Skip to Content

Circulares

Admisión de alumnado curso 2022-2023: Listaxe provisional de admitidos/as

Dende o 22 de abril de 2022 están expostas no taboleiro de anuncios do centro as listaxes provisionais de alumnado admitido para o próximo curso académico 2022-2023.

As listaxes definitivas publicaranse o 13 de maio.

O prazo para a formalización da matrícula será do 20 ao 30 de xuño.

Decreto 13/2022, do 3 de febreiro: Admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos (DOG)

Solicitudes para distribución de máscaras

Estimadas familias:

Onte publicouse no Diario Oficial de Galicia a Orde do 6 de novembro de 2020, pola que se regulan os criterios e o procedemento de distribución de máscaras entre o alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes públicos dependentes desta consellería e en privados concertados no curso 2020/21.

1. Destinatarios dás axudas.

O alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial que, de acordo coa Orde do 12 de maio de 2020 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar no curso 2020/21:

  1. Alumnado que fose beneficiario da axuda para adquirir material escolar(cheque material escolar).
  2. Alumnado que non fose beneficiario da axuda para adquirir material escolar por diferentes circunstancias, pero:

                  a) Pertenza a familias cunha renda per cápita igual ou inferior a 6.000 €.(exercicio 2018)

                  b) Estea matriculado en educación especial, ou suxeito a tutela ou garda da Xunta de          Galicia ou teña unha discapacidade igual ou superior ao 65 %, con independencia da renda da unidade familiar. 

2. Procedemento a seguir e documentación necesaria para as solicitudes.

O alumnado destas etapas que fose beneficiario da axuda para adquirir material escolar no curso 2020/2021 (en virtude da Orde de 12/05/2020), NON TERÁ QUE PRESENTAR SOLICITUDE, adquire automaticamente o dereito ás máscaras.

Ou alumnado, que nonpresentou non seu momento a solicitude de axudasouquedouexcluído poderá presentar a solicitude correspondente, sempre que se cumpran os requisitos recollidos na orde.

Os requisitos económicos son os mesmos que para acceder ás axudas para libros de texto e material escolar. Neste caso, debe presentar:

– Modelo de solicitude en prazo.

– A solicitude formalizarase a través do modelo oficial contemplado na propia Orde.

– Será única para todos os fillos ou fillas, salvo que estean escolarizados en centros distintos.

– Código de procedemento: ED330E.

Anexo II (comprobación de datos dos membros computables da unidade familiar).

– Documentación que se indica no Anexo I

3. Onde se presenta a solicitude?

 As solicitudes deberán presentarse presencialmente no centro docente onde estea matriculado o alumno utilizando o formulario normalizado (Anexo I) dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal

4. Prazo de presentación. 

O prazo fixado no DOG é de 10 días hábiles contados a partir da publicación da orde no DOG. O último día de prazo é, por tanto, o venres 27 de novembro de 2020.

Xornada de folga.

Estimadas familias:

Diversas organizacións sindicais (CIG, CCOO, STEG e CSIF) convocan unha folga para os días 10 e 16 de setembro de 2020. O día 10 de setembro de 2020, desde as 00.00 ás 24 horas, está convocado o persoal docente e non docente dos centros educativos públicos e dos sostidos con fondos públicos non universitario que comeza as actividades lectivas nesa data.

O CEIP VISTAHERMOSA só pode garantizar que haberá servizos mínimos. E quedará garantida  a apertura e peche do centro educativo.

Inicio do curso 2020/2021

Estimadas familias:

Ante todo agardamos que estean todas e todos ben.

      Onte, día 1 de setembro, as mestras e mestres do CEIP Vistahermosa retomamos a nosa actividade logo do período vacacional. Como ben saben temos por diante un intenso inicio de curso cheo de retos e dificutades por mor da situación sanitaria que estamos a vivir. Como é lóxico, somos conscientes de que tamén vós, as familias, vedes neste arranque de curso un horizonte cargado de medos e incertezas; medos e incertezas que nós tamén compartimos. 

      En primeiro lugar queremos facer chegar unha mensaxe ben importante, realista e sinxela:

      Somos mestras e mestres! Somos docentes! Non somos profesionais sanitarios, non somos expertos en prevención de riscos; nin o somos nin o imos pretender ser. A realidade que nos toca vivir imponnos unhas tarefas e responsabilidades moi alonxadas das nosas capacidades e competencias profesionais. Malia o anterior, queremos que saiban que poremos todos os medios que estean nas nosas mans para que as súas fillas e fillos teñan o entorno escolar máis seguro posible, cumprindo, dentro das nosas posibilidades, co protocolo da Consellería de Educación. 

