Iniciar sesión: Accede co teu contrasinal

PFPP - seminario: avaliación das competencias clave

PFPP - Programación de aula e avaliación das CCEntradas publicadas
19/10/19:INFORMACIÓN P.F.P.P. (2019-2020) Xa dispoñibles os calendarios de reunións dos seminarios de Edixgal e Robotica para o curso 2019-2020
19/10/19:INFORMACIÓN P.F.P.P. (2018-2019) Xa dispoñible o calendario de reunións dos dous seminarios para o curso 18/19
06/12/18:INFORMACIÓN P.F.P.P. (2018-2019) Proposta de planificación do PFPP para o curso 18/19
26/05/18: (2017-2918) Documentos de traballo para a revisión do Proxecto Educativo.
05/04/18: (2017-2018) Documento de traballo para acordar os criterios de cualificación a partir dos perfiles competenciais
12/02/18: (2017-2018) Documento para a elaboración do modelo de avaliación da práctica docente
27/01/18: (2017-2018) Descarga o modelo para propoñer ideas sobre o “documento de avaliación da práctica docente"
22/11/17:INFORMACIÓN P.F.P.P. (2017-2018) Dispoñible plan de traballo para os seminarios do PFPP deste curso.
18/11/17:INFORMACIÓN P.F.P.P. (2017-2018) Xa está dispoñible o calendario de reunións e docencias para os seminarios do PFPP
13/09/17:INFORMACIÓN P.F.P.P. (2017-2018) Proposta de traballo para o PFPP do curso 17/18
19/04/17: (2016-2017) Calendario das reunións/debate para establecer os niveis de logro por proceso de CD, CCEC, CSiEE e CSC
20/03/17:INFORMACIÓN P.F.P.P. (2016-2017) Programa da docencia "A arte de pelar as cebolas" (psicomotricidade e reflexos primitivos)
25/02/17:INFORMACIÓN P.F.P.P. (2016/2017) Datas e horas para as docencia de Zentangle (Elisabeth) e psicomotricidade (Cristina)
07/05/17: (2016-2017) Planificación do traballo coas competencias: CD, CCEC, CSIEE e CSC
30/11/16: (2016/2017) Dispoñible documentación da experiencia e ponencia de Angélica Sátiro (pensar creativamente)
28/11/16: (2016-2017) Planificación e horario da ponencia de Angélica Sátiro (parte práctica e teórica)
30/10/16: (2016-2017) Xa está dispoñible o calendario completo de reunións do seminario
15/10/16: (2016-2017) Fixadas as datas e horas para a docencia e experiencias con Angélica Sátiro (filosofía para nenos/as)
10/01/17: (2016-2017) Planificación do traballo coas competencias: CMCT e CAA
24/09/16:INFORMACIÓN P.F.P.P. (2016-2017) Proposta de planificación do traballo para o PFPP do curso 2016/17
08/11/15:INFORMACIÓN P.F.P.P. (2015-2016) Xa están dispoñibles (actualizados) os calendarios de reunións do PFPP: tanto do seminario como do curso
22/09/15: (2015-2016) Pequena presentación "avaliación e programación cos novos currículos"
26/04/17: (2015-2016) Elaboración dos Perfiles Competenciais, documentación de traballo
04/11/15: (2015-2016) Plan de traballo para elaborar o perfil de área, e distribución por mestres/as
25/02/16: (2014-2015) Semana 2: Pintando o mural coa colaboración das familias
24/02/16: (2014-2015) Semana 1: Pintado do mural cos alumnos e alumnas
16/05/15: Plan de traballo para a creación do producto final: pintar as paredes
16/05/15: (2014-2015) Traspasando o deseño ás paredes na docencia con Begoña
05/04/15: Xa podes ver tódolos deseños presentados para o muro na web
19/03/15:INFORMACIÓN P.F.P.P. Taboas para os estándares prioritarios
09/03/15:INFORMACIÓN P.F.P.P. Dispoñible a documentación das probas de terceiro curso de primaria do INEE
05/03/15: Publicado o concurso (entre o alumnado) para facer o deseño do muro da entrada
25/02/15: Dispoñibles croquis da fachada do colexio en branco
01/02/15:INFORMACIÓN P.F.P.P. Dispoñibles novos modelos de UDI simplificados
24/01/15:INFORMACIÓN P.F.P.P. Docencia sobre Avaliación no novo currículum o vindeiro martes 27 de xaneiro
24/01/15: Dispoñible calendario actualizado do seminario
17/01/15: Dispoñible no apartado proxectos do seminario a estructura do noso proxecto
29/12/14: Creando unha UDI sobre o Salón do libro
11/11/14:INFORMACIÓN P.F.P.P. Primeira docencia do curso "O novo currículum de primaria"
19/10/14: Primeira docencia do seminario, o 22 de outubro na escola de idiomas de Pontevedra sobre traballo cooperativo
05/10/14: SESIÓN 1: lembrando que son e por que dos proxectos de traballo
09/11/14:INFORMACIÓN P.F.P.P. Presentamos a continuidade do P.F.P.P. para o curso 2014-2015
24/05/14: Dispoñible apartado UDIS no lateral da web
10/05/14: Dispoñible a documentación que empregaremos na reunión do seminario do xoves 15 de maio
26/04/14: Dispoñible a documentación que empregaremos na próxima reunión do seminario e novas partes do dossier
29/03/14: Dispoñible a documentación que empregou Rosa Fiel na ponencia sobre traballo cooperativo
05/03/14: Creado novo apartado sobre o proxecto de centro "A prehistoria"
20/02/14: Dispoñible presentación e vídeos da ponencia de Pastora Astray Mochales
15/02/14: Dispoñible manual para a creación de blogs en blogger
26/01/14: Dispoñible manual para o uso de SymbalooEDU unha forma sinxela e visual de levar á aula ligazóns web
18/01/14: Engadido documento colaborativo para aportar fontes de información ó proxecto de traballo sobre "como se educa no mundo"
26/12/13: Xa está dispoñible o "espazo colaborativo online" para o noso proxecto de traballo: "como se educa no mundo"
26/12/13: Xa dispoñibles as presentacións que empregaremos na terceira reunión do seminario.
30/11/13: Xa dispoñibles os primeiros documentos do dossier, como resultado da primeira reunión do seminario.
23/11/13: Dispoñibles os documentos de traballo que empregaremos na primeira reunión
16/11/13: O 26 de novembro da comezo o seminario, o 28 temos a primeira docencia
23/11/13: Dispoñibles seccións co calendario de reunións, estructura do dossier, docencias e na aula
02/11/13: Publicada a proposta de resolución definitiva da concesión dos P.F.P.P. para o curso 2013-2014
02/11/13: Documentos descargables
26/09/19: PFPP - Programación de aula e avaliación das CC

