Skip to Content

Portal Educación Xunta

Distribuir contido
Actualizado: hace 3 horas 50 min

Galicia senta as bases da súa investigación universitaria no impulso e consolidación de persoal, agrupacións e centros singulares e na especialización dos campus

Xov, 21/03/2019 - 11:39
Summary: O secretario xeral de Universidades explicou no Parlamento que se está a traballar nunha Acreditación dos Campus Estase a definir tamén o Plan de Captación e Retención de Talento Investigador Idioma Gallego

O secretario xeral de Universidades da consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, José Alberto Díez de Castro, explicou hoxe no Parlamento de Galicia que a Comunidade conta cun modelo de I+D+i universitario consolidado e axustado ás necesidades de Galicia. Os sistema baséase no impulso dunha selección do persoal docente e investigador e dunha carreira apoiada en criterios como o mérito, a excelencia e a internacionalización, así como na especialización dos Campus.

O secretario xeral explicou que o seu departamento traballa, de feito, nun procedemento de Acreditación dos Campus, etiqueta recoñecible a nivel nacional e que garante un estándar de calidade. “Cando se resolvan as seguinte fases deste proceso asinarase un convenio con cada universidade para cada Campus para a financiación dos programas que se aproben para o trienio 2019/21. Neste momento Galicia conta con 8 Campus con proxecto de especialización, incentivados pola Consellería con 15,7 millóns de euros.

No referido ao impulso do persoal e carreira investigadora, José Alberto Díez de Castro lembrou que o departamento educativo da Xunta está xa a traballar nun Plan de Captación e Retención de Talento Investigador a través de dúas modalidades, a de Investigador Sénior e a de Investigador Distinguido. Neste momento estase a definir a convocatoria da segunda modalidade, para a que está prevista a convocatoria dun máximo de 15 axudas con contratos dunha duración mínima de 4 anos. “Isto permitirá a atracción e incorporación de persoal de recoñecida traxectoria e a contratación e promoción de investigadores vinculados ás universidade na actualidade”.

O secretario xeral destacou a importancia, así mesmo, dos Centros de Investigación Singulares de Galicia, que contan cun programa de financiamento cunha dotación económica entre 2016 e 2021 de 30 millóns de euros. Lembrou, asemade, que neste momento, ademais dos devanditos 5 centros singulares (CITIC, CIQUS, CIMUS, CIMBIO e ECIMAT), o Sistema Universitario de Galicia conta con dúas agrupacións estratéxicas consolidadas (CITIUS e AtlantTIC), outras 7 en formación, unha unidade de excelencia María de Maetzu e 214 grupos de referencia competitiva e con potencial de crecemento.

Por outra parte, a Consellería mantén o seu apoio a case 500 mozas e mozos investigadores que contan cunha carreira formativa de ata 8 anos, grazas á blindaxe á I+D+i que facilita o Plan de Financiamento, que prevé un investimento directo neste eido de 220 millóns de euros no período 2016/19.

Suma de esforzos

O secretario xeral de Universidades fixo fincapé tamén na importancia da colaboración das tres universidades galegas para o impulso do modelo de investigación, así como con outra entidades como a Axencia Galega de Innovación (GAIN) ou a Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúde (ACIS).

Neste sentido, fixo un chamamento a sumar esforzos para que “o noso sistema universitario sexa unha das principais referencias cando se fale de investigación en España, porque ese é o lugar que nos corresponde”.

Información xeralUniversidadeSecretaría Xeral de UniversidadesProfesoradoAlumnado
Categorías: Novas Xunta

Carmen Pomar salienta o papel dos Premios San Clemente no fomento da lectura e o espírito crítico entre os máis novos

Mér, 20/03/2019 - 20:44
Idioma Gallego

A conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional, Carmen Pomar, salientou hoxe o papel do Premio Arcebispo Juan de San Clemente -impulsado polo IES Plurilingüe Rosalía de Castro de Santiago- no fomento da lectura e o espírito crítico entre os máis novos, que son os principais protagonistas deste galardón que se instaurou hai 24 anos.

A conselleira participou este serán no acto de entrega dos galardóns, que nesta XXIV edición recaeron en Marcos Calveiro (galardoado en lingua galega pola súa obra “O xardineiro dos ingleses”), Pedro Mairal (en lingua castelá por “La uruguaya”) e a surcoreana Han Kang (en lingua estranxeira, coa súa obra “La vegetariana”). Á entrega asistiu tamén o secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García.

Carmen Pomar sinalou que este certame é “unha ferramenta eficaz” para fomentar a lectura entre o alumnado e, deste xeito, “potenciar o razoamento, mellorar o vocabulario e a capacidade expresiva” entre outros aspectos.

Ademais de felicitar aos galardoados, a conselleira estendeu os parabéns aos promotores deste premio -sobre todo docentes e alumnado-, que foron quen de lograr que “unha iniciativa que nace no seo dunha comunidade educativa local sexa hoxe un galardón literario de referencia internacional”.

