Adquisición de novos fondos para a biblioteca

Ao longo de todo o curso os novos fondos que se van mercando para a biblioteca, unha vez catalogados no programa Meiga, son colocados no recanto de novas adquisicións para darlle visibilidade dentro da nosa comunidade educativa.