento do Medio 5 – Abre a Porta

Brotons Vitoria, Juan Ramón; Gómez Gil, Ricardo; Valbuena Pradillo, Rafael,

Anaya, 2009, 

                                   NO COMPRAR –FONDO LIBROS

978-84-667-8084-1

Galego

 

5º Primaria

Relixión Católica

Relixión católica 5,

Grupo EDEBE                               NO COMPRAR- FONDO LIBROS

 

Rodeira, - primaria 2009

978-84-8349-025-9

Galego

 

5º Primaria

Música

Juglar 5, SIGLOXXI

Galinova Editorial

978-84-9737-103-2

Castelá

 

 

Primaria

 

 

Plástica

 

Plástica 5º

Aprender es Crecer  Anaya 2014

 

 

978-84-678-3365-2

 

 

 

 .

 .........................

.....................

  Libros de 6º de Primaria (Pulsar na ligazón)

..............

.................

E TI, DE ONDE VÉS SENDO?

 

 

Neste terceiro trimestre continuamos poñendo en valor o patrimonio do concello de Vimianzo. Desta vez a través das súas parroquias. Cada alumna e cada alumno do colexio marcou coa súa foto o seu lugar de residencia que quedou recollido neste fermoso mapa.

 

 

O RECUNCHO MÁIS BONITO DE VIMIANZO

Ao longo do segundo trimestre levamos a cabo o proxecto titulado O recuncho máis bonito de Vimianzo. O alumnado participou achegando o seu lugar favorito cunha fotografía ou un debuxo xunto cunha breve explicación da súa escolla.

A continuación recompilamos unha selección destes traballos no seguinte mapa interactivo. Se pinchades en cada punto de cor verde, podedes acceder á información do mesmo.

 

 

Acceso ao mapa interactivo

 

O obxectivo desta iniciativa foi poñer en valor o patrimonio natural e cultural do concello de Vimianzo coas achegas da comunidade escolar.

Queremos agradecerlle ás familias a súa colaboración para poder levar adiante esta actividade.

 

 

Selección de traballos

 

Distribuir contido