        En segundo lugar, e seguindo coa mesma dinamica de comunicación que o pasado curso, pola que só publicaremos novas oficiais, contrastadas e na medida do posible definitivas, estamos en condicións de informarlles do seguinte:

1.- O comezo de curso será presencial. O alumnado incorporarase ás aulas de xeito escalonado:

                   Xoves, día 10 de setembro: 

4º e 5º de Educación Infantil e 1º, 2º e 3º de Educación Primaria.

                  Venres, día 11 de setembro: 

6º de Educación Infantil e 4º, 5º e 6º de educación Primaria.

2.- Todo parece indicar que o servizo de comedor e acollida temperá iniciará o seu normal funcionamento.

3.-  A principios da vindeira semana, se as autoridades sanitarias o permiten, convocarase a todas as familias a unha reunión informativa na que se lles dará a coñecer polo miudo o plan de continxencia frente á COVID-19 que estamos a elaborar. Para dar cumprimento ás medidas de seguridade convocarémolos por quendas, só poderá asistir un membro da unidade familiar, non poderá vir ningún menor e o lugar de celebración será no exterior do edificio. Publicaremos por AbalarMóbil* e nesta mesma páxina os horarios das mesmas. Pregamos encarecidamente a súa asistencia. 

4.-  Ata o día 9 de setembro o centro permanecerá aberto en horario de 09:00 a 13:30 horas. O acceso ao mesmo ten que ser de xeito ordeado e seguindo todas as indicacións de seguridade; coa máscara posta, gardando a distancia social e lavando as mans co xel de hidroalcohol.

De non ser imprescindible a presenza física no centro recomendamos a vía telefónica ou o correo electrónico para calquera dúbida ou aclaración.

Teléfono fixo: 988231410 Teléfono móvil: 675679967

correo: ceip.vistahermosa@edu.xunta.es 

 

AbalarMóbilÉ obrigatorio que todas as familias teñan instalada a aplicación nos seus móviles antes do 10 de setembro. Ligazón para a intalación: 

https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipvistahermosa/node/723

         Para rematar lembrámoslles que as canles oficiáis de comunicación dende o centro serán a aplicación AbalarMóbil e a nosa páxina web. Recomendámoslles que a visiten frecuentemente. 

                                                          Sen mais, reciban as nosas apertas.  

Comunicado Fin de Curso

Estimadas familias:

Achegamos a información sobre o final de curso:  

1.- Mañá, venres 19 de xuño, remata o actual curso escolar 2019/2020.  

2.- Poderán acceder aos boletíns de notas a través da aplicación Abalarmóbil mañá dende as 11:00 h. 

3.- As familias que desexen facer unha reclamación sobre as cualificacións ou decisións de promoción e titulación disporán de cinco días hábiles, segundo se recolle no punto 11 do capítulo IV da Orde do 22 de xullo de 1997 así como no capítulo III Artigo 11 punto 2 da orde do calendario escolar 2019/2020. 

4.- Mañá venres tamén remata o prazo de reserva de praza no comedor escolar para o alumnado que está actualmente no centro. 

5.- O alumando de 3º, 4º, 5º e 6º de Educación Primaria ten que entregar os libros de texto do Fondo Libros 2019/2020 que lle foron prestados durante o curso. A devolución levarase a cabo dende o luns día 22 de xuño  ata o martes día 7 de xullo en horario de 10:00 a 13:00 horas.  

6.- Todo o alumnado do centro deberá devolver libros de biblioteca que tivera na casa e os ordenadores prestados durante o confinamento antes do día 1 de xullo.

Para calquera aclaración o dúbida poden poñerse en contacto connosco a través das canles habituais. 

Agardando que todas e todos esteades ben, recibide un cordial saúdo. 

 

Asdo.: A dirección.

INSTRUCIÓNS TERCEIRO TRIMESTRE

Estimadas familias:

 En primeiro lugar, desexar que todos esteades moi ben! nenos, nenas, familias, avoas, avós, amizades, veciñanza…; facemos chegar dende aquí as nosas apertas e os nosos ánimos.  

