Iniciar sesión: Accede co teu contrasinal
       

FONDO DE LIBROS DE TEXTO E AXUDAS PARA MATERIAL ESCOLAR 2023-2024

FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO E AXUDAS PARA ADQUIRIR LIBROS E MATERIAL ESCOLAR

2023-2024

A QUEN VAI DIRIXIDO?

 • Fondo solidario de libros de texto para o alumnado de 3ºe 4º de E.P. Os de 5º e 6º xa teñen EDIXGAL.
 • Axudas para adquirir libros de texto para 1º e 2º de E.P
 • Axudas para adquirir material escolar para toda a E.P, DE 1º a 6º.

PRAZOS: Do 20 de maio ata o 21 de xuño de 2023 (este incluído).

COMO FACELO? A solicitude para o fondo libros e as axudas para material escolar é a mesma. Podedes facelo de dous xeitos:

 • Presentación na Sede Electrónica da Xunta de Galicia

  Debido á actual situación, presentaranse preferentemente nos formularios dispoñibles na aplicación informática «fondolibros» https://www.edu.xunta.es/fondolibros , incluíndo o sistema de usuario e Chave365 https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED330B&ano=2021

 • Presencial con asistencia da aplicación

  Na aplicación «fondolibros» https://www.edu.xunta.es/fondolibros, cubra e imprima os ANEXOS I e II producidos e presenteos no centro educativo.

 • Presentación presencial no centro

  Opcionalmente, poderán presentarse as solicitudes presencialmente nos centros docentes, descargándoas previamente na páxina https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED330B&ano=2020&numpub=1&lang=gl (solicitude presencial, Anexos I e II), na web do centro, ou ben recollendo os formularios na secretaría do centro.

QUE TEÑO QUE ENTREGAR?

 • Anexo I debidamente cuberto.

 • Anexo II (para a comprobación de datos dos membros computables da unidade familiar).

 • Copia do libro de familia

 A maiores, no caso de darse algunha das circunstancias que se enumeran a continuación, tamén haberá que entregar:

 • Certificado do grao de discapacidade do/a alumno/a ou calquera membro da familia recoñecido por un órgano que non pertenza á Xunta de Galicia.
 • Documentación xustificativa da situación de violencia de xénero.
 • Resolución xudicial de incapacitación con patria potestade prorrogada ou rehabilitada.
 • Resolución administrativa ou xudicial acreditativa da situación de acollemento ou certificado do centro de menores, para alumnado en situación de tutela ou garda da Xunta de Galicia.
 • Certificado de convivencia, volante de convivencia ou informe dos servizos sociais ou do órgano equivalente do concello onde resida a familia, no caso de que o pai e a nai ou titor e titores carezan de DNI e NIE.

*NOTAS ACLARATORIAS

 • O alumnado de 5º e 6º está excluído da participación no fondo solidario de libros xa que formarán parte do proxecto E-dixgal (ordenador en vez de libro); non obstante, si terán dereito á axuda para adquirir material escolar.

 • O alumnado de 4º procederá á substitución dos libros de texto para a adaptación ao novo currículo (LOMLOE)
 • Se ides presentar máis dunha solicitude telemáticamente, recordade que tedes que facelas de xeito independente (unha por fillo/a); pola contra, se as entregades no centro, podedes entregar unha única solicitude.

 • O alumnado que non estea admitido nin coñeza en que centro vai estar escolarizado no curso 2023-2024, deberá presentar a solicitude no centro no que está matriculado no curso 2022-2023.

 • A  non devolución dos libros de texto, sexan do curso actual ou de calquera outro, será causa de exclusión da participación no fondo solidario e das axudas para adquirir libros de texto e material escolar no curso 2022/2023.

 • O código do centro que se vos pide na solicitude é 36000685

ONDE ENTREGAR AS SOLICITUDES:

 • Como norma xeral, onde estea matriculado durante o prazo de entrega das solicitudes.
 • O alumnado que xa fixo a reserva, no centro de adscrición (no  I.E.S A Xunqueira I).
 • O alumnos que estean pendentes de admisión, no centro actual, de orixe.

NORMATIVAORDE do 10 de maio de 2023 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2023/24 (códigos de procedemento ED330B, ED330G e ED330H).

Os prazos son os que están en arquivo adxunto máis abaixo

AdxuntoTamaño
Anexo 1 e 2.pdf2.05 MB
normativa fondolibros 23-24.pdf1.16 MB
libros 1º 2º 3º 4º 5º 6º curso 23-24.pdf59.32 KB
prazos fondo libros 23-24.pdf74.43 KB

Acceso rápido

Formación do profesorado

Proxectos T.I.C. do centro

Eleccións ó Consello Escolar

Eleccións ó Consello Escolar
Infomación do proceso

Usuarios conectados

Agora mesmo hai 0 usuarios e 0 invitados conectados.