Iniciar sesión: Accede co teu contrasinal

Plans e proxectos

Modelos para a avaliación da práctica docente

De seguido podes descargar os documentos para a avaliación da práctica docente, tanto de infantil como de primaria, acordados no centro e elaborados dentro do PFPP.

 

Acordo para a cualificación das Competencias Clave a partir dos perfiles competenciais do centro

Documento co acordo dentro do PFPP que se levou a cabo no centro. 

Podes descargalo de seguido: 

 

 

 

Proxecto Educativo do centro (parte A e B)

 

Actualmente en proceso de reelaboración, será aprobado o novo en setembro de 2018. Certas partes xa elaboradas poden consultarse nos apartados do PFPP desta mesma web. 

Accede ós documentos de traballo desde aquí (os aspectos aquí reflectidos reemplezan na práctica na actualidade, os citados no anterior Proxecto Educativo.

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipcervinho/?q=node/2768

 

 

Presentamos de seguido, o Proxecto Educativo do noso centro, que foi aprobado polo Consello Escolar o 21 de setembro de 2010.

 

A estructura do Proxecto Educativo (P.E.)                                           

Seguindo as indicacións feitas na L.O.E. (Lei de Educación) e na normativa reguladora, derivada dela, cada centro educativo deberá contar cun Proxecto Educativo, no cal se incluirán tanto as concrecións dos currículums oficiais nos distintos ciclos como os plans e proxectos do centro.

Este novo documento, unifica nun só, os anteriormente existentes nos centros educativos (P.E.C, P.C.C. e Plans)

Por todo isto para a elaboración do  noso Proxecto Educativo, establecimos a seguinte estructura:

 

DESCARGAS:                                                                    

Ó tratarse dun documento moi extenso, ofrecemos de seguido diferentes opcións para a súa descarga, tanto de forma íntegra como por separado das diferentes partes que o compoñen.

Asemade os diferentes plans da "parte C" do proxecto educativo, ó estar en constante actualización deben descargarse de forma independiente e por separado.

 

Podes descargar o Proxecto Educativo na súa integridade (parte A e B) desde aquí

Podes descargar os Plans e Proxectos (parte C)desde aquí

 

Podes descargar só o Nucleo Básico (parte A) do Proxecto Educativo desde aquí

Podes descargar só as concrecións curriculares de Infantil e Primaria para cada ciclo (parte B) do Proxecto Educativo desde aquí

 

 

 

 

Actualmente en proceso de reelaboración, será aprobado o novo en setembro de 2018. Certas partes xa elaboradas poden consultarse nos apartados do PFPP desta mesma web. 

Accede ós documentos de traballo desde aquí (os aspectos aquí reflectidos reemplezan na práctica na actualidade, os citados no anterior Proxecto Educativo.

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipcervinho/?q=node/2768

 

 

Presentamos de seguido, o Proxecto Educativo do noso centro, que foi aprobado polo Consello Escolar o 21 de setembro de 2010.

 

A estructura do Proxecto Educativo (P.E.)                                           

Seguindo as indicacións feitas na L.O.E. (Lei de Educación) e na normativa reguladora, derivada dela, cada centro educativo deberá contar cun Proxecto Educativo, no cal se incluirán tanto as concrecións dos currículums oficiais nos distintos ciclos como os plans e proxectos do centro.

Este novo documento, unifica nun só, os anteriormente existentes nos centros educativos (P.E.C, P.C.C. e Plans)

Por todo isto para a elaboración do  noso Proxecto Educativo, establecimos a seguinte estructura:

 

DESCARGAS:                                                                    

Ó tratarse dun documento moi extenso, ofrecemos de seguido diferentes opcións para a súa descarga, tanto de forma íntegra como por separado das diferentes partes que o compoñen.

Asemade os diferentes plans da "parte C" do proxecto educativo, ó estar en constante actualización deben descargarse de forma independiente e por separado.

 

Podes descargar o Proxecto Educativo na súa integridade (parte A e B) desde aquí

Podes descargar os Plans e Proxectos (parte C)desde aquí

 

Podes descargar só o Nucleo Básico (parte A) do Proxecto Educativo desde aquí

Podes descargar só as concrecións curriculares de Infantil e Primaria para cada ciclo (parte B) do Proxecto Educativo desde aquí

 

 

 

Plans e proxectos (parte C do P.E.)

Podes descargar, de seguido, os Plans e Proxectos que constitúen a "parte C" do Proxecto Educativo do Centro:

 

Proxecto lector e de biblioteca escolar podes descargalo desde aquí

 

Normas de Organización e Funcionamento - N.O.F. (antigo R.R.I.) podes descargalo desde aquí

 

Plan para a introdución e dinamización das T.I.C. podes descargalo desde aquí

 

Plan de convivencia escolar podes descargalo desde aquí

 

Proxecto lingüístico  podes descargalo desde aquí | addenda: curso 2013-2014

 

Plan orientación e acción titorial podes descargalo desde aquí

 

Plan de atención á diversidade podes descargalo desde aquí

 

Programa de preparación para a E.S.O. podes descargalo desde aquí

 

Plan de reforzo para o alumnado repetidor. podes descargalo desde aquí

 

 

 

Distribuir contido