Saltar navegación.
Inicio

Organigrama, Consello escolar, Equipo directivo, Profesorado, Organos de coordinación

HORARIO DE ATENCIÓN DO EQUIPO DIRECTIVO

ATENCIÓN EQUIPO DIRECTIVO

HORA    LUNS    MARTES    MÉRCORES    XOVES    VENRES
09.30
10.20    DIRE/XEF    DIRE/XEF    DIRE/XEF    DIRE/XEF    DIRE/XEF
10.20
11.10                   
11.10
12.00                   
12.00
12.30    RECREO
12.30
13.00    HORA DE LER
13.00
13.45    SECRETARÍA    SECRETARÍA    SECRETARÍA    SECRETARÍA    SECRE/XEFAT
13.45
14.30    DIRECCIÓN    DIRECCIÓN    DIRECCIÓN    DIRECCIÓN    DIREC/SECRE

Composición do Consello Escolar

O Consello Escolar do centro é o órgano a través do que participan na súa xestión os distintos sectores da comunidade escolar. 

O CEIP Plurilingüe San Vicenzo de Vimianzo é un centro de máis de 8 unidades polo que a súa composición, atendendo á lexislación vixente, é a seguinte:

 • Directora, como presidenta.
 • Xefa de Estudos
 • 1 representante do Concello 
 • 1 representante da Administración e Servizos
 • 5 mestres do claustro, elexidos entre eles.
 • 5 representantes dos pais/nais do alumnado ( no caso de presentarse)
 • A secretaria do centro, con voz pero sen voto.

Equipos e Coordinacións

 

Para o Curso 2019/20 contamos cos seguintes equipos e coordinacións para levar a cabo as distintas dinamizacións e actividades xerais do centro:

 • EQUIPOS:

EQUIPO DINAMIZACIÓN LINGUA GALEGA
Coordinado pola mestra especialista de PT, Miriam.
 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES
Coordinado pola xefa do departamento de orientación, Mónica.
 
TIC´s
Coordinado pola mestra especialista en AL, Alba.

BIBLIOTECA
Coordinado pola mestra de Relixión Católica, Maribel.

 

 • COORDINACIÓNS:


COORDINADORA CICLO INFANTIL

Mestra de 4ª Infantil A, Pamela.
COORDINADORA CENTRO PLURILINGÜE
Mestra especialista de inglés, Isabel.
 
 

EQUIPO DIRECTIVO

O Equipo Directivo está constituído por:

 

 • DIRECCIÓN:  Ana Cristina García Torralba
 • XEFATURA DE ESTUDIOS:  María J. Villaverde Carballo
 • SECRETARÍA:  Rocío Soto Canosa

 

Equipo de profesores

 

O Equipo de Profesores do centro no curso 2019/20 está composto por 19 mestres, repartidos da seguinte maneira:

2º CICLO ED. INFANTIL

 • 4º ED. INFANTIL :  2 titoras especialista en EI. ( Pamela-Iria)
 • 5º ED. INFANTIL : 1 titora especialista en EI. (Begoña)
 • 6º ED. INFANTIL : 1 titora especialista en EI. (María Antonia)
 • APOIO ED. INFANTIL: 1 mestra especialista en EI. (María )

EDUCACIÓN PRIMARIA

 • 1º NIVEL : 1 titora especialista en E.P. (María)
 • 2º NIVEL A : 1 titora especialista en E.P. (Rocío)
 • 2º NIVEL B: 1 titora especialista en E.P. (MªJosé)
 • 3º NIVEL : 1 titora especialista en E.P. (Begoña)
 • 4º NIVEL : 1 titora especialista en E.P. (Amparo)
 • 5º NIVEL : 1 titora especialista en E.P. (Lara)
 • 6º NIVEL :1 titora especialista en E.P. (Sergio)

ESPECIALISTAS

 • EDUCACIÓN MUSICAL: Mestra Especialista en E. Musical ( Ana)
 • EDUCACIÓN FÍSICA : Mestre Especialista en E.F ( José Ramón)
 • LINGUA INGLESA:  2 Mestras Especialista de Inglés ( Isabel - María) 
 • RELIXIÓN CATÓLICA:  Mestra de Relixión Católica (Maribel)                       

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

 • ORIENTACIÓN:   Orientadora (Mónica)
 • PEDAGOXÍA TERAPÉUTICA:  Mestra especialista en PT (Miriam)
 • AUDICIÓN E LINGUAXE:   Mestra especialista en AL (Alba)

 

 

 

 

 

Consello Escolar

Actualmente atopámonos en proceso de renovación dalgúns membros do consello escolar.  AQUELAS FAMILIAS INTERESADAS EN FORMAR PARTE DO CONSELLO PODEN SEGUIR O PROCESO NAS CIRCULARES ENVIADAS A DÍA 29/10/2018

Distribuir contido