Premios autonómicosEnsinanzas de réxime xeralConsellería de Educación, Universidade e Formación ProfesionalProfesoradoAlumnadoCentros
Categorías: Novas Xunta

Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional das listas de interinidades e substitucións na especialidade informática (590107), especialidades de sistemas e aplicacións informáticas (591227) e soldadura (591228)

Mér, 20/03/2019 - 14:14
Idioma GallegoAnuncio principal: Apertura de listas de interinidades de francés, música, análise e química industrial, informática, organización e proxectos de fabricación mecánica, instalacións e mantemento de equipos térmicos e fluídos , sistemas e aplicacións informáticas e soldadura

Resolución do 20 de marzo de 2019 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se aproba a relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de ensino secundario, especialidade informática (590107) e no corpo de profesores técnicos de formación profesional, especialidades de sistemas e aplicacións informáticas (591227) e soldadura (591228).

 • Prazo de reclamacións de cinco días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación desta resolución
Servizo relacionado: Listas de substituciónsTema: Programas e plansInterinidades e substituciónsEnsinanza: Ensinanzas de réxime xeralDepartamento: Servizo de Profesorado de Ensinanzas Secundaria, de Formación Profesional e de Réxime EspecialColectivo: ProfesoradoSección: BoletínPortada de boletín
Categorías: Novas Xunta

Proxectos de formación para o profesorado de FP para o curso 2018/2019. Resolución provisional

Mér, 20/03/2019 - 13:33
Idioma Gallego

Publicada a resolución provisional de proxectos de formación presentados á convocatoria do 10 de xaneiro do 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, de proxectos de formación profesional que se van a implantar no curso 2018-2019 en centros públicos dependentes da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional.

 • O prazo de presentación da documentación requirida, reclamación ou renuncia, remata o de 3 de abril de 2019
 • Máis información
Tema: Información xeralProxectos de formación do profesorado de formación profesionalEnsinanza: Formación Profesional inicialDepartamento: Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación EducativaSubdirección Xeral de Formación ProfesionalServizo de Ordenación e Formación ProfesionalColectivo: ProfesoradoCentros
Categorías: Novas Xunta

A Consellería de Educación adxudica a ampliación do CEIP Lamas de Abade (Santiago)

Mér, 20/03/2019 - 13:10
Summary: Construirase un novo edificio con capacidade para 150 alumnas e alumnosAdemais, ampliarase o patio cuberto e instalarase un ascensor no edificio existente Idioma Gallego

A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional publica hoxe na Plataforma de Contratación a adxudicación, por 1.160.653,78 €, da obra de ampliación do CEIP Lamas de Abade (Santiago de Compostela). O prazo de execución da obra, unha vez asinada a Acta de Comprobación e replanteo, será de 6 meses.

A obra consistirá na construción dunha nova edificación destinada a aulario de Infantil, cunha superficie total construída de 831,7 metros cadrados e capacidade para 150 alumnas e alumnos. O edificio contará con 6 aulas con aseo no seu interior, unha sala de usos múltiples, unha aula de apoio educativo, unha aula exterior, un patio cuberto, así como distintas salas de usos tanto administrativos como para as instalacións, almacenaxe e limpeza. Ademais prevese a instalación dun novo ascensor no edificio existente.

Para conectar o novo edificio co actual construirase unha pasarela acristalada, polo que haberá que abrir o pertinente oco na fachada do existente para a instalación dunha porta de paso entre ambos espazos, así como reestruturar unha das aulas da planta baixa para xerar un novo corredor de acceso á pasarela. A maiores, ampliarase a zona cuberta existente no patio e conectarase o novo aulario co parque infantil e co patio cuberto a través de ramplas e escaleiras.

Construcións e mellorasEnsinanzas de réxime xeralConsellería de Educación, Universidade e Formación ProfesionalCentros
Categorías: Novas Xunta

Adxudicación provisional do concurso de traslados específico para cubrir prazas de xefatura de Departamento de Orientación nos colexios públicos de educación infantil e primaria, de educación primaria e de educación especial para o ano 2019

Mér, 20/03/2019 - 08:55
Idioma GallegoAnuncio principal: Concurso de traslados específico entre persoal funcionario docente do corpo de mestres para cubrir prazas de xefatura do departamento de orientación nos colexios públicos de educación infantil e primaria e de educación especial para o ano 2019

De acordo co establecido na base décimo quinta da Orde do 26 de novembro de 2018 pola que se convoca concurso específico entre o persoal funcionario docente do corpo de mestres para cubrir prazas de xefatura de Departamento de Orientación nos colexios públicos de educación infantil e primaria, de educación primaria e de educación especial dependentes desta consellería (DOG núm. 237, do 13 de decembro), o persoal concursante poderá presentar reclamación á resolución provisional no prazo de 10 días hábiles contados desde o día seguinte ao da publicación da adxudicación de destinos provisionais na páxina web da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional.

Igualmente, e no mesmo prazo, o persoal concursante poderá presentar renuncia a súa participación no concurso.

 • O prazo para reclamacións e renuncias, e o comprendido entre o día 21 de marzo e o 3 de abril ambos incluídos.

As ditas reclamacións e renuncias presentaranse polos procedementos aos que alude a base sexta e remitiranse ademais por correo electrónico a persoal.primaria@edu.xunta.gal

De acordo coa base segunda, se a praza adxudicada é un centro de orientación compartido, poderá consultar se ten centros compartidos e/ou adscritos no Anexo II ou no Anexo III da orde pola que se convoca este concurso específico.
 

