O2002087 Formación de coordinación entre os equipos de orientación específicos e os departamentos de orientación

Curso para fomentar a coordinación entre os equipos de orientación específicos e os departamentos de orientación
Ven, 09/04/2021 - 18:23
Curso O2002087
Curso 02002087

Modalidade: presencial a través de videoconferencia.

Horas presenciais: 8

Prazas: 30

Temporalización:  14/04/2021  -  05/05/2021

Horario: 

Data Horario Relator/a Título relatorio
14/04/2021 18:00-19:00

Laura Pérez Seara. Inspección educativa.

“O Equipo de Orientación Específico de Ourense”
14/04/2021 19:00-20:00

Miguel Nogueiras Mascareñas. Especialidade en trastornos de conduta

“O coidado do benestar emocional”
21/04/2021 18:00-20:00

Ramona Gómez Iglesias. Especialidade en altas capacidades

“A realidade das altas  capacidades en Ourense”
28/04/2021 18:00-19:00

Mª Jesús Mazaira Castro. Especialidade en audición e linguaxe

“A avaliación do alumnado con dificultades na linguaxe”
28/04/2021 19:00-20:00

Camilo Varela Blanco. Especialidade en Trastornos xeneralizados do desenvolvemento

“A avaliación do alumnado con TEA”
05/05/2021 18:00-19:00

Pilar Novoa Carcacía. Especialidade en traballo social

“Propostas de intervención no traballo coas familias desde os Departamentos de Orientación”
05/05/2021 19:00-20:00

Jorge Pérez Diéguez. Especialidade en discapacidades sensoriais

“Discapacidades sensoriais: avaliación e intervención”

Obxectivos: 

  1. Potenciar a coordinación entre os departamentos de orientación e os equipos de orientación específicos.
  2. Analizar os modelos de orientación dos centros educativos.
  3. Compartir coñecemento e boas prácticas en orientación e atención á diversidade.

Contidos:

  1. A coordinación entre os equipos de orientación específicos e os departamentos de orientación.
  2. Modelos de orientación.
  3. Estratexias e recursos que reforzan a atención á diversidade.
  4. Boas prácticas en orientación e atención á diversidade.

Asesora responsable da actividade: Muñoz González, Rebeca (cfr.ourense.organizacionediversidade@edu.xunta.gal)

Materiais da actividade: www.edu.xunta.gal/centros/cfrourense/aulavirtual/course/view.php?id=679