Como saberán a través de anteriores comunicacións, dende a comparecencia da Ministra de educación, mediado o mes de abril, e as posteriores indicacións e instrucións da nosa Consellería, sucedéronse numerosas informacións e contrainformacións que botaron unha enorme incerteza dentro da comunidade escolar. Máis tarde, o 27 de abril, chegaba a publicación das instrucións definitivas por parte da Consellería de Educación galega.

Naquel momento, os mestres e mestras do CEIP Vistahermosa, tomamos a decisión de non publicar nada, pois consideramos que evitar confusións e malas interpretacións era o máis sensato.

Agora, atopámonos nun escenario ben diferente, e podemos dicir que logo das aclaracións, dúbidas e debate que xeraron as devanditas instrucións podemos, a día de hoxe, trasladar a todas as familias do noso centro un documento claro e conciso coas instrucións que rexerán o remate deste curso escolar, en especial no referido á avaliación e cualificación do noso alumnado.

Nos vindeiros días esta información completarase coa publicación nesta mesma páxina das diferentes modificacións das programacións didácticas por cursos e materias. 

FAGA CLIC NA IMAXE PARA ACCEDER ÁS INTRUCIÓNS

Comunicación Importante

 

Estimadas familias:  

Como en anteriores ocasións, as primeiras liñas levan sempre as nosas apertas e os nosos ánimos, desexando que toda a comunidade do CEIP Vistahermosa se atope nas mellores condicións posibles dentro da anómala situación que todos estamos a vivir.

Como xa saberán, dende a comparecencia da Ministra de Educación o pasado mércores, día 15 de abril, tanto os medios de comunicación como as redes sociais, convertéronse nun fervedoiro de informacións, contrainformacións e novas, cunha veracidade non contrastada e que, lonxe de aclarar a situación, non fixeron máis que engadir incerteza e intranquilidade sobre toda a comunidade escolar.

Tendo en conta o anterior, a dirección deste centro acordou co resto do claustro, no contribuír ao desconcerto evitando publicar ningún tipo de información ata contar cun comunicado oficial da Consellería de educación da Xunta de Galicia.

  Onte pola tarde, a Xunta enviounos unhas ORIENTACIÓNS PROVISIONAIS para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso 2019/2020.

Tendo en conta que falamos aínda de algo provisional NON as publicaremos ata que a Xunta as transforme en definitivas para procurar evitar confusións, malas interpretacións e ter que engadir, posteriormente, hipotéticos cambios a nivel estatal.

Na vindeira semana recibiremos as indicacións precisas da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional as cales lles faremos chegar urxentemente.

 Noutro orden de cousas, tamén lles informamos que xunto co  Concello de Ourense estamos artellando a posibilidade de facer unha entrega do material escolar que os alumnos puideran ter deixado nas aulas antes do seu peche. Dita posibilidade, de momento no é factible, debido á imposición do estado de confinamento actual e a inseguridade sanitaria que conlevaría. No momento en que contemos co amparo legal e a autorización das autoridades competentes serán convenientemente informados.

 

Recibide das mestras e mestres as nosas máis sinceras apertas.

 

TODO VAI SAÍR BEN!

 

Comunicación Familias

Estimadas familias:

Esperamos que todo vaia ben! 

Como saberán o terceiro trimestre deu comezo hoxe, día 14 de abril. A pesar disto, todos os centros educativos estamos agardando instrucións por parte das autoridades educativas para poñelo en marcha.  

Mañá, o conxunto de comunidades autónomas manterán unha reunión co Ministerio de Educación na que se tomarán os posibles acordos ao respecto. É posible que na propia tarde de mañá mércores, ou, o xoves, podamos dirixirnos a vostedes con información máis concreta. 

Lamentamos non poder ser máis precisos pero estamos todos na mesma situación; en espera.

Recibide as nosas máis sinceras apertas.   

COMUNICACIÓN ÁS FAMILIAS. SEGUNDA AVALIACIÓN

 

Estimadas familias: 

Segundo o recollido nas “Instrucións do 27 de marzo de 2020 dirixidas ás direccións dos centros educativos...” A segunda avaliación dáse por pechada dende o momento da suspensión da actividade lectiva pola declaración do estado de alarma o pasado día 13 de marzo.

Os contidos a avaliar  corresponderán polo tanto, ata o traballado ese día, sen incluír as actividades realizadas de xeito telemático dende a entrada en vigor do mencionado estado.