Servizo relacionado: CXTTema: Programas e plansConcurso de trasladosEnsinanza: Educación primariaDepartamento: Servizo de Profesorado de Educación Infantil e PrimariaColectivo: ProfesoradoSección: BoletínPortada de boletín
Categorías: Novas Xunta

Publicación da adxudicación provisional do concurso de traslados entre persoal funcionario docente do corpo de mestres para o ano 2019

Mér, 20/03/2019 - 08:39
Idioma GallegoAnuncio principal: Concurso de traslados para o profesorado dos corpos de catedráticos, PES, PT, EOI, EAA e OA, CMUS, mestres, inspectores ao servizo da Administración educativa e inspectores de educación para o ano 2019

De acordo co establecido na base vixésimo novena da Orde do 15 de outubro de 2018 pola que se convoca concurso de traslados entre persoal funcionario docente dos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, escolas oficiais de idiomas, música e artes escénicas, artes aplicadas e deseño, profesores técnicos de formación profesional, mestres de taller de artes plásticas e deseño, mestres, inspectores ao servizo da Administración educativa e inspectores de educación (DOG núm. 208, do 31 de outubro), o persoal concursante poderá formular reclamación á resolución provisional no prazo de 10 días hábiles contados desde o día seguinte ao da publicación da adxudicación de destinos provisionais na páxina web da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional.

Igualmente, e no mesmo prazo, o persoal concursante poderá presentar renuncia a súa participación no concurso.

O persoal docente que desexe renunciar á súa participación no concurso deberá formular a súa renuncia aínda no suposto de que non obtivese destino na resolución provisional, xa que, de non facelo, podería obter destino na resolución definitiva.

 • O prazo para fomular reclamacións e renuncias é o comprendido entre o día 21 de marzo e o 3 de abril ambos incluídos.

As ditas reclamacións e renuncias presentaranse polos procedementos aos que alude a base vixésimo segunda e, en todo caso, unha vez rexistradas, adiantaranse por correo electrónico a: persoal.primaria@edu.xunta.gal

 

Servizo relacionado: CXTTema: Programas e plansConcurso de trasladosEnsinanza: Educación infantilEducación primariaDepartamento: Servizo de Profesorado de Educación Infantil e PrimariaColectivo: ProfesoradoSección: BoletínPortada de boletín
Categorías: Novas Xunta

Carmen Pomar destaca a implicación da comunidade educativa do CPI de Fonte-Díaz (Touro)

Lun, 18/03/2019 - 12:08
Summary: O centro é moi activo no desenvolvemento de programas educativos innovadores e transversais Idioma Gallego

A conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional, Carmen Pomar, visitou hoxe o CPI de Fonte-Díaz, na localidade coruñesa de Touro, onde tivo a oportunidade de agradecerlle á comunidade educativa a súa implicación. Non en balde, ademais de ser plurilingüe desde o curso 2010/11 e incorporar no curso actual o plurilingüismo na etapa de infantil, o centro desenvolve numerosos programas educativos innovadores e transversais.

Neste sentido destacou que o traballo diario dos docentes fai posible que o alumnado de centros do rural coma este teñan as mesmas oportunidades cós centros con maior número de estudantes situados en núcleos de poboación de maior tamaño.

O centro educativo, o único do concello de Touro, desenvolve este curso varias liñas dos contratos programa, en concreto o Programa de Reforzo, Orientación e Apoio (PROA), a de mellora das competencias clave en matemáticas e en comunicación lingüística, a de mellora da convivencia e promoción da igualdade e a destinada a mellorar a xestión dos centros educativos.

O CPI participa, así mesmo, no Plan Proxecta, iniciativa na que colaboran diferentes organismos e que está dirixida a fomentar a innovación educativa nos centros a través de programas que desenvolvan as competencias clave como eixe do currículo e os elementos transversais, nos cales se inclúe a educación en valores. Neste caso o centro participa este curso no programa Aliméntate ben, para a mellora dos hábitos alimenticios do alumnado; en Donas de si, de visibilización e empoderamento das mulleres como pezas fundamentais do desenvolvemento da sociedade galega; e en Xogade, para a promoción da vida activa e saudable.

Na súa visita a conselleira estivo acompañada polo alcalde de Touro, Ignacio Codesido; polo secretario xeral técnico da Consellería, Jesús Oitavén; e polo xefe territorial da Consellería na Coruña, Indalecio Cabana.

Información xeralEducación infantilEducación primariaEducación secundaria obrigatoriaConsellería de Educación, Universidade e Formación ProfesionalCentros
Categorías: Novas Xunta

Educación amplía ata o 24 de marzo o prazo para completar o II macrocuestionario on line sobre convivencia nas aulas

Sáb, 16/03/2019 - 10:00
Summary: Poden participar familias, docentes e persoal non docente vinculado aos centros educativos, así como alumnado a partir de 5º curso de PrimariaAccédese a el a través dunha aplicación informática e cunhas claves aleatorias que a dirección de cada centro entrega aos seus membrosO cuestionario é totalmente confidencial, e o tempo medio para cubrilo é duns dez minutos Idioma Gallego

A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional amplía ata o domingo 24 de marzo o prazo para completar o II macrocuestionario on line sobre convivencia nas aulas, que ten como obxectivo actualizar os datos obtidos na primeira edición deste cuestionario elaborado a finais de 2015, e que serviu para obter, por primeira vez, unha radiografía da situación dos centros escolares de Galicia. Trátase, por tanto, de testar o pulso da convivencia de xeito continuado no tempo e coñecer a súa evolución, co obxectivo último de deseñar medidas específicas a prol da convivencia escolar que sexan o máis axeitadas á realidade existente.

