Saltar navegación.
Inicio

Organigrama, Consello escolar, Equipo directivo, Profesorado, Organos de coordinación

Equipos e Coordinacións

 

Para o Curso 2022/23 contamos cos seguintes equipos e coordinacións para levar a cabo as distintas dinamizacións e actividades xerais do centro:

 • EQUIPOS:

- EQUIPO DINAMIZACIÓN LINGUA GALEGA : Coordinadora Laura.


 
- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES: Coordinadora Yolanda.

 
- TIC´s: Coordinador María +  Andrea.

- BIBLIOTECA : Coordinadora Mónica.

 

 • COORDINADORA CICLO INFANTIL: Rosa.


 
 

Composición do Consello Escolar

O Consello Escolar do centro é o órgano a través do que participan na súa xestión os distintos sectores da comunidade escolar. 

O CEIP Plurilingüe San Vicenzo de Vimianzo é un centro de máis de 8 unidades polo que a súa composición, atendendo á lexislación vixente, é a seguinte:

 • Directora, como presidenta.
 • Xefa de Estudos
 • 1 representante do Concello 
 • 1 representante da Administración e Servizos
 • 5 mestres do claustro, elexidos entre eles.
 • 5 representantes dos pais/nais do alumnado ( no caso de presentarse)
 • A secretaria do centro, con voz pero sen voto.

CURSO POR NIVEL E PROFESORADO

 

O Equipo de Profesores do centro está  repartidos da seguinte maneira:

2º CICLO ED. INFANTIL

 • 4 MESTRAS ESPECIALISTAS EN EI: 4º EI-5º EI-6ºEI - APOIO EI.

EDUCACIÓN PRIMARIA

 • 1º NIVEL : 2 CURSOS
 • 2º NIVEL : 2 CURSO
 • 3º NIVEL : 1 CURSOS
 • 4º NIVEL:  2 CURSOS
 • 5º NIVEL : 2 CURSOS
 • 6º NIVEL : 2 CURSO

ESPECIALISTAS

 • EDUCACIÓN MUSICAL: Mestra Especialista en E. Musical ( Ana)
 • EDUCACIÓN FÍSICA : Mestre Especialista en E.F  (2)
 • LINGUA INGLESA:  Mestras Especialista de Inglés (1 + 1/2)
 • RELIXIÓN CATÓLICA:  Mestra de Relixión Católica (Maribel)                       

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

 • ORIENTACIÓN:   Orientadora (Mónica)
 • PEDAGOXÍA TERAPÉUTICA:  Mestra especialista en PT 
 • AUDICIÓN E LINGUAXE:  Mestra especialista en AL (1+1/2)

 

 

 

 

 

EQUIPO DIRECTIVO

O Equipo Directivo está constituído por:

 

 • DIRECCIÓN:  Ana Cristina García Torralba
 • XEFATURA DE ESTUDIOS:  María J. Villaverde Carballo
 • SECRETARÍA:  Rocío Soto Canosa

 

Distribuir contido