Iniciar sesión: Accede co teu contrasinal

primeiro, segundo, primeiro e segundo, 1º e 2º xuntos

Menú do recanto

CAMBIAR IMAXE DE GRUPO


Entradas no blog do recanto de 1º e 2º xuntos
[1º e 2º xuntos] 16/01/19: xogo happy glass
[segundo] 15/01/19: Isla de plástico
[1º e 2º xuntos] 23/12/18: (2018-2019) Aprender xogando
[1º e 2º xuntos] 12/11/18: Libriño do corpo humano
[primeiro] 07/11/18: PRIMEIRAS SUMAS
[1º e 2º xuntos] 07/10/18: Cabeza, tronco, extremidades...
[1º e 2º xuntos] 23/05/18: APRENDEMOS A LER O RELOXIO
[1º e 2º xuntos] 07/05/18: MÁQUINAS SIMPLES E COMPOSTAS
[segundo] 28/02/18: Comprensión lectora
[1º e 2º xuntos] 21/02/18: xogos de diñeiro
[segundo] 06/02/18: Mulán Proyecto de investigación
[1º e 2º xuntos] 24/01/18: A paisaxe
[primeiro] 30/05/17: Webquest Petra
[1º e 2º xuntos] 28/03/17: Técnica da tartaruga
[1º e 2º xuntos] 23/02/17: Cálculo mental
[1º e 2º xuntos] 23/02/17: Medimos peixes
[segundo] 21/02/17: Día da muler traballadora - Chus Lago
[1º e 2º xuntos] 18/01/17: Mecanografía vedoque
[segundo] 14/06/17: India
[segundo] 10/01/17: XOGO DE MULTIPLICAR
[primeiro] 13/12/16: XOGO PARA 1º
[segundo] 13/12/16: XOGOS DE REPASO PARA 2º
[primeiro] 12/10/16: Actividades para repasar as letras. E unhas sumas...
[1º e 2º xuntos] 16/01/19: Menú do recanto
[segundo] 19/11/18: Juegos segundo ( Lengua castellana)
[primeiro] 15/09/16: Coller ben o lapis
[segundo] 17/06/16: Xogos de orientación espacial
[segundo] 09/06/16: Repasa as táboas de multiplicar con Mr. Pi
[segundo] 30/05/16: Repaso de Matemáticas
[segundo] 24/05/16: Cálculo mental
[segundo] 23/05/16: ORDE ALFABÉTICO
[segundo] 05/05/16: Xogos
[segundo] 27/04/16: XOGOS DE LÓXICA
[segundo] 06/04/16: PALABRAS FALSAS
[segundo] 06/04/16: BINGO MATEMÁTICO
[segundo] 29/02/16: WEBQUEST AS ABELLAS
[segundo] 04/02/16: Xogos para aprender e repasar as táboas de multiplicar
[segundo] 02/01/16: Nova biblioteca de aula
[segundo] 25/11/15: La peluca de Luca (coeducación)
[segundo] 20/11/15: XOGO DE RESTAS
[segundo] 18/11/15: PIKIPALABRA
[segundo] 20/10/15: Bodas de pulgas y piojos
[segundo] 11/09/15: Reunión de 2º
[primeiro] 27/05/15: Velocidade lectora
[primeiro] 30/04/15: Composicións con figuras xeométricas
[primeiro] 15/04/15: Busca las imágenes iguales
[primeiro] 23/03/15: Tendal de poesía
[primeiro] 10/11/14: Árbore da familia
[primeiro] 28/09/14: (2014-2015) Xogando cun tangram feito na clase
[primeiro] 28/09/14: Practicar a direccionalidades das letras
[primeiro] 25/09/14: (2014-2015) Unha tartaruga na aula de 1º
[segundo] 08/02/14: (2013-2014) PILÚ, PILÚ: o noso videoconto
[segundo] 24/09/13: AULA DE 2º E PT, ABRINDO AS NOSAS " MALETAS" PARA PRESENTARNOS NO INICIO DO CURSO
[primeiro] 18/02/13: (2012-2013) Entroido
[segundo] 21/06/09: (2008-2009) Sacapenas para Gaza dos nenos e nenas de segundo
[segundo] 10/03/09: Segundo de primaria
[segundo] 01/12/18: Menú do recanto
[primeiro] 01/12/18: Menú do recanto
[segundo] 04/10/16: Xogos do recanto de segundo
[primeiro] 20/10/16: Xogos do recanto de primeiro