Este macrocuestionario está dirixido ao conxunto da comunidade escolar, un colectivo dunhas 500.000 persoas entre as que se inclúen alumnado a partir de 5º curso de primaria, docentes, familias e persoal non docente, e para todas as etapas educativas (infantil, primaria, secundaria, FP, Bacharelato, escolas de idiomas e conservatorios de música).

O cuestionario -que xa está dispoñible- cóbrese a través dunha aplicación informática específica en liña, e son os directores dos propios centros os encargados de xerar as claves de acceso para todos os membros da súa comunidade educativa, de xeito totalmente aleatorio, garantindo así o anonimato dos participantes. Deste xeito, os destinatarios poden acceder ao cuestionario -coas claves aleatorias que lle asinen- a través de calquera dispositivo electrónico (ordenadores, móbiles, tabletas,…).

Trátase dun proceso totalmente privado e anónimo e, co fin de acadar os resultados máis obxectivos posibles, o contido das preguntas coñecerano cada un dos participantes no proceso no mesmo momento en que decide cubrir o cuestionario.

Para manter a súa fiabilidade, validez e consistencia interna, mantense o groso das preguntas da primeira edición, que están deseñadas en función do colectivo ao que van dirixidas.

Non obstante, introducíronse algúns cambios como a eliminación de ítems iniciais que non tiveron incidencia no estudo, e amplíanse preguntas sobre aspectos que, desde esa última enquisa, se teñen amosado como clave na escolaridade e que axuden aos centros a unha diagnose máis exhaustiva que permita unha mellor adaptación os seus propios plans de igualdade.

En total hai sete tipos de cuestionarios distintos en función do colectivo aos que vai dirixido, con menos de 20 preguntas sinxelas e directas por documento, polo que o tempo estimado para cubrilo é duns dez minutos.

Ao igual que ocorreu co anterior cuestionario, unha vez concluído o proceso, cada centro escolar recibirá os seus resultados debidamente organizados. E, a partir deles, deberá analizar o seu caso particular e implementar o seu propio Plan de Convivencia. A maiores, a Consellería realizará unha análise global da convivencia escolar en Galicia que sirva para orientar a toma de decisións desde evidencias sólidas.

Esta acción enmárcase dentro da Estratexia Galega de Convivencia Escolar 2015-2020 “educonvives.gal”, para afondar en medidas a prol dunha escola inclusiva e da mellora no clima nas aulas da nosa comunidade.

ConvivenciaEnsinanzas de réxime xeralEnsinanzas de idiomas de réxime especialEnsinanzas de músicaConsellería de Educación, Universidade e Formación ProfesionalProfesoradoAlumnadoFamiliasCentros
Categorías: Novas Xunta

Carmen Pomar inaugura as xornadas sobre a lingua francesa no sistema educativo galego, que congregan uns 200 docentes

Ven, 15/03/2019 - 18:11
Summary: A conselleira de Educación lembra que o alumnado galego presenta unha taxa de resultados superior á media nacional na certificación oficial de niveis de francés Idioma Gallego Carmen Pomar inaugura as xornadas sobre a lingua francesa no sistema educativo galego, que congregan uns 200 docentes

A conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional, abriu esta tarde as 32èmes Journées Pédagogiques, un congreso organizado pola Asociación de Profesores de Francés en Galicia, celebrada hoxe no IES As Fontiñas, en Santiago e que congrega uns 200 docentes deste ámbito.

Carmen Pomar puxo en valor a extensión do coñecemento de idiomas a todas as etapas educativas, que xa está dando resultados cualitativos e cuantitativos no alumnado no idioma maioritario que é o inglés, pero tamén no francés, o máis escollido como segunda lingua estranxeira.

“Os nosos rapaces e rapazas son capaces de comunicarse, de expresar ideas e pensamentos nas linguas estranxeiras coas que están a traballar”, abondou a conselleira, quen salientou que o alumnado galego presenta unha taxa de resultados superiores á media nacional na certificación oficial de niveis de francés. Así se desprende das probas da última convocatoria do Delf Escolar (Diploma de estudos en lingua francesa) de 2018, que sitúa a Galicia como a cuarta comunidade autónoma de inscritos de toda España, e cunha taxa de resultados superior á da media nacional, co 100% de aprobados no nivel A1, case o 99% no B1 e máis do 97% no B2 de certificación.

Os centros educativos galegos contan cun amplo abano de programas de aprendizaxe en lingua francesa, así como con accións específicas de formación do profesorado. De feito, no presente curso escolar Galicia conta con 28 auxiliares de conversa en lingua francesa procedentes de catro nacións distintas (Francia, Canadá, Bélxica e Marrocos) que imparten docencia como profesores de apoio nos centros plurilingües en francés así como nas Escolas Oficiais de Idiomas.

A formación nas aulas complétase con programas de intercambio en centros estranxeiros da UE para que o alumnado de 3º e 4º de ESO mellore a súas competencias noutro idioma en centros estranxeiros da Unión Europea; ou con formación complementaria para alumnado de colexios e institutos que desexen presentarse ás probas de certificación das Escolas Oficiais de Idiomas, con 61 programas neste curso, 13 deles en francés.

