Skip to Content

Portal Educación Xunta

Distribuir contido
Actualizado: hace 5 horas 24 min

Case 1500 rapaces e rapazas de estadía nos campamentos participaron no programa O galego campa! 2018

Mar, 14/08/2018 - 10:04
Idioma Gallego Resumo:  15 campamentos incluídos na Acción de Verán da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado acolleron as actividades entre xullo e agosto A dinamización lingüística no tempo de lecer da xente nova é un dos obxectivos prioritarios establecidos no Plan de dinamización da lingua galega na mocidade, actualmente en elaboración

Case 1500 rapaces e rapazas, de entre 9 e 17 anos, de estadía nos campamentos de verán de titularidade da Xunta de Galicia, por medio da Consellería de Política Social, participaron ao longo dos meses de xullo e agosto na edición 2018 do programa de dinamización lingüística ‘O galego campa!’, promovido pola Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado e mais pola Secretaría Xeral de Política Lingüística. Trátase dunha iniciativa que comparte un dos obxectivos prioritarios establecidos no Plan de dinamización da lingua galega na mocidade, actualmente en elaboración polos dous departamentos: a dinamización lingüística do galego no tempo de lecer da xente nova.

Así, as actividades chegaron, do 26 de xullo ao 13 de agosto, a un total de 15 campamentos incluídos na Acción de Verán 2018 da Xunta de Galicia, concretamente aos de Vilanova de Arousa, Forcarei, Bueu, Boiro, Sada, Bergondo, Melide, Portomarín, Ribadeo, Palas de Rei, Entrimo, Manzaneda, Muíños e A Mezquita. As intervencións nos campamentos e a entrega ao monitorado de materiais en galego complétanse coas fichas e propostas do Repositorio dixital de tempo libre en galego, de libre acceso para educadores e educadoras e para calquera outra persoa interesada. Os criterios para a escolla das actividades e das dinámicas que integran o repositorio foron o interese educativo, a variedade de temáticas, a aplicabilidade a grandes grupos en contexto de campamento e o peso da expresión oral no conxunto da actividade.

Toda información e materiais están dispoñibles, para a súa descarga de balde, no Portal da Lingua Galega www.lingua.gal.

Escoita activa, argumentación e cidadanía global en galego

Na liña do ano 2017, esta edición de O galego campa! xirou arredor das temáticas de cidadanía global en galego e habilidades de escoita activa e argumentación. Cidadanía global porque se traballaron en galego valores para abrir fiestras ao mundo. Escoita activa, expresión oral e argumentación para mellorar a capacidade e a seguridade dos adolescentes de expresarse na lingua propia de Galicia e mesmo en calquera outra. Cada sesión, de dúas horas de duración, configurouse en tres partes: unha introdutoria, outra principal e unha de remate/avaliación.

A actividade central, titulada A longa viaxe, consistiu en situar os participantes ante un dilema que moitas persoas do mundo que viven en lugares en conflito atopan cada día: seguir resistindo as condicións cada vez máis duras do país ou abandonar casa, familia e o mundo que se coñece por outro que non se viu para intentar saír adiante. Mediante escollas consensuadas tras os pertinentes debates, cada grupo púxose no lugar da xente que se enfronta a esta disxuntiva para ir tecendo a súa propia historia.

Plan de dinamización da lingua galega entre a mocidade

Os obxectivos xerais de O galego campa! están en consonancia cos recollidos no documento estrutural básico do Plan de dinamización da lingua galega na mocidade, un plan que está elaborando a Xunta de Galicia, a través da Secretaría Xeral de Política Lingüística e da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado.

A finalidade última deste programa é promover a galeguización lingüística das actividades educativas de tempo libre en Galicia mediante a realización de intervencións de educación non formal que axuden a desenvolver actitudes positivas cara á lingua galega por parte de mozas, mozos, educadoras e educadores.

