Gallego

Xornadas de intercambio de experiencias vinculadas a actividades de formación en centros

Summary: 
Prazas dispoñibles! Podedes facer a inscrición en FPROFE Mércores 28 e xoves 29 de setembro | EGAP (Santiago de Compostela)
Gallego

G1501108 Formación Inicial para Equipos Directivos 2016

Summary: 
No vindeiro mes de xullo, celebrarase no CIFP Politécnico de Santiago de Compostela a actividade formativa G1501108 Formación Inicial para Equipos Directivos 2016, destinada ás persoas que compoñen equipos directivos de novo ingreso.
Gallego

Os días 12, 13 e 14 de xullo desenvolverase a actividade formativa G1501108 Formación Inicial para Equipos Directivos 2016, no CIFP Politécnico de Santiago de Compostela. As persoas asistentes forman os equipos directivos de novo ingreso na función directiva, co nomeamento a día 1 de xullo e que non teñan ocupado estes postos con anterioridade.

Como complemento a esta formación, e só para os directores e directoras, no inicio do curso haberá unha formación na Rede (plataforma de teleformación do servizo de formación de profesorado: PLATEGA). Aquí, ademais de profundar e ampliar os contidos do curso, tamén se habilitarán unha serie de foros nos que persoal especializado resolverá as dúbidas que xurdan durante todo o curso escolar, creando así unha rede de interacción, axuda e apoio entre o colectivo.

 

G1501108 Formación Inicial para Equipos Directivos 2016
G1501108 Formación Inicial para Equipos Directivos 2016

CURSO MECD "Convivencia Escolar: Prevención e Intervención"

Summary: 
Desde o pasado día 15 de xuño o prazo de inscrición está aberto para a 2ª edición dos cursos de formación en rede 2016
Gallego

Desde o pasado día 15 de xuño o prazo de inscrición está aberto para a 2ª edición dos cursos de formación en rede 2016

Gustaríanos animaros a participar no novo curso que se incorporou ao catálogo formativo: "Convivencia Escolar: Prevención e Intervención" 

Este curso enmárcanse dentro do Plan Estratéxico de Convivencia Escolar promovido polo Ministerio de Educación, Cultura e Deporte a través do CNIIE.

Ofértanse 385 prazas. Os participantes que superen o curso recibirán unha certificación do MECD correspondente a 70 horas de formación permanente do profesorado.

Toda a información relativa a esta convocatoria está publicada na páxina web do Ministerio de Educación, así como o acceso ao servicio en liña da Sede Electrónica do Ministerio desde onde se poderá realizar a inscrición. O prazo termina o próximo 29 de xuño.

Convivencia Escolar: Prevención e Intervención
Convivencia Escolar: Prevención e Intervención

CURSO MECD: "Convivencia Escolar: Prevención e Intervención"

Summary: 
Desde o pasado día 15 de xuño o prazo de inscrición está aberto para a 2ª edición dos cursos de formación en rede 2016
Undefined

Desde o pasado día 15 de xuño o prazo de inscrición está aberto para a 2ª edición dos cursos de formación en rede 2016

Gustaríanos animaros a participar no novo curso que se incorporou ao catálogo formativo: "Convivencia Escolar: Prevención e Intervención" 

Este curso enmárcanse dentro do Plan Estratéxico de Convivencia Escolar promovido polo Ministerio de Educación, Cultura e Deporte a través do CNIIE.

Ofértanse 385 prazas. Os participantes que superen o curso recibirán unha certificación do MECD correspondente a 70 horas de formación permanente do profesorado.

Toda a información relativa a esta convocatoria está publicada na páxina web do Ministerio de Educación, así como o acceso ao servicio en liña da Sede Electrónica do Ministerio desde onde se poderá realizar a inscrición. O prazo termina o próximo 29 de xuño.

Convivencia Escolar: Prevención e Intervención
Convivencia Escolar: Prevención e Intervención

S1502038 "Ciclo de Vida Adolescente. A Convivencia entre Sexos"

Summary: 
Este curso celebrarase os días 2, 3 e 4 de maio de 16:30 a 19:30 no Centro Quérote+ de Santiago de Compostela.
Gallego

O feito sexual humano implica a construcción que cada persoa realiza sobre a súa sexualidade e as vivencias que isto implica. Neste curso abordaremos diferentes modelos de educación afectivo sexual,  a adquisición de ferramentas a hora de establecer relacións máis equilibradas, a influencia das tecnoloxías da información nos procesos de socialización e relación entre sexos, retos e novas estratexías para o traballo coa mocidade e casos prácticos no ámbito educativo.

Data de comezo: 2 de maio de 2016

Data de finalización: 4 de maio de 2016

Lugar de celebración: Centro Quérote+ de Santiago de Compostela

Número de horas totais: 12 horas

Enlace a fprofe: https://www.edu.xunta.es/fprofe/procesaBusquedaActividadeListaxes.do?DIALOG-EVENT-seleccionarActividade=seleccionarActividade&clave=S1502038

Enlace á aula virtual: https://www.edu.xunta.es/centros/cafi/aulavirtual2/course/view.php?id=697

a convivencia entre os sexos
ciclo de vida adolescente

G1502013 VI Xornadas de formación dos xefes e xefas dos Departamentos de Orientación

Summary: 
Mércores 20 de abril na EGAP
Gallego

VI Xornadas de formación dos xefes e xefas dos Departamentos de Orientación nas que se abordarán os protocolos recentemente publicados pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria ao abeiro da estratexia educonvives.gal.

Participarán ademáis entidades sen ánimo de lucro que manteñen protocolos de colaboración coa citada Consellería. E por último,. pero non por iso menos importante, unha conferencia sobre o uso responsable das novas tecnoloxías no eido educativo.

