Gallego

G1814001 XX Foro galego de educación en igualdade. Plan Proxecta. Curso 2018-2019

Summary: 

O XX Foro Galego de educaión para a igualdade é unha actividade complementaria ao Plan Proxecta que se organiza desde a Secretaría Xeral de Igualdadade.
Gallego

DATAS: Venres 5 e sábado 6 de abril.

LUGAR: EGAP-Santiago de Compostela.

OBXECTIVOS:

1.Fomentar unha cultura de emprendemento, creatividade, innovación e excelencia.

2.Impulsar a iniciativa e participación activa do alumnado nos procesos de aprendizaxe como factor de transformación social.

3.Integrar a perspectiva feminina e masculina no traballo docente.

CONTIDOS:

1.Aplicación da perspectiva de xénero na promoción de actitudes e habilidades que configuran o talento: liderado, iniciativa e autonomía persoal.

2.Integración da variable xénero nas iniciativas para o fomento da creatividade persoal e social e da cultura emprendedora.

XX Foro galego de igualdade
XX Foro galego de igualdade

G1802070 Igualdade e retos

Summary: 

Xornada de formación adicada á igualdade e ás boas prácticas desde o ámbito educativo.
Gallego

Data: 9 de marzo

Lugar: EGAP Santiago de Compostela

Duración: 8 horas

Prazas: 250

OBXECTIVOS

Afondar no modelo coeducativo e introducir a perspectiva de xénero nas dinámicas educativas.

Coñecer prácticas educativas sobre igualdade que se desenvolven en centros educativos.

Visibilizar referentes femininos en entornos profesionais tradicionalmente masculinos.

CONTIDOS

O modelo coeducativo.

Boas pácticas educativas en igualdade.

A muller como referente en entornos profesionais tradicionalmente masculinos.

Inscrición aquí

Igualdade e retos
Igualdade e retos

G1801035 Análise, xestión e planificación dos riscos e medidas de emerxencias. Plan de Emerxencia-Evacuación

Summary: 

Actividade formativa promovida polo Servizo de Prevención de Riscos Laborais
Gallego

Prazas libres na actividade formativa G1801035 Análise, xestión e planificación dos riscos e medidas de emerxencias. Plan de Emerxencia-Evacuación.

A actividade desenvólvese en Platega entre o 11 de febreiro e 25 de marzo.

Competencias profesionais

Membro dunha organización - Centros saudábeis e seguridade integral.

Membro dunha organización - Normativa.

Horas: 30 (na Rede)

Obxectivos:

1.Proporcionar unha formación específica, teórica e práctica en materia de prevención de riscos laborais.

2.Facilitar unha cultura preventiva e coñecementos para actuar como axente activo na elaboración, implantación e seguimento do plan de emerxencia-evacuación.

3.Coñecer os riscos específicos e a súa prevención no centro educativo e adquirir os coñecementos precisos para a elaboración do plan.

Contidos:

1.Módulo 1: Análise, xestión e planificación dos riscos laborais e medidas de emerxencia nos centros educativos.

   1.1.UD 1: Nocións básicas (a Lei de Prevención de Riscos Laborais).

   1.2.UD 2: Análise dos riscos, redacción e implantación das medidas de emerxencia.

   1.3.UD 3:  O risco de incendio: lume, tipos, prevención e protección e primeiros auxilios.

2.Módulo 2: O Plan de Emerxencia-Evacuación.

   2.1.UD 4: Identificación dos titulares e do emprazamento da actividade. Descrición da actividade e do medio físico no que se desenvolve.

   2.2.UD 5: Inventario, análise e avaliación de riscos. Inventario e descrición das medidas e medios de protección. Programa de mantemento das instalacións.

   2.3.UD 6: Plan de actuación ante emerxencias. Integración do plan noutros de ámbito superior. Implantación. Mantemento do plan.

 

Máis información en Fprofe

Plan Emerxencia-Evacuación
Plan Emerxencia-Evacuación

G1801035 Análise, xestión e planificación dos riscos e medidas de emerxencias. Plan de Emerxencia-Evacuación

Gallego

Summary: 

Actividade formativa promovida polo Servizo de Prevención de Riscos Laborais

Prazas libres na actividade formativa G1801035 Análise, xestión e planificación dos riscos e medidas de emerxencias. Plan de Emerxencia-Evacuación.