Para iso, ofrécense actividades de dinamización que permitan introducir de modo empático a lingua galega nos campamentos, propostas educativas que favorezan a reflexión e a anovación metodolóxica de programas entre os equipos de profesionais que traballan na campaña de verán e intervencións no tempo libre de calidade co galego como referente.

Lingua galega Secretaría Xeral de Política Lingüística
Categorías: Novas Xunta

Currículo dos niveis básico A1, básico A2, intermedio B1, intermedio B2, avanzado C1 e avanzado C2 das ensinanzas de idiomas de réxime especial na Comunidade Autónoma de Galicia

Lun, 13/08/2018 - 08:30
Idioma Gallego

Decreto 81/2018, do 19 de xullo, polo que se establece o currículo dos niveis básico A1, básico A2, intermedio B1, intermedio B2, avanzado C1 e avanzado C2 das ensinanzas de idiomas de réxime especial na Comunidade Autónoma de Galicia.

Ficheiro:  Decreto 81/2018, do 19 de xullo (DOG) Tema:  Normativa Ensinanza:  Ensinanzas de idiomas de réxime especial Departamento:  Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa Subdirección Xeral de Aprendizaxe Permanente e Ensinanzas de Réxime Especial Servizo de Ensinanzas de Réxime Especial Colectivo:  Profesorado Alumnado Familias Centros
Categorías: Novas Xunta

Modificación dos concertos educativos con centros docentes privados de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria, educación especial e de formación profesional

Lun, 13/08/2018 - 08:13
Idioma Gallego Orde do 20 de xullo de 2018 pola que se modifican os concertos educativos con centros docentes privados de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria, educación especial e de formación profesional Ficheiro:  Orde do 20 de xullo de 2018 (DOG) Tema:  Información xeral Centros concertados Ensinanza:  Ensinanzas de réxime xeral Departamento:  Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria Colectivo:  Profesorado Alumnado Familias Centros
Categorías: Novas Xunta

Actualizada a bolsa de solicitantes de Intercambios provisionais de destino para o profesorado de educación infantil e primaria

Ven, 10/08/2018 - 08:00
Idioma Gallego

O persoal docente que teña xa destino para o próximo curso 2018/2019 e que desexe intercambiar o seu posto de destino pode solicitar  a súa inclusión na Bolsa de intercambios provisionais cubrindo todos os datos que se recollen no formulario cuxo enlace figura nesta páxina.

No caso de que estean participando na adxudicación de destinos provisionais para o próximo curso tamén poderán solicitar a súa inclusión a partir da resolución desta.

Recordámoslle que só se terán en conta as peticións do persoal docente que efectúe este trámite a  través do formulario, polo tanto todas as solicitudes realizadas por correo ordinario ou correo electrónico ata agora non se teñen en conta.

Orde do 17 de xuño (DOG do 30 de xuño) pola que se regulan os intercambios provisionais de prazas.

Orde do 13 de xuño pola que se ditan normas para a adxudicacion de destinos provisionais (DOG do 26 de xuño)

CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 17 de xuño de 2017 pola que se regulan os intercambios provisionais de prazas do persoal docente que imparte as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, en centros dependentes desta consellería (código ED002A)

É importante que recorden que a partir da publicación da Orde do 17 de xuño que regula os intercambios provisionais, a presentación das solicitudes será desde o día seguinte da publicación na páxina web da consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da adxudicación definitiva de destinos provisionais e ata o día 2 de setembro e presentaranse obrigatoriamente por sede electrónica tal e como se establece nos artigos 3 e 4 da dita orde.