Ademais, o IES Plurilingüe Neira Vilas de Oleiros —o único centro plurilingüe en francés en Galicia— ten implantado o BachiBac, o programa de dobre titulación de Bacharelato e Bacclauréat, que permite o acceso aos estudos superiores e á formación e á actividade profesional, tanto en España como en Francia.

Información xeralConsellería de Educación, Universidade e Formación ProfesionalProfesorado
Categorías: Novas Xunta

Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior. Listaxes definitivas de solicitudes e exencións. Sedes e instrucións para a súa realización. Convocatoria 2019

Ven, 15/03/2019 - 17:00
Idioma Gallego

Publicadas a listaxe definitiva de solicitudes e a resolución definitiva de exencións, as instrucións e a asignación de centros e sedes para as probas de acceso a ciclos formativos de grao superior na convocatoria ordinaria 2019.

Tema: EscolarizaciónEnsinanza: Formación Profesional inicialDepartamento: Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación EducativaSubdirección Xeral de Formación ProfesionalServizo de Ordenación e Formación ProfesionalColectivo: AlumnadoCentros
Categorías: Novas Xunta

Carmen Pomar destaca como reto “facer visible a ciencia excelente que se desenvolve en Galicia”

Ven, 15/03/2019 - 13:25
Summary: A conselleira de Educación participou na clausura dos programas formativos en xestión estratéxica e operativa de centros e unidades de investigación de excelenciaSinala as estruturas de investigación excelente como símbolo da madurez do sistema de I+D+i en Galicia Idioma Gallego

A conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional, Carmen Pomar, participou hoxe na clausura dos programas formativos en xestión estratéxica e operativa de centros e unidades de investigación de excelencia (GESCI e GOSCI). Trátase de iniciativas formativas que sinalou como “de carácter estratéxico para a Xunta de Galicia”, en base ao “convencemento de que os piares sobre os que se asenta a Universidade deste século son a cooperación, a innovación e a internacionalización”. “O noso reto é facer visible a ciencia excelente que se desenvolve en Galicia, que o noso sistema universitario sexa unha das principais referencias cando se fale de investigación en España”, destacou.

Carmen Pomar explicou que as estruturas de investigación excelente representan a madurez do sistema de investigación universitario galego, cuxo enriquecemento é preciso para continuar avanzando polo camiño da excelencia. Neste sentido sinalou que este tipo de programas axudan a fortalecer a autonomía destas estruturas de I+D+i, así como a “afondar na creación dunha contorna atractiva de investigación universitaria, baixo a máxima de que o talento atrae talento”.

A conselleira agradeceu aos participantes a súa asistencia a estes programas formativos, compatibilizándoa co seu exercicio profesional, "un esforzo evidente que vos capacita agora para xestionar e maximizar os recursos que situarán ás vosas organizacións no liderado internacional, en contornas complexas, cambiantes e moi competitivas". Así mesmo salientou a calidade do cadro docente, os mellores expertos neste eido, "clave para facilitar e fomentar a unión dos líderes da investigación en Galicia".

Xestión de centros

Os programas formativos clausurados hoxe enmárcanse no convenio asinado entre a Consellería e FEUGA través do que as partes colaboran na transferencia de coñecemento e no posicionamento internacional do SUG. En concreto a liña de actuación consiste na organización de tres edicións de dous programas formativos pioneiros en España de xestión estratéxica (GESCI) e operativa (GOSCI) de centros e unidades de investigación de excelencia.

GESCI ten como obxectivo potenciar as capacidades dos investigadores principais do SUG para que lideren as unidades e centros galegos de I+D sobre unha base de eficiencia, accountability e excelencia científica. O programa consta de seis módulos temáticos (posicionamento, estratexia, gobernación, financiamento, persoas, management) e dous workshops (avaliación científica e institucional e habilidades directivas).

Pola súa banda GOSCI ten como finalidade potenciar as capacidades dos xestores de unidades e centros galegos de I+D para que colaboren coa dirección na definición e execución das accións establecidas nos seus plans operativos. O programa consta de seis módulos (posicionamento, estratexia, gobernación, financiamento, persoas, management), e catro workshops (avaliación de portfolio tecnolóxico, Leanstartup e emprendemento áxil, creatividade e European Innovation Council).

FormaciónUniversidadeConsellería de Educación, Universidade e Formación ProfesionalSecretaría Xeral de UniversidadesProfesoradoAlumnado
Categorías: Novas Xunta

Listaxe provisional de solicitudes admitidas e excluídas da convocatoria de axudas de apoio á etapa predoutoral nas universidades do SUG, nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do Sistema galego de I+D+i para o ano 2019

Ven, 15/03/2019 - 13:00
Idioma Gallego

Listaxe provisional de solicitudes admitidas e excluídas da convocatoria de axudas de apoio á etapa predoutoral nas universidades do SUG, nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do Sistema galego de I+D+i, cofinanciadas parcialmente polo programa operativo FSE Galicia 2014-2020, para o ano 2019.

 • Establécese un prazo de dez días naturais (do 16 ao 25 de marzo de 2018, ambos os dous incluídos), para que as entidades solicitantes poidan formular reclamacións para emendar erros ou falta de documentos das persoas interesadas ante a Secretaría Xeral de Universidades, no caso das solicitudes presentadas polas universidades do SUG, ou ante a dirección da Gain nos demais casos, e acheguen a documentación oportuna.
   