A actividade desenvólvese en Platega entre o 11 de febreiro e 25 de marzo.

Competencias profesionais

Membro dunha organización - Centros saudábeis e seguridade integral.

Membro dunha organización - Normativa.

Horas: 30 (na Rede)

Obxectivos:

1.Proporcionar unha formación específica, teórica e práctica en materia de prevención de riscos laborais.

2.Facilitar unha cultura preventiva e coñecementos para actuar como axente activo na elaboración, implantación e seguimento do plan de emerxencia-evacuación.

3.Coñecer os riscos específicos e a súa prevención no centro educativo e adquirir os coñecementos precisos para a elaboración do plan.

Contidos:

1.Módulo 1: Análise, xestión e planificación dos riscos laborais e medidas de emerxencia nos centros educativos.

   1.1.UD 1: Nocións básicas (a Lei de Prevención de Riscos Laborais).

   1.2.UD 2: Análise dos riscos, redacción e implantación das medidas de emerxencia.

   1.3.UD 3:  O risco de incendio: lume, tipos, prevención e protección e primeiros auxilios.

2.Módulo 2: O Plan de Emerxencia-Evacuación.

   2.1.UD 4: Identificación dos titulares e do emprazamento da actividade. Descrición da actividade e do medio físico no que se desenvolve.

   2.2.UD 5: Inventario, análise e avaliación de riscos. Inventario e descrición das medidas e medios de protección. Programa de mantemento das instalacións.

   2.3.UD 6: Plan de actuación ante emerxencias. Integración do plan noutros de ámbito superior. Implantación. Mantemento do plan.

 

Máis información en Fprofe

Plan Emerxencia-Evacuación
Plan Emerxencia-Evacuación

S1803003 Comunicar en igualdade

Summary: 

Con esta actividade proponse ao profesorado unha metodoloxía innovadora a partir da creación de imaxe e video coa que se pretende que as mensaxes en prol da igualdade cheguen de maneira efectiva ao alumnado dos centros educativos.
Gallego

OBXECTIVOS

1.Dominar a linguaxe inclusiva como modo natural de comunicación.

2.Recoñecer estereotipos de xénero nos distintos produtos culturais (cine, arte, literatura, música, publicidade, prensa etc)

3.Realizar produtos de comunicación social libres de estereotipos de xénero.

MODALIDADE: Mixta

DURACIÓN: 50 horas (30 presenciais  20 na Rede)

LUGAR: CAFI

DATA DE INICIO: 6 de febreiro

DATA DE FIN: 24 de abril

Comunicar en igualdade
Linguaxe inclusiva

S1802021 Atención a urxencias sanitarias para familias

Summary: 

Nova actividade para as familias adicada á atención de urxencias sanitarias e aplicación dos primeiros auxilios, con especial atención á manobra do RCP e o manexo do DESA
Gallego

Durante os últimos anos houbo unha importante sensibilización da poboación cara aos métodos e as técnicas de atención inicial nas situacións de emerxencia.

O feito de que a cidadanía saiba realizar manobras de primeiros auxilios e reanimación, permite diminuír os tempos de asistencia aumentando as posibilidades de éxito nunha intervención favorecendo así o resultado final do accidentado.

Unha rápida chamada a emerxencias sabendo informar correctamente sobre a circunstancia á que nos enfrontamos así como unha actuación rápida de primeiros auxilios, que permitirá poder manter ao accidentado en condicións adecuadas ata a chegada do persoal sanitario.

Entendemos por primeiros auxilios a atención inmediata que se lle dá a unha persoa enferma, lesionada ou accidentada no lugar dos acontecementos, antes de ser atendido por persoal sanitario ou trasladado a un centro asistencial ou hospitalario.

DATAS DE REALIZACIÓN

17-01-2019 (Carlos Prados e Fernando Souto)

     - 17:00 - 17:15 - Presentación, introdución e obxectivos.

     - 17:15 - 20:00 - RCP básica - Desobstrución da vía aérea - Posición lateral de seguridade - Coñecemento e manexo dunDESA (desfibrilador externo semiautomático)

23-01-2019 (Patricia Giráldez e Fernando Souto)

     - 17:00 - 18:30 - RCP básica - DESA integrada - Avaliación RCP básica e DESA integrada

     - 18:30 - 20:00 - Obradoiro de manexo de intoxicacións (contacto cutáneo, contacto ocular, inxesta de substancias tóxicas) - Queimaduras e escaldaduras

30-01-2019 (Carlos Prados e Fernando Souto)

     - 17:00 - 19:30 - Obradoiro de manexo de escenarios clínicos (diabetes, anafilaxia, convulsións, dificultade respiratoria...) - Inmobilización, vendaxes, feridas menores.

