Título Event node R

F1201015: As cancións e a imaxe en movemento na educación infantil e na educación primaria

Data: 

28/01/2013 - 20/02/2013
Xoves, 20 Xuño, 2013 - 11:28

Data de comenzo: 28 de xaneiro de 2013

Data de finalización: 20 de febreiro de 2013

Lugar de celebración: CFR de Ferrol

Número de horas totais: 20 h

Enlace a FPROFE: https://www.edu.xunta.es/fprofe/procesaConsultaPublica.do?DIALOG-EVENT-ver=ver&cod_actividade=47800

Enlace Aula Virtual: http://www.edu.xunta.es/centros/cfrferrol/aulavirtual/course/view.php?id=203