Anuncio principal: Axudas de apoio á etapa predoutoral nas universidades do SUG, nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do Sistema galego de I+D+i, cofinanciadas parcialmente polo programa operativo FSE Galicia 2014-2020, para o ano 2019Tema: BolsasEnsinanza: UniversidadeDepartamento: Secretaría Xeral de UniversidadesSubdirección Xeral de Promoción Científica e Tecnolóxica UniversitariaColectivo: Alumnado
Categorías: Novas Xunta

Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional das listas para impartir docencia de relixión católica no nivel de educación secundaria obrigatoria e bacharelato e no nivel de infantil e primaria

Ven, 15/03/2019 - 11:07
Idioma GallegoAnuncio principal: Apertura de listas para impartir docencia de relixión católica no nivel de educación secundaria obrigatoria e bacharelato e no nivel de infantil e primaria

Resolución do 15 de marzo de 2019 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se aproba a relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia de relixión católica, no nivel de educación secundaria obrigatoria e bacharelato e no nivel de infantil e primaria nos centros docentes públicos que dependen desta consellería.

 • O prazo para formular reclamacións será de sete días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación desta resolución no portal educativo
   
Servizo relacionado: Listas de substituciónsTema: Programas e plansEnsinanza: Educación infantilEducación primariaEducación secundaria obrigatoriaBacharelatoDepartamento: Servizo de Profesorado de Educación Infantil e PrimariaServizo de Profesorado de Ensinanzas Secundaria, de Formación Profesional e de Réxime EspecialColectivo: ProfesoradoSección: BoletínPortada de boletín
Categorías: Novas Xunta

Carmen Pomar salienta a importancia da colaboración entre centros educativos e empresas para fomentar a innovación

Xov, 14/03/2019 - 21:47
Idioma GallegoSummary: O XX concurso José Rodríguez-Moldes Rey contou coa participación dunha ducia de centros educativos Carmen Pomar salienta a importancia da colaboración entre centros educativos e empresas para fomentar a innovación

A conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional, Carmen Pomar, salientou hoxe a importancia da colaboración entre os centros educativos e destes coas empresas para fomentar a innovación. Fíxoo no acto de clausura do Concurso de Cociña e Coctelería José Rodríguez-Moldes Rey, celebrado esta mañá no IES Fraga do Eume, no que estivo acompañada polo delegado da Xunta na provincia da Coruña, Ovidio Rodeiro.

A conselleira explicou que as relacións entre os centros e o tecido empresarial “permiten transformar os coñecementos e a creatividade do alumnado en produtos e servizos que se integran no mercado”. Neste sentido sinalou a utilidade da Rede Galega de FP de Hostalería (que dá cabida aos 8 centros públicos especializados nesta familia profesional), que fai posible potenciar a colaboración e permite o desenvolvemento conxunto de proxectos de innovación.

Carmen Pomar felicitou, así mesmo, o IES Fraga do Eume pola organización deste certame, que responde “ao obxectivo de devolver á sociedade parte do que esta inviste na educación”, a través da transferencia de coñecementos, do intercambio de experiencias profesionais e do impulso das iniciativas innovadoras.

No certame, que chega este ano á súa vixésima edición, participaron unha ducia de centros, contando co propio IES, en concreto os CIFPs Paseo das Pontes (A Coruña), Carlos Oroza (Pontevedra), Manuel Antonio (Vigo), Compostela (Santiago de Compostela), o IES de Foz (Lugo), o IES Sanxillao (Lugo), o IES de Vilamarín (Ourense), o CPR Belarmino Fernández Iglesias (Sober), a Escola de Especialidades Fundamentais da Estación Naval de A Graña (ESENGRA, Ferrol), a Escola Hotelaría e Turismo do Douro (da Cámara Municipal de Lamego, Portugal) e a Escola de Hotelaría e Turismo de Coímbra (da Cámara Municipal de Coímbra, Portugal).

O certame naceu como homenaxe a un profesor do centro, falecido e que lle dá nome ao concurso. No apartado de cociña o alumnado participante debe preparar dous pratos consonte aos ingredientes propostos pola organización. O de coctelería divídese en dúas partes, unha de coctelería clásica e outra creativa.

Información xeralConsellería
Categorías: Novas Xunta

Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional para impartir docencia na Escola Superior de Arte Dramática de Galicia no corpo de profesores de música e artes escénicas, especialidade de literatura dramática (594455)

Xov, 14/03/2019 - 14:13
Idioma GallegoAnuncio principal: Apertura das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia na Escola Superior de Arte Dramática de Galicia no corpo de profesores de música e artes escénicas, especialidade de literatura dramática (594455)

Resolución do 14 de marzo de 2019, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se aproba a relación provisional de persoas seleccionadas e non seleccionadas, a relación de persoas excluídas provisionais e o baremo provisional no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia na Escola Superior de Arte Dramática de Galicia no corpo de profesores de música e artes escénicas,especialidade de literatura dramática (594455)

 • Prazo de reclamacións de dez días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación desta resolución
   
Servizo relacionado: Listas de substituciónsTema: Programas e plansInterinidades e substituciónsEnsinanza: Ensinanzas superiores de arte dramáticaDepartamento: Servizo de Profesorado de Ensinanzas Secundaria, de Formación Profesional e de Réxime EspecialColectivo: ProfesoradoSección: BoletínPortada de boletín
Categorías: Novas Xunta

Acreditación de competencias. Listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas. Convocatoria 2019

Mér, 13/03/2019 - 13:59
Idioma Gallego

Publicación das listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas e das listaxes provisionais de persoas excluídas por non ter achegado documentación suficiente para participar no procedemento de acreditación de competencias profesionais da convocatoria 2019.