     - 19:30 - 20:00 - Dúbidas comentarios e conclusións

 

OBXECTIVOS

OBXECTIVOS XERAIS

 • Coñecer e dominar as técnicas de primeiros auxilios e atención a urxencias sanitarias definidas no protocolo da Consellería

 • Ser quen de actuar de xeito eficiente e seguro en caso de incidencias urxentes que afecten á saúde da Comunidade Educativa 

OBXECTIVOS ESPECÍFICOS

 • Saber iniciar a cadea de supervivencia

 • Coñecer a manobra da RCP básica

 • Manexar adecuadamente un desfibrilador externo semiautomático

 • Ser capaz de recoñecer unha parada cardiorrespiratoria, desobstruír unha vía aérea e empregar a posición lateral de seguridade.

 • Saber como actuar ante intoxicacións, queimaduras e escaldaduras.

 • Ser capaz de manexar diferentes escenarios clínicos

 • Coñecer como realizar unha inmobilización, unha vendaxe e como tratar feridas menores.

CONTIDOS

 • Primeiros auxilios e atención a urxencias sanitarias no ámbito educativo: protocolos de actuación.

 • Rexistro, xestión e notificación de urxencias sanitarias no ámbito educativo

Atención a urxencias sanitarias
Urxencias sanitarias

Felicitación de Nadal 2018

Summary: 

O CAFI deséxavos unhas felices festas!
Gallego
Felicitación de Nadal 2018
Felicitación de Nadal 2018

G1802011 Xornada de atención educativa ao alumnado con enfermidade crónica

Summary: 

Xornada de atención ao alumnado con enfermidade crónica.
Gallego

Esta xornada ten por obxectivos:

1.Coñecer e dominar as actuacións básicas na atención educativa ao alumnado con enfermidade crónica.

2.Favorecer as habilidades de apoio e titoría do alumnado con enfermidade crónica para o seu pleno desenvolvemento social.

3.Construír colaborativamente a atención ao alumnado con enfermidade crónica como unha responsabilidade comunitaria.

 

A actividade é exclusiva para profesorado que acredite a condición de voluntario na atención ao alumnado con enfermidade crónica.

Terá lugar  no CIFP Compostela o vindeiro 26 de novembro de 2018, de 09:30 a 20:00.

Atención educativa a alumnado con enfermidade crónica
Atención educativa a alumnado con enfermidade crónica

S1802015 Xornada de educación para a igualdade. Curso 2018/2019

Summary: 

Xornada de educación para a igualdade. Estratexias e recursos para o traballo coeducativo nos centros.
Gallego

DATA: 1 de decembro

LUGAR: EGAP-Santiago de Compostela

 

Actividade formativa que ten por obxectivos:

1.Coñecer o I Plan de actuacións para a igualdade nos centros educativos de Galicia 2016-2020.

2.Afondar no modelo de coeducación e introducir a perspectiva de xénero nas dinámicas educativas.

3.Integrar a perspectiva de xénero no traballo cara ao éxito escolar e garantir que a formación inicial e ao longo da vida, acolle a todo o alumnado na súa diversidade.

Educación para a igualdade
Educación para a igualdade

G1802015 Xornadas equipos directivos CEE

Summary: 

Xornadas de formación especializada para os equipos directivos dos centros de educación especial.
Gallego

Os obxectivos da actividade son:

 1. Afondar no coñecemento da xestión económica, do alumnado, de persoal e de espazos nos centros de educación especial.
 2. Coñecer diferentes dinámicas que faciliten o traballo neste tipo de centros e promoción de convenios de colaboración.
 3. Manexar diferentes protocolos de actuación ante problemáticas xurdidas na convivencia no centro.

15 horas presenciais distribuídas en dúas sesións: a primeira celebrarase o vindeiro 24 de novembro en Santiago de Compostela e a segunda realizarase no 2º ou 3º trimestre.

Consulta a ficha da actividade e inscríbete en Fprofe. 

Xornadas de formación de equipos directivos de centros de educación especial
Xornadas de formación de equipos directivos de centros de educación especial