Dirección de correo electrónico: permutas.primaria@edu.xunta.es

Teléfonos: 981 545495, 981 957795, 981 544487

 

Ficheiro:  Bolsa de intercambios provisionais (actualizada o día 9 de agosto de 2018) Tema:  Permutas Ensinanza:  Ensinanzas de réxime xeral Departamento:  Subdirección Xeral de Recursos Humanos Servizo de Profesorado de Educación Infantil e Primaria Colectivo:  Profesorado Centros
Categorías: Novas Xunta

Educación favorecerá o retorno da mocidade do exterior con 100 bolsas de 10.000 euros para cursar un ciclo superior de FP

Xov, 09/08/2018 - 13:45
Resumo:  O alumnado recibirá apoio económico ao longo dos dous cursos do ciclo, aínda que debe cumprir os requisitos de matriculación e rendemento académico Esta medida, incluída na Estratexia Retorna 2020 da Secretaría Xeral da Emigración, súmase ás axudas para cursar un máster ou grao universitario Idioma Gallego

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria favorecerá o retorno da mocidade do exterior para que cursen un ciclo de grao superior de Formación Profesional coa convocatoria dun total de 100 bolsas, cada unha delas dotada con 10.000 euros. Os beneficiarios poderán desenvolver os seus estudos ao longo dos dous cursos do ciclo. A convocatoria, que sae publicada hoxe no DOG no seguinte enlace https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180809/AnuncioG0164-060818-0005_gl.html, supón un investimento por parte do Goberno galego dun millón de euros.

Esta medida, incluída dentro da Estratexia Retorna 2020 posta en marcha pola Secretaría Xeral da Emigración, busca incentivar o retorno dos galegos do exterior, non só dos emigrados, senón tamén dos seus descendentes, favorecendo a súa incorporación e a dos seus fillos nos centros de ensino secundario da comunidade, así como no Sistema Universitario de Galicia.

De feito, esta acción súmase ás Becas de Excelencia Mocidade Exterior para rapaces que queren cursar un máster (xa vai pola segunda convocatoria despois de beneficiar a 100 mozos), así como ás axudas para estudantes de grao retornados. Esta última, aínda por poñer en marcha, é unha medida incluída no Plan de excelencia para o Sistema Universitario de Galicia, coa que se busca incrementar o número de alumnado iberoamericano nas tres universidades galegas.

Nos tres casos, o obxectivo último é promover que os mozos galegos que residen no exterior non só estuden en Galicia (ben sexa un ciclo superior, un grao ou un máster), senón que finalmente se incorporen ao mercado laboral galego.

Presentación de solicitudes

O prazo de presentación de solicitudes será dun mes contado a partir de mañá venres día 10. As peticións presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario electrónico normalizado, que figura como anexo I desta resolución a título informativo, dispoñible desde a sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.gal.

En todo caso, quen non posúa DNI ou NIE ou certificado electrónico aceptado pola sede electrónica da Xunta poderá presentar a solicitude presencialmente en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

Requisitos

Neste procedemento, o mozo ou moza debe cumprir e acreditar unha serie de requisitos tanto no prazo de presentación de solicitudes, como na propia data de concesión da bolsa. Deste xeito, cando presente a súa solicitude debe ser menor de 30 anos; estar en posesión da nacionalidade española; residir no estranxeiro no ano da solicitude; e acreditar un mínimo de dous anos de residencia no estranxeiro inmediatamente anteriores á data final do prazo de presentación da solicitude. Ademais, é necesario ser emigrante nado en Galicia ou ter residido en Galicia de xeito continuado durante dez anos con nacionalidade española antes de emigrar, ou ser descendente por consanguinidade dunha persoa que cumpra algunha destas condicións e ter nacido no estranxeiro; así como cumprir os requisitos académicos de acceso a ciclos de grao superior de FP.

Na data de concesión da bolsa, no caso das persoas nacidas no estranxeiro, deben acreditar estar vinculadas (residencia legal) a un concello galego e estar matriculadas no curso 2018/19 nun ciclo de formación profesional de grao superior sostido con fondos públicos, ben de réxime ordinario ou de formación profesional dual.

