Mulleres galegas

Ao longo do presente curso pescudamos sobre grandes mulleres da historia de Galiza. Coa lectura das súas biografías formámonos unha idea do difícil que o tiveron para destacar nos seus respectivos campos de traballo.

Para isto, investigamos, lemos, visualizamos, pensamos e reflexionamos sobre as biografías destas mulleres e compararémolas coa situación actual. Ademais de fomentar o aprecio polo traballo desenvolvido por estas precursoras, buscamos que os nenos e nenas desenvolveran capacidades visuais e auditivas (observación e descrición; escoita selectiva e atenta), e que utilizaran as súas sensacións como fonte de expresión artística e que eles mesmos sexan quen de contar a historia do que lles aconteceu.

Empregamos metodoloxías activas, onde o alumnado foi o verdadeiro artífice da súa aprendizaxe. Quedáronos pendentes de realizar actividades con metodoloxía maker e de gamificación por mor do estado de alarma.

Por iso, para o próximo curso temos previsto continuar co traballo de documentación sobre mulleres galegas polo alto grado de satisfacción dos resultados acadados.