Prazo para realizar reclamacións:  do xoves 14 ao luns 18 de marzo de 2019, ambos os dous incluídos

Máis información

Tema: Información xeralDepartamento: Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación EducativaSubdirección Xeral de Formación ProfesionalServizo de Orientación Profesional e Relación con EmpresasColectivo: ProfesoradoCentrosEmpresas
Categorías: Novas Xunta

Carmen Pomar visita A Estrada para coñecer as comunidades escolares do CEIP Villar Paramá e o IES Losada Diéguez

Mar, 12/03/2019 - 13:54
Idioma Gallego

A conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional, Carmen Pomar, desprazouse esta mañá á Estrada para visitar o CEIP Manuel Villar Paramá e o IES Plurilingüe Antón Losada Diéguez, onde puido entrevistarse con ambas comunidades escolares.

Acompañada do delegado territorial da Xunta en Pontevedra, José Manuel Cores Tourís, a conselleira Carmen Pomar visitou en primeiro lugar o CEIP Manuel Villar Paramá, un centro de preto dun cento de alumnos no que teñen integrada a fotografía como un instrumento didáctico vinculado tamén á reciclaxe, ao medio ambiente e ao consumo responsable.

Posteriormente a conselleira trasladouse ao IES Plurilingüe Antón Losada Diéguez, que ten incorporada unha serie de programas educativos, como é o caso do Plan de Mellora de Bibliotecas Escolares (Plambe), os Contratos-Programa (nas liñas de PROA, mellora da convivencia e promoción da igualdade, mellora de coñecementos para acadar a excelencia e reforzo de competencias clave en 3º e 4º de ESO e FP Básica), e o Plan Proxecta (cos proxectos Clases sen fume e Quérote+).

Ademais pertence á rede de centros E-dixgal, de libro dixital (no que conta con dúas liñas específicas de formación do profesorado e utilización de ferramentas TIC); e desde o presente curso forma parte da rede de centros plurilingües, coa implantación do plurilingüismo en 1º de ESO, e tamén con seccións bilingües en Tecnoloxía (2º e 3º de ESO) e Filosofía (1º de Bacharelato).

Na súa visita, a conselleira puido coñecer de cerca a implantación deste programas nun instituto que tamén se caracteriza por unha longa tradición en programas internacionais  tanto destinados a profesorado como a alumnado, como o Erasmus Charter for Higher Education 2014/20 (con diferentes proxectos orientados á mobilidade de estudantes de FP para prácticas laborais e de intercambio de boas prácticas docentes), e no Erasmus+.

Xestión de centros educativos Ensinanzas de réxime xeralConsellería de Educación, Universidade e Formación ProfesionalProfesoradoCentros
Categorías: Novas Xunta

Publicación da adxudicación provisional do concurso de traslados para o profesorado dos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, escolas oficiais de idiomas, música e artes escénicas, artes plásticas... para o ano 2019

Mar, 12/03/2019 - 08:00
Idioma GallegoAnuncio principal: Concurso de traslados para o profesorado dos corpos de catedráticos, PES, PT, EOI, EAA e OA, CMUS, mestres, inspectores ao servizo da Administración educativa e inspectores de educación para o ano 2019

Publicación da adxudicación provisional do concurso de traslados entre persoal funcionario docente dos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, escolas oficiais de idiomas, música e artes escénicas, artes plásticas e deseño, profesores técnicos de formación profesional, mestres de taller de artes plásticas e deseño, inspectores ao servizo da Administración educativa e inspectores de educación

De acordo co establecido na base vixésimo novena da Orde do 15 de outubro de 2018 pola que se convoca concurso de traslados entre persoal funcionario docente dos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, escolas oficiais de idiomas, música e artes escénicas, artes plásticas e deseño, profesores técnicos de formación profesional, mestres de taller de artes plásticas e deseño, mestres, inspectores ao servizo da Administración educativa e inspectores de educación (Diario Oficial de Galicia  núm.  208,  do  31  de  outubro),  o  persoal  concursante  poderá  presentar reclamacións á resolución provisional no prazo de 10 días hábiles contados desde o día seguinte ao da publicación da adxudicación de destinos provisionais na páxina web da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional.

Igualmente, e no mesmo prazo, o persoal concursante poderá presentar renuncia a súa participación no concurso.

As persoas que desexen renunciar á súa participación no concurso deberán realizar a renuncia aínda no suposto de que non obtivesen destino na resolución provisional, xa que, de non facelo, poderían obter destino na resolución definitiva.

O prazo para reclamacións e renuncias é o comprendido entre o día 13 de marzo ata o 27 de marzo, ambos incluídos.