(2017-2918) Documentos de traballo para a revisión do Proxecto Educativo.

Acceso ó documento de traballo para a revisión do Proxecto Educativo.

Podes ver na seguinte ligazón como se vai "construíndo" o Proxecto Educativo coas diferentes partes que vaiades remitindo por correo ó coordinador.

 

https://drive.google.com/open?id=17Wr6Aw_McbCOk56nnkg4o5YIAICQPHur 

(2017-2018) Descarga o modelo para propoñer ideas sobre o “documento de avaliación da práctica docente"

Na seguinte ligazón podes descargar o modelo para aportar "ideas" o documento para a avaliación da práctica docente e elaborar na próxima reunión do seminario.
 
 
 
 (aquí podedes descargar a táboa en formato pdf, word, odt  ou o que queirades escollendo "arquivo > descargar".

(2016-2017) Calendario das reunións/debate para establecer os niveis de logro por proceso de CD, CCEC, CSiEE e CSC

Calendario acordado para o debate e establecemento dos niveis de logro por competencia (de 1º a 6º), para o perfil competencial:
  
- 5 de abril (16:00 h):  CD
- 23 de maio (16:00 h): CCEC
- 30 de maio (16:00): CSIEE
- 26 de xuño (pola mañá): CSC 
  
De ser posible, e no caso de levar a cabo nalgunha das datas outra competenci ademais da indicada, a data do 26 de xuño non faría falta.
  
Por esta razón, para cada unha das datas indicadas sería recomendable traer un borrador dos niveis de logro que cada quen plantexaría, tanto para a competencia en cuestión como para a seguinte, para poder continuar no caso de que dese tempo a facelo.
  
Podes descargar o planing compartivo do perfil competencial, para poder facer o borrador de niveis de logro, desde a aplicación PROGRÁMAME > programación e currículo > xerar > perfil competencial > planing comparativo.
  
Para facer o seguimento dos niveis acordados, que están a ser introducidos na aplicación, así como dos estándares prioritarios escollidos, pode facerse unha copia, desde o cartafol do centro, a un novo cartafol propio ou ben noutro xa creado, copiando ben o perfil competencial da competencia en concreto como facendo unha copia total. 

(2016-2017) Planificación do traballo coas competencias: CD, CCEC, CSIEE e CSC

Despois do falado na primeira reunión do PFPP, esta foi a
planificación e acordos tomamos sobre o  traballo no seminario.

SEMINARIO: 

 • Acordamos continuar coas competencias CD, CCEC, CSIEE e CSC, escollendo os estándares prioritarios de cada un dos aspectos relevantes, ó tempo que nas reunións prescenciais estableceremos os niveis de logro por proceso das competencias CMCT e CAA das que xa se escolleron os estándares prioritarios..
 • Cada participante seleccionará os estándares prioritarios do proceso/aspectos relevantes, en tódalas áreas de tódolos cursos.
 • Non ten porque haber ese proceso en tódalas áreas de cada nivel, é dicir non hai que buscar estándares en tódalas áreas dese proceso senón daquelas nas que se atpen. O que temos que conseguir é que entre tódolos procesos (feitos entre todos) consigamos que estean tódalas áreas representadas. 
 • Tedes que facerme chegar os estándares elexidos antes do 25-04-2016, para que os meta na aplicación. Podedes darmos ben "rodeados no papel" ou pasándome os códigos dos estándares que escolléstedes.  
 • A partir desa data, nas reunións do cuarto "martes do mes" marcaríamos o nivel de logro para cada aspecto destas compeencias, de primeiro a sexto. A idea sería "sacar a adiante unha competencia por reunión" 

Repartimos os procesos/aspectos relevantes de ámbalas dúas entre os participantes deste xeito:

 

 • CD: Uso crítico e creativo.... (Óscar) - entregado - xa na aplicación
 • CD: Uso das TIC para obter... (Óscar) - entregado  - xa na aplicación
 • CD: Comunicarse e participa en redes... (Óscar) - entregado  - xa na aplicación
 • CCEC: Coñecer, Comprender e valorar.... (Ángela) - entregado -na aplicación
 • CCEC: Considerar as manifestacións artísticas... (Susana) - entregado
 • CCEC: Expresarse a través de diferentes... (Merce) - entregado - xa na aplicación
 • CSIEE: Transformar as ideas en actos... (Yolanda) - entregado - xa na aplicación
 • CSIEE: Crear, innovar e asumir riscos (Ana) - entregado  - xa na aplicación
 • CSIEE: Planificar e xestionar proxectos... (María) - entregado - xa na aplicación.
 • CSIEE: Promover o bo goberno... (Paulo) - entregado - xa na aplicación.
 • CSC: Interpretar fenómenos e problemas sociais... (Loli) - Entregado - xa na aplicación.
 • CSC: Traballo cooperativo... (Chus) - entregado - xa na aplicación.
 • CSC: Participar de xeito eficaz e constructivo na vida social... (Ángela) - entregado - na aplicación
 • CSC: Participar plenamente na vida cívica.... (Yolanda) - entregado - xa na aplicación