Polo que, dando cumprimento ás devanditas instrucións as notas do segundo trimestre publicaranse o vindeiro venres, día 3 de abril.  

Para acceder ao boletín informativo das vosas fillas e fillos tedes que ter descargada a aplicación AbalarMóbil. Será a única forma de acceder aos boletíns de cualificacións.

 Agardando que todos e todas esteades ben, recibide un cordial saúdo.

 

As familias que aínda non a teñan descargada poden facelo seguindo as instrucións que se recollen na seguinte ligazón: 

 

COMUNICACIÓN ÁS FAMILIAS

Estimadas familias:

Chegados ao final desta primeira semana de suspensión de clases, desde o CEIP Vistahermosa queremos facer chegar a todos as seguintes reflexións:

En primeiro lugar, e antes de nada, desexar que todos esteades BEN! MOI BEN!, nenos, nenas, familias, avoas, avós, amizades, veciñanza…; estas primeiras liñas levan as nosas apertas e os nosos ánimos, que aínda sendo virtuais, agardamos cheguen ata cada un dos vosos fogares.

En segundo lugar, o claustro do CEIP Vistahermosa é perfectamente consciente do anómalo da situación que todos estamos a vivir e por iso, queremos mandar unha mensaxe de calma e tranquilidade, tanto ao alumnado como ás súas familias.

As mestras e mestres sabemos que non é sinxelo adaptarse a unha situación sobrevida nun espazo tan corto de tempo e somos conscientes, porque así nolo estades facendo chegar a través das vosas mensaxes, das inquedanzas, dificultades e temores en relación á situación “académica” das vosas fillas e fillos. Pois ben, desde aquí recordamos, e insistiremos as veces que faga falta, no seguinte:       

As actividades enviadas polo profesorado están pensadas para realizar de xeito gradual e ao ritmo que cada alumno sexa quen de levar; sen présas, sen prazos, sen presións. Non son clases presenciais, nin sequera son clases a distancia, non podemos pretender, nin nós, nin vós, que os alumnos leven o ritmo das cinco horas que pasaban no colexio. Non! E non o pretendemos porque temos en conta que non todas as alumnas e os alumnos poden acceder nas mesmas condicións e cos mesmos recursos á tecnoloxía, que non todas as familias están a vivir o día a día do mesmo xeito, que cada un de nós e de vós afronta esta situación desde posicións ben diferentes…

As actividades non son avaliables, ninguén vai quedar atrás por non facer este ou aqueloutro exercicio de lingua, ninguén vai levar nota por facer máis ou menos problemas de matemáticas, non se vai acabar o mundo por no ter feito un mapa de sociais… Non queremos que vos sintades presionados por estas cuestións académicas nestes días tan complexos. Non hai motivo.  

As actividades enviadas tédelas que tomar como unha forma de manter o contacto coa escola, de manterse activos, de seguir, dalgún xeito, conectados coa realidade que deixamos fai uns días. Non vos sintades agobiados pola súa cantidade e diversidade, ese é o obxectivo; tentar chegar a todas as realidades e cubrir todas as necesidades do mellor xeito posible. Hai, e haberá, actividades e propostas de todo tipo, non só académicas. Por favor, tomádeas como o que son; máis unha axuda que unha obriga, máis unha guía que un plan pechado a seguir.     

Tamén queremos lembrar que hai actividades que serven para calquera materia e que ademais non dependen de medios tecnolóxicos: a lectura, a música, o cine, os xogos de mesa, a conversa coa familia, etc. Todas elas son actividades formativas de gran valor; ao igual que as tarefas relacionadas coa autonomía persoal e o fogar: estamos ante unha oportunidade de que as nosas alumnas e os noso alumnos, se non o fan xa, colaboren activamente na cociña, limpeza e orde da casa, da roupa (lavadora e pasar o ferro), etc.

E xa por último, desexamos saír desta situación o antes posible e volver á normalidade, por iso animámosvos a todas e a todos a cumprir coas normas das autoridades sanitarias, esto si é imprescindible, si é unha obriga de todos, porque só entre todos o poderemos lograr.

Recibide das mestras e mestres as nosas máis sinceras apertas!

ÁNIMO!

#EUQUEDONACASA  #QUEDANACASA

Distribuir contido


by Dr. Radut