Inicio

  • Xestión de expedientes de contactos solicitados por sanidade. Pode contactar coa UAC ou remitir as súas dúbidas ao correo dubidas.educovid@edu.xunta.gal.
  • Xestión de equipamento do proxecto "Educa en Dixital".
  • Xestión de solicitudes de inclusión de alumnado no programa de "Alerta Dixital".