Skip to Content

Avaliación de diagnóstico 3º de Primaria

Informamos que no mes de maio de 2015, con toda probabilidade, o alumnado de 3º de primaria terá que facer unha avaliación de diagnóstico co obxectivo de:

comprobar el grado de dominio de las destrezas, capacidades y habilidades en expresión y comprensión oral y escrita, cálculo y resolución de problemas en relación con el grado de adquisición de la competencia en comunicación lingüística y de la competencia matemática

segundo se indica na Ley Orgánica 8/2013, de 9 de decembro, para a Mellora da Calidade Educativa (LOMCE).

Co obxectivo de ofrecer información e orientación a comunidade educativa achegamos un modelo de probas escritas e unha dirección en internet na que poden consultar e realizar múltiples recursos.

As actividades escritas entregadas, tamén se realizan na aula de forma “grupal”, polo que son coñecidas para o alumnado. Anque na casa lle podemos axudar a comprender e razonar os exercicios, e moi importante que cada neno/a comprenda os enunciados e resolva por si mesmo as tarefas.

http://www.mecd.gob.es/inee/Evaluacion_tercero_Primaria.htmlpage | by Dr. Radut