CONVOCATORIA PARA O ALUMNADO CON MATERIAS PENDENTES DO DEPARTAMENTO DE LINGUA

Pola presente, queda convocado o alumnado dos diferentes niveis educativos con materias pendentes de cursos anteriores para realizar, no lugar, día e hora indicados, a proba final da materia correspondente deste departamento didáctico.

 

Alumnado de

Materia pendente

Lugar

Maio Día

Hora

Segundo da ESO

Lingua galega e literatura de 1º da ESO

Aula 18

18

11,50 h.

Terceiro da ESO

Lingua galega e literatura de 2ºda ESO

Aula 02

19

12,40 h.

 

 

Santiago de Compostela, a 12 de maio de 2017

 

O Xefe do Departamento

 

Xosé María Torres Reino

Notas:

 

Os obxectivos a acadar, os contidos e os criterios de avaliación son os establecidos na programación didáctica do curso correspondente.

 

No caso de ter algunha dúbida, o alumando debe dirixirse ao xefe de departamento ou á súa profesora.

 

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer