Saltar navegación.
Inicio

Organigrama, Consello escolar, Equipo directivo, Profesorado, Organos de coordinación

Consello Escolar

Este ano corresponde o proceso de renovación dalgúns membros do consello escolar.  AQUELAS FAMILIAS INTERESADAS EN FORMAR PARTE DO CONSELLO PODEN SEGUIR O PROCESO NAS CIRCULARES QUE SE ENVÍEN CANDO ABRA O PRAZO ESTABLECIDO.

Equipos e Coordinacións

 

Para o Curso 2021/22 contamos cos seguintes equipos e coordinacións para levar a cabo as distintas dinamizacións e actividades xerais do centro:

 • EQUIPOS:

- EQUIPO DINAMIZACIÓN LINGUA GALEGA : Coordinadora Vanesa.


 
- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES: Coordinadora Begoña.

 
- TIC´s: Coordinador Javier.

- BIBLIOTECA : Coordinadora Maribel.

 

 • COORDINADORA CICLO INFANTIL: Cristina.


 
 

Composición do Consello Escolar

O Consello Escolar do centro é o órgano a través do que participan na súa xestión os distintos sectores da comunidade escolar. 

O CEIP Plurilingüe San Vicenzo de Vimianzo é un centro de máis de 8 unidades polo que a súa composición, atendendo á lexislación vixente, é a seguinte:

 • Directora, como presidenta.
 • Xefa de Estudos
 • 1 representante do Concello 
 • 1 representante da Administración e Servizos
 • 5 mestres do claustro, elexidos entre eles.
 • 5 representantes dos pais/nais do alumnado ( no caso de presentarse)
 • A secretaria do centro, con voz pero sen voto.

Equipo de profesores

 

O Equipo de Profesores do centro no curso 2021/22 está composto por 24 mestres, repartidos da seguinte maneira:

2º CICLO ED. INFANTIL

 • 5 MESTRAS ESPECIALISTAS EN EI: Begoña, Yessica, Dolores, Cristina e María José.

EDUCACIÓN PRIMARIA

 • 1º NIVEL : Inés
 • 2º NIVEL A:Vanesa
 • 2º NIVEL B: Laura.
 • 3º NIVEL A: Begoña
 • 3º NIVEL B: Alba
 • 4º NIVEL A: Amparo
 • 4º NIVEL B: Mª José Queiro.
 • 5º NIVEL : Verónica
 • 6º NIVEL : Rocío 

ESPECIALISTAS

 • EDUCACIÓN MUSICAL: Mestra Especialista en E. Musical ( Ana)
 • EDUCACIÓN FÍSICA : 2 Mestre Especialista en E.F  (Javier e Iván)
 • LINGUA INGLESA:  2 Mestras Especialista de Inglés ( Isabel - Marta) 
 • RELIXIÓN CATÓLICA:  Mestra de Relixión Católica (Maribel)                       

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

 • ORIENTACIÓN:   Orientadora (Mónica)
 • PEDAGOXÍA TERAPÉUTICA:  Mestra especialista en PT (Laura)
 • AUDICIÓN E LINGUAXE:  2 Mestras especialista en AL (Mabel-Raquel)

 

 

 

 

 

EQUIPO DIRECTIVO

O Equipo Directivo está constituído por:

 

 • DIRECCIÓN:  Ana Cristina García Torralba
 • XEFATURA DE ESTUDIOS:  María J. Villaverde Carballo
 • SECRETARÍA:  Rocío Soto Canosa

 

Distribuir contido