Gallego

Eventos de ámbito autonómico do segundo e terceiro trimestre

Summary: 

Listado de todos os eventos formativos de ámbito autonómico que se van a desenvolver no segundo e terceiro trimestre do presente curso escolar.
Gallego

Listado de todos os eventos formativos de ámbito autonómico que se van a desenvolver no segundo e terceiro trimestre do presente curso escolar.

eventos

eventos segundo trimestre

Convocatoria BOE

Summary: 

Estadías profesionais en Alemaña, Austria, Francia, Reino Unido e Suíza, para profesorado de linguas estranxeiras ou profesorado doutras disciplinas que imparta clase en lingua estranxeira.
Gallego

Prazo de presentación de solicitudes : ata o 31 de xaneiro de 2013

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

Núm. 9 Jueves 10 de enero de 2013 Sec. III. Pág. 1295

 

Convocatoria

Actividades aprobadas 2012-2013

Summary: 

PFACs Abalar, grupos de traballo e seminarios aprobados no CFR da Coruña para o curso 2012/2013.
Gallego
GT logo