Menú do recanto

CAMBIAR IMAXE DE GRUPO


Entradas no blog do recanto de segundo
16/01/19: xogo happy glass
15/01/19: Isla de plástico
23/12/18: (2018-2019) Aprender xogando
12/11/18: Libriño do corpo humano
07/10/18: Cabeza, tronco, extremidades...
23/05/18: APRENDEMOS A LER O RELOXIO
07/05/18: MÁQUINAS SIMPLES E COMPOSTAS
28/02/18: Comprensión lectora
21/02/18: xogos de diñeiro
06/02/18: Mulán Proyecto de investigación
24/01/18: A paisaxe
28/03/17: Técnica da tartaruga
23/02/17: Cálculo mental
23/02/17: Medimos peixes
21/02/17: Día da muler traballadora - Chus Lago
18/01/17: Mecanografía vedoque
14/06/17: India
10/01/17: XOGO DE MULTIPLICAR
13/12/16: XOGOS DE REPASO PARA 2º
19/11/18: Juegos segundo ( Lengua castellana)
17/06/16: Xogos de orientación espacial
09/06/16: Repasa as táboas de multiplicar con Mr. Pi
30/05/16: Repaso de Matemáticas
24/05/16: Cálculo mental
23/05/16: ORDE ALFABÉTICO
05/05/16: Xogos
27/04/16: XOGOS DE LÓXICA
06/04/16: PALABRAS FALSAS
06/04/16: BINGO MATEMÁTICO
29/02/16: WEBQUEST AS ABELLAS
04/02/16: Xogos para aprender e repasar as táboas de multiplicar
02/01/16: Nova biblioteca de aula
25/11/15: La peluca de Luca (coeducación)
20/11/15: XOGO DE RESTAS
18/11/15: PIKIPALABRA
20/10/15: Bodas de pulgas y piojos
11/09/15: Reunión de 2º
08/02/14: (2013-2014) PILÚ, PILÚ: o noso videoconto
24/09/13: AULA DE 2º E PT, ABRINDO AS NOSAS " MALETAS" PARA PRESENTARNOS NO INICIO DO CURSO
21/06/09: (2008-2009) Sacapenas para Gaza dos nenos e nenas de segundo
10/03/09: Segundo de primaria
04/10/16: Xogos do recanto de segundo

Menú do recanto

CAMBIAR IMAXE DE GRUPO


Entradas no blog do recanto de primeiro
]1º e 2º xuntos] 16/01/19: xogo happy glass
]1º e 2º xuntos] 23/12/18: (2018-2019) Aprender xogando
]1º e 2º xuntos] 12/11/18: Libriño do corpo humano
07/11/18: PRIMEIRAS SUMAS
]1º e 2º xuntos] 07/10/18: Cabeza, tronco, extremidades...
]1º e 2º xuntos] 23/05/18: APRENDEMOS A LER O RELOXIO
]1º e 2º xuntos] 07/05/18: MÁQUINAS SIMPLES E COMPOSTAS
]1º e 2º xuntos] 21/02/18: xogos de diñeiro
]1º e 2º xuntos] 24/01/18: A paisaxe
30/05/17: Webquest Petra
]1º e 2º xuntos] 28/03/17: Técnica da tartaruga
]1º e 2º xuntos] 23/02/17: Cálculo mental
]1º e 2º xuntos] 23/02/17: Medimos peixes
]1º e 2º xuntos] 18/01/17: Mecanografía vedoque
13/12/16: XOGO PARA 1º
12/10/16: Actividades para repasar as letras. E unhas sumas...
15/09/16: Coller ben o lapis
27/05/15: Velocidade lectora
30/04/15: Composicións con figuras xeométricas
15/04/15: Busca las imágenes iguales
23/03/15: Tendal de poesía
10/11/14: Árbore da familia
28/09/14: (2014-2015) Xogando cun tangram feito na clase
28/09/14: Practicar a direccionalidades das letras
25/09/14: (2014-2015) Unha tartaruga na aula de 1º
18/02/13: (2012-2013) Entroido
20/10/16: Xogos do recanto de primeiro

Isla de plástico

 

 

                              

 

   
   

(2018-2019) Aprender xogando

Durante este trimestre intentouse que aprender lles resultara divertido e motivador aos nenos.

Así, ademais de facer letras en papel, no aire, con cordas, con plastilina e ata nas costas dos compañeiros... tamén fixemos letras con limpapipas

 

ou na nosa "pizarra máxica" de fariña de millo.

Tamén usamos a nosa "culler de ler" para repasar as letras e a lectura de sílabas.

Ademais temos na aula varios  "xogos da oca" que nos serven para practicar as letras máis difíciles.

 

Para as matemáticas e os números temos  un ábaco e xogos como a nosa "árbore de sumar".

 

Un destes días veu á clase "Tropicaco", un canciño que nos ensinou o abecedario cantando. 

Non olvidemos que xogar permite desenvolver unha grande variedade de destrezas, habilidades e coñecementos para os nenos. E ademais...é divertido!

 

Libriño do corpo humano

En 1º e 2º traballamos o tema do corpo humano. Co que aprendemos fixemos un libro desplegable para levar para casa.

Nel puxemos as partes do corpo.

As articulacións que temos e para que nos serven.

Fixemos un minilibro cos diferentes sistemas do corpo: locomotor, dixestivo, respiratorio, circulatorio...

Tamén fixemos unha "flor" cos nosos cinco sentidos.

 Adicamos algunhas sesións a falar de como debiamos coidar o corpo para que estea san. Todo eso deixámolo reflexado no libriño.

Ademais, elaboramos un pequeno test para ver canto saben as familias sobre o corpo humano.

 

E así demos por rematado o traballo do corpo humano, non sen antes escoitar o noso propio corazón cun fonendoscopio auténtico.

Así de orgullosos estaban do seu traballo.

 

 

PRIMEIRAS SUMAS

 Fixemos as primeiras sumas en papel usando para contar distintos obxectos.

Tapóns

 

Ceras

Os dedos

 

Paus de cores

 

 

 

Distribuir contido