Gallego

Relación definitiva de plans de formación permanente do profesorado

Summary: 
Relación definitiva dos centros educativos públicos dependentes da Consellería nos que se van implantar plans de formación permanente do profesorado no curso 2012/2013
Gallego

Xúntase a Proposta de resolución do 15 de outubro de 2012 pola que se fai pública a relación definitiva dos centros educativos públicos dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitarianos que se van implantar plans de formación permanente do profesorado no curso 2012-2013, conforme aos criterios de selección recollidos na Resolución do 22 de maio de 2012 (DOG do 28).

aula