 

 

 

G1502013 VI Xornadas de formación dos xefes e xefas dos Departamentos de Orientación
G1502013 VI Xornadas de formación dos xefes e xefas dos Departamentos de Orientación

Formación aberta na Rede: "O currículo na aula"

Summary: 
O próximo 22 de abril de 2016 dará comezo unha formación aberta na Rede: “O currículo na aula". Esta actividade virtual permitirá ofertar aos docentes da nosa comunidade un modo aberto e flexible de formación sen límite de prazas. Prazo de inscrición: Ata o 21 de abril de 2016.
Gallego

O próximo 22 de abril de 2016 dará comezo unha formación aberta na Rede: “O currículo na aula". Trátase dunha actividade coas seguintes características:

 • Lévase a cabo de forma virtual na Rede, a través de Platega2.

 • Está conformada por unha serie de materiais que desenvolven os contidos, foros de participación e comunicación entre os participantes e tarefas con entrega libre e voluntaria.

 • Está aberta a calquera docente de centros dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

 • Ao tratarse dunha formación en aberto non ten asociado recoñecemento de horas de formación.

 

Permite ofertar aos docentes da nosa comunidade un modo aberto e flexible de formación sen límite de prazas.

Podes automatricularte en Platega2 ata o 21 de abril na seguinte ligazón: https://www.edu.xunta.es/platega2/course/view.php?id=209.  Introduce os teus datos de conta corporativa e a palabra "platega" como chave de matriculación.

A fase de formación comezará o 22 de abril e rematará o 20 maio. Estará conformada por 4 módulos:

 • Currículo e aproximación á programación

 • Rúbricas e mínimos esixibles

 • Perfil de competencia.

 • Tarefas integradas.

O prazo de inscrición xa rematou, pero hai posibilidade de visualizar os contidos do curso como convidados.

 

 

 

 

 

Formación Aberta na Rede: O currículo na aula
Formación Aberta na Rede: O currículo na aula

S1501040 Aprendizaxe activa para o éxito escolar

Summary: 
Actividade formativa sobre metodoloxías activas na aprendizaxe.
Gallego

Os días 30 e 31 de marzo, 5,12,18 e 25 de abril o Centro Autonómico de Formación e Innovación (CAFI) organiza  un curso para coñecer novas estratexias de xestión da aprendizaxe, coñecer metodoloxías activas e novos recursos que favorezan un cambio pedagóxico na aula. Contará coa presenza de Ana Basterra, Manel Rives, Laura Adela Fernández e Reyes Montero.

CONTIDOS:

METODOLOXÍAS ACTIVAS DE APRENDIZAXE
Aula invertida. Aprendizaxe baseada en proxectos. Aprendizaxe cooperativa.
Ludificación. Steam (ciencias, tecnoloxía, enxeñería, artes e deseño,
matemáticas).
TECNOLOXÍAS NA AULA
Tecnoloxía móbil. Apps creativas. Aprendizaxe baseada en retos. O alumnado
como difusor de aprendizaxe. Alfabetización dixital
APRENDIZAXE EMOCIONAL E SOCIAL
Mentalidade en desenvolvemento. Aprendizaxe integral. Aprendizaxe baseada
no pensamento crítico e creativo.

Máis información en fprofe.

Aprendizaxe
S1501040 Aprendizaxe activa para o éxito escolar

S1502033 Introdución á Protección de Datos. Edición 2016

Summary: 
Ante os retos que supoñen as novas tecnoloxías e as redes sociais, neste curso abordaremos diferentes aspectos relacionados coa última normativa en materia de datos de carácter persoal, centrándonos principalmente nos ámbitos de menores e educación.
Gallego

Lugar: Cidade da Cultura. Salón de actos da biblioteca.

Datas, horas e ponencias:

 • Víctor Salgado Seguín, 23 de febreiro (17:00-21:00).

  "Protección de Datos Personales: Seminario de LOPD para Centros Educativos. Edición 2016”.

 • Patricia Brión Cabanelas, 1 de marzo (17:00-21:00).

Número de horas totais: 8 horas.

Enlace a Fprofe: https://www.edu.xunta.es/fprofe/procesaBusquedaActividadeListaxes.do?DIA...

Enlace a Aula Virtual: https://www.edu.xunta.es/centros/cafi/aulavirtual2/course/view.php?id=667

 

S1502033 Introdución á Protección de Datos. Edición 2016
S1502033 Introdución á Protección de Datos. Edición 2016

G1501030 A convivencia como factor de calidade nos centros educativos

Summary: 
O curso ten por obxecto dotar ó profesorado de estratexias que melloren o clima social dos centros, dende unha perspectiva da convivencia alternativa, baseada na prevención e na resolución pacífica de conflitos.
Gallego

O presente curso pretende dar unha breve visión sobre as estratexias actuais para a mellora da
convivencia e o enfrontamento dos conflitos interpersoais nos centros escolares, sempre dende unha
perspectiva educativa e positiva. A actividade ten por obxecto:

• Facilitar a reflexión sobre a conveniencia de instaurar nos centros educativos a cultura de paz, a
democracia participativa e a resolución pacífica de conflitos como fórmulas para a mellora da
convivencia.
• Dar a coñecer medidas para o fomento dunha convivencia positiva nos centros, xa sexan de tipo
organizativo (planificación e desenvolvemento de boas prácticas de convivencia) ou curricular
(educación emocional, educación en valores, habilidades sociais).
• Aportar estratexias para o enfrontamento dos conflitos interpersoais e dos problemas de conduta
nos centros educativos dende unha perspectiva educativa e pacífica.