As ditas reclamacións e renuncias presentaranse polos procedementos aos que alude a base vixésimo segunda e, en todo caso, unha vez rexistradas, adiantaranse por correo electrónico a:  persoal.secundaria@edu.xunta.gal

O resto dos documentos poderán consultarse na aplicación CXT

 

Servizo relacionado: CXTTema: Programas e plansConcurso de trasladosEnsinanza: Ensinanzas de réxime xeralEnsinanzas de réxime especialDepartamento: Servizo de Profesorado de Educación Infantil e PrimariaServizo de Profesorado de Ensinanzas Secundaria, de Formación Profesional e de Réxime EspecialColectivo: ProfesoradoCentrosSección: BoletínPortada de boletín
Categorías: Novas Xunta

A sétima edición de ‘No Bico un Cantar’ centrarase na tradición musical da Raia

Lun, 11/03/2019 - 13:17
Summary: A conselleira de Educación presentou hoxe en rolda de prensa esta iniciativaEstán convidados a participar alumnas e alumnos de conservatorios e escolas de música de Galicia e PortugalO alumnado, aproximadamente 500 rapazas e rapaces, será o encargado da interpretación vocal, acompañado polos metais de Hércules BrassO concerto celebrarase o vindeiro 7 de xuño en Tui e será dirixido por Maximino Zumalave Idioma Gallego

A conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional, Carmen Pomar, e a presidenta do Consello da Cultura Galega, Rosario Álvarez, presentaron hoxe en rolda de prensa a nova edición do programa No Bico un Cantar, que nesta sétima edición estará centrada na tradición musical da Raia, que se celebrará o vindeiro 7 de xuño en Tui. Na presentación participaron tamén o director xeral de Políticas Culturais da Consellería de Cultura e Turismo, Anxo Lorenzo; o alcalde de Tui, Carlos Vázquez Padín; e o coordinador da sección de Música e Artes Escénicas do Consello da Cultura Galega, Maximino Zumalave.

Carmen Pomar explicou que nesta edición, baixo o título Nenas e nenos cantan na Raia, o proxecto unirá música galega e portuguesa. Neste sentido, convidouse a participar ao alumnado da Academia de Música da Fortaleza de Valença e da Academia de Música José Atalaya de Fafe, ambas do país veciño.

Ademais deles participarán as alumnas e alumnos dos 7 conservatorios profesionais dependentes da Consellería de Educación: Conservatorio Profesional de Música da Coruña, Conservatorio Profesional de Música Xan Viaño (Ferrol), Conservatorio Profesional de Música Xoán Montes (Lugo), Conservatorio Profesional de Música de Ourense, Conservatorio Profesional de Música Manuel Quiroga (Pontevedra), Conservatorio Profesional de Música de Santiago de Compostela e Conservatorio Profesional de Música de Vigo. Teñen tamén confirmada a súa presenza o Conservatorio Elemental de Música da Guarda, a Escola de Música Municipal de Mondariz, o Conservatorio Profesional de Música Reveriano Soutullo e a Escola de Música Municipal Vila do Corpus (ambos de Ponteareas), a Escola de Música da Agrupación Musical do Rosal, a Escola de Música da Asociación Amigos da Música de Salceda de Caselas, o Conservatorio Profesional de Música de Tui e a Escola de Música Municipal de Tui; e están convidados centros do Porriño e outros de Ponteareas.

O programa musical estará composto por San Campio (de Torres Creo), Veira d'o mar (de Reveriano Soutullo) e Oh rama, oh que linda rama (canción popular portuguesa). Ademais estrearase No rego do prado, creada polo compositor Alexis Rozas Losada para a ocasión, e rematarase, como é habitual, con Maio longo (de José Baldomir). Maximino Zumalave dirixirá o concerto, para o que o compositor Juan Durán realizou os arranxos musicais para coro de nenos. O alumnado, aproximadamente 500 rapazas e rapaces, será o encargado da interpretación vocal, acompañado polos metais de Hércules Brass.

Xornada de convivencia

Ademais do traballo previo de preparación das partituras, independente en cada centro participante, o día do concerto convértese nunha xornada de convivencia entre os participantes de toda Galicia vinculados polo interese común pola música. Ao mesmo tempo, tal e como destacou a conselleira, esta edición será “unha oportunidade para seguir avanzando no entendemento entre os dous lados da Raia e na posta en valor duns trazos culturais comúns que van máis aló dos Estados e que parten da tradición e convivencia de dous pobos ao longo dos séculos”. “Pensamos que é moi importante transmitir aos máis novos esta tradición e estes valores”, sinalou.

No Bico un Cantar é organizado en colaboración pola consellerías de Educación, Universidade e Formación Profesional e de Cultura e Turismo, polo Consello da Cultura Galega e polo Concello no que se celebra cada ano, neste caso o de Tui. Nas súas seis primeiras edicións o proxecto estivo dedicado a Rosalía de Castro (2013, Santiago de Compostela), Curros Enríquez (2014, Celanova), Ramón Cabanillas (2015, Cambados), aos trobadores medievais (Cangas, 2016), aos poetas mindonienses (Mondoñedo, 2017) e aos alalás (Betanzos, 2018).

Información xeralEnsinanzas de réxime xeralEnsinanzas de músicaConsellería de Educación, Universidade e Formación ProfesionalProfesoradoAlumnadoCentros
Categorías: Novas Xunta


by Dr. Radut