PDI: "Cidadanía, Igualdade, Integración… valores do planeta son”

 

Durante este curso, 2019-2020, o Sueiriño IX encheo o cole de valores exenciais nas nosas vidas, co proxecto titulado:"Cidadanía. Igualdade, Integración… valores do planeta son”

Seguindo as directrices marcadas pola Asesoría de bibliotecas para este curso, e continuando coa mesma metodoloxía de anos anteriores, decidimos dedicar o noso PDI ao traballo de valores como a cidadanía, igualdade, integración...

A nosa proposta presentou un proxecto cooperativo de todo o centro, que partindo da biblioteca, implicou ao alumnado por áreas, cursos, etapas, a todos os membros do claustro, e involucrou a todos os membros da comunidade educativa. Aínda que moitas das actividades programadas quedaron adiadas por mor do estado de alarma polo que continuaremos con elas para o vindeiro curso.

Os principais traballos realizados, ao longo deste anómalo curso, foron os seguintes:

Rosa caramelo Mercedes quiere ser bombera
As profesións Igualdade e traballo en equipo...
 Golden Rules Igualdade e integración, valores son.
Mulleres galegas