 

(Entregado: foi entregado o documento ó coordinador cos estándares prioritarios,  Xa na aplicación: foi introducido xa na aplicación no cartafol compartido polo coordinador)

Para facer máis rápido este traballo, se entrades na aplicación escolledes a pestaña de "perfil competencial" poderes filtrar os estándares que son da competencia, para poder revisar "só eses" en non todos os do currículum. 

Para o traballo por se o necesitades, aquí podedes atopar os seguintes documentos:

 • Explicación de que é cada proceso ou aspecto relevante: en PROGRÁMAME > PROGRAMACIÓN E CURRÍCULUM > PERFIL COMPETENCIAL > AXUDA SOBRE OS PROCESOS... descargará o pdf do que ou outro día vos din impreso.
 • Os currículums sobre os que "escoller os prioritarios", podedes usar o "planning comparativo" de modo que os vexades de 1º a 6º, e se un é prioritario e 1º xa o tedes localizado no resto dos cursos, para xeralo entrades en PROGRAMAME >PROGRAMACIÓN E CURRICULUM > XERAR  > PERFIL DE ÁREA > PLANNING COMPARATIVO.

No seguinte cartafol compartido en "google Drive" podedes descargar os pdf ós que antes facía mención, xerados xa desde a aplicación.

https://drive.google.com/open?id=0B7QFIdgrxRVcdEJrM2ZpNkx0VU0

 

Se queredes como "vai quedando en prográmame", tan só tedes que escoller ou cartafol que teñades (ou crear un novo), entrar en programación e currículum > perfil competencial e desde alí escoller (abaixo de todo) "copiar só perfil competencial" (e agardar un anaco a que o copie). Tede coidado de escoller esta opción e non a de "copiar programación e perfil de área, xa que neste caso reemplazaríase o que se teña feito de programación no cartafol) 

(2016/2017) Dispoñible documentación da experiencia e ponencia de Angélica Sátiro (pensar creativamente)

Podes atopar tanto o esquema do diálogo (e metacognición durante o mesmo) da sesión de docencia, como outro material que nos remitiu a ponente, no apartado "documentos", do PFPP- Seminario.

Accede directamente desde

 http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipcervinho/?q=node/1585

 

(2016-2017) Planificación e horario da ponencia de Angélica Sátiro (parte práctica e teórica)

Podesde descargar, de seguido, comodocumento adxunto, o horario e distribución do profersorado na docencia de Ángelica Sátiro sobre "filosofía para nenos/as" (xogar a pensar).

Neste pdf figura tanto a distribución e horario da parte práctica como da teórica. 

(2016-2017) Xa está dispoñible o calendario completo de reunións do seminario

Desde o apartado "calendario" da sección "PFPP Seminario" ,podedes ver o calendario completo de reunións, docencias e traballo persoal do seminario para a elaboración dos perfís competenciais do Centro.

As horas indicadas nese calendario son orientativas, agás as docencias de Angélica Satíro que son fixas, xa que as axustaremos ó acordado internamente nas reunións. O mesmo é de aplicación as docencias internas a cargo do coordinador.

As horas de traballo persoal foron divididas en dous bloques de dúas sesións cada unha, segundo ó plan de traballo acordado para a selección dos estándares prioritarios dos diferentes procesos.

Podes ver o calendario directamente aquí: http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipcervinho/?q=node/1579

 

Podes ver o reparto de traballo para este primeiro bloque de Competencias, aquí: 

(2016-2017) Planificación do traballo coas competencias: CMCT e CAA 

 

 

 

 

Distribuir contido