Iniciar sesión: Accede co teu contrasinal

Proxecto Educativo e outros documentos (PXA, NOF, Proxectos, Plans)

Proxecto Educativo do centro (PE - organización de centro + Concreción curricular + Plans e Proxectos)

 

De seguido podes descargar a última actualización dispoñible dos documentos de traballo que constitúen o Proxecto Educativo:

  • PROXECTO EDUCATIVO (PE) - organización de centro:  Proxecto Educativo (en proceso de actualización)
  • CONCRECIÓN CURRICULAR : Pendente de completar con aspectos organizativos, xa inclúe perfís de área, competenciais e outros elementos curriculares)
  • PLANS E PROXECTOS:  Plans e Proxectos (en proceso de revisión)
  • Aprobación polao Xefe Territorial da área de Libre Elección de Robótica

Podes descargar as Normas de Organización e Funionamento desde aquí: Normas de Organización e Funcionamento - NOF e Plan de Convencia 

Descarga de seguido as últimas actualizacións destes documentos:

Normas de Organización e Funcionamento - NOF e Plan de Convencia

Descárga de seguido as Normas de Organización e Funcionamento (NOF) e o Plan de Convivencia.

Programación Xeral Anual - P.X.A e outros Plans Anuais

Descarga de seguido a Programación Xeral Anual así como outros Plans Anuais do centro.

 

Modelos para a avaliación da práctica docente

De seguido podes descargar os documentos para a avaliación da práctica docente, tanto de infantil como de primaria, acordados no centro e elaborados dentro do PFPP.

 

Distribuir contido