5.000 euros cada curso

Cada bolsa está dotada cunha contía de 10.000 euros, que se distribuirán en 5.000 euros para cada curso. En todo caso, os pagamentos estarán condicionados aos requisitos de matriculación e rendemento académico. Neste sentido, no caso de non cumprir os requisitos de promoción a 2º curso e, xa que logo, non poder matricularse nel, non se percibirá a axuda do segundo ano.

Bolsas Formación Profesional inicial Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa Alumnado
Categorías: Novas Xunta

Convocadas cen bolsas para a mocidade do exterior, co fin de cursar estudos de formación profesional de grao superior que se inicien no curso académico 2018/19 nun centro con ensinanzas sostidas con fondos públicos de Galicia

Xov, 09/08/2018 - 08:09
Idioma Gallego Orde do 6 de agosto de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan cen bolsas para a mocidade do exterior, co fin de cursar estudos de formación profesional de grao superior que se inicien no curso académico 2018/19 nun centro con ensinanzas sostidas con fondos públicos de Galicia (ED333A).
  • O prazo de presentación de solicitudes será dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.
Ficheiro:  Orde do 6 de agosto de 2018 (DOG) Extracto da Orde do 6 de agosto de 2018 (DOG) Tema:  Bolsas Ensinanza:  Formación Profesional inicial Departamento:  Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa Subdirección Xeral de Formación Profesional Colectivo:  Alumnado Sección:  Boletín Portada de boletín
Categorías: Novas Xunta

Instrucións para o apoio á creación e ao funcionamento das escolas de nais e pais reguladas pola Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa

Mar, 07/08/2018 - 08:38
Idioma Gallego

Resolución do 3 de xullo de 2018, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o apoio á creación e ao funcionamento das escolas de nais e pais reguladas pola Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa.

Ficheiro:  Resolución do 3 de xullo de 2018 (DOG) Tema:  Convivencia Orientación Formación Ensinanza:  Ensinanzas de réxime xeral Departamento:  Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa Subdirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa e Formación do Profesorado Colectivo:  Profesorado Familias Centros
Categorías: Novas Xunta

Instrucións para o desenvolvemento dos ciclos formativos de formación profesional do sistema educativo no curso 2018/2019

Mar, 07/08/2018 - 08:26
Idioma Gallego Resolución do 24 de xullo de 2018, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento dos ciclos formativos de formación profesional do sistema educativo no curso 2018/19. Ficheiro:  Resolución do 24 de xullo de 2018 (DOG) Tema:  Escolarización Ensinanza:  Formación Profesional inicial Departamento:  Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa Subdirección Xeral de Formación Profesional Colectivo:  Profesorado Alumnado Familias Centros
Categorías: Novas Xunta

Bolsa pola que se pode solicitar intercambiar o destino para o profesorado de educación infantil e primaria (curso 2018/2019)

Lun, 06/08/2018 - 15:46
Idioma Gallego

O persoal docente que teña xa destino para o próximo curso 2018/2019 e que desexe intercambiar o seu posto de destino pode solicitar a súa inclusión na Bolsa de intercambios provisionais cubrindo todos os datos que se recollen no formulario cuxo enlace figura nesta páxina.

É importante que recorden que  a presentación das solicitudes será desde o día seguinte da publicación na páxina web da consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da adxudicación definitiva de destinos provisionais e ata o día 3 de setembro e presentaranse obrigatoriamente por sede electrónica tal e como se establece nos artigos 3 e 4 da dita orde.

Orde do 17 de xuño (DOG do 30 de xuño) pola que se regulan os intercambios provisionais de prazas.

CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 17 de xuño de 2017 pola que se regulan os intercambios provisionais de prazas do persoal docente que imparte as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, en centros dependentes desta consellería (código ED002A)

Dirección de correo electrónico: permutas.primaria@edu.xunta.es

Teléfonos: 981 54 44 82, 981 54 54 40, 981 54 44 87

Acceso ao formulario

 

 

Tema:  Programas e plans Permutas Ensinanza:  Educación infantil Educación primaria Departamento:  Subdirección Xeral de Recursos Humanos Servizo de Profesorado de Educación Infantil e Primaria Colectivo:  Profesorado Sección:  Boletín Portada de boletín
Categorías: Novas Xunta

Certificado listaxes definitivas posdoutoral A e listaxe definitiva admitidos e excluídos posdoutoral A das axudas de apoio á etapa de formación posdoutoral nas universidades do SUG para o ano 2018

Lun, 06/08/2018 - 10:09
Idioma Gallego Anuncio principal:  Axudas de apoio á etapa de formación posdoutoral nas universidades do SUG, nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do Sistema de I+D+i galego para o ano 2018

Xúntanse o Certificado listaxes definitivas Posdoutoral A e listaxe definitiva admitidos e excluídos Posdoutoral A das axudas de apoio á etapa de formación posdoutoral nas universidades do SUG, nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do Sistema de I+D+i galego para o ano 2018

Tema:  Bolsas Departamento:  Secretaría Xeral de Universidades Subdirección Xeral de Promoción Científica e Tecnolóxica Universitaria Colectivo:  Alumnado
Categorías: Novas Xunta

114 novos centros incorporan o libro dixital no vindeiro curso 2018/19, con 18.000 alumnos beneficiados en toda Galicia

Sáb, 04/08/2018 - 12:00
Resumo:  A Consellería de Educación dálle un novo impulso ao proxecto E-Dixgal, enmarcado na Estratexia galega de educación dixital 2020, cun total de 267 centros, un 70% máis que o pasado curso Idioma Gallego

Un total de 114 novos centros sostidos con fondos públicos incorporarán o libro dixital nas súas aulas por primeira vez o próximo curso 2018/19, polo que o proxecto de educación dixital, E-Dixgal, acada os 267 centros beneficiados (un 70% máis que o curso pasado) e chegará a 18.000 alumnos, un 55% máis. Todos eles -estudantes de  5º e 6º curso de Primaria e 1º e 2º de ESO- recibirán unha ensinanza completamente dixital.

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria vén de publicar a resolución definitiva –que se pode consultar neste enlace http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/resolucion_edixgal_definitiva.pdf– na que se dan a coñecer os centros E-Dixgal para este novo curso.

Do total dos 267 centros E-Dixgal, 91 son da provincia da Coruña (38 novos para o vindeiro curso), 49 de Lugo (24 novos), 19 de Ourense (11 novos)  e 108 de Pontevedra (41 novos). Por ensinanzas, do total de 114 novos centros, 66 deles incorporan o libro dixital na etapa de Primaria, 41 en Secundaria e outros 11 fano en Primaria e Secundaria.

Estes datos mostran o forte impulso que o departamento educativo da Xunta de Galicia, en colaboración coa Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega), vén de realizar no E-Dixgal. O proxecto naceu como experimental no curso 2014/15 coa intención de proporcionarlle aos centros da rede Abalar un proxecto integral para facilitar o desenvolvemento de proxectos de educación dixital mediante a incorporación de materiais específicos. Deste xeito, no vindeiro curso, o 27% dos centros de ensino obrigatorio públicos contan con proxectos de educación dixital, 17 puntos porcentuais máis que no curso 2014/15, cando arrancou esta iniciativa con carácter experimental e que agora se consolida.

Unha vez finalizado o carácter experimental do proxecto, e consolidado no seu procedemento, optouse por darlle un novo impulso mediante a súa ampliación, así como flexibilizando algúns dos requisitos. Deste xeito, na convocatoria deste ano reforzouse o proxecto en ESO cun plantexamento máis flexible e adaptable, posto que require un mínimo de seis materias no modelo dixital, mentres que ata agora se incluían todas as materias na iniciativa.

Tamén cómpre lembrar que, ata o momento, para acceder a este programa era necesario que os centros participaran no proxecto Abalar. A partires de agora subminístrase o equipamento informático necesario –fundamentalmente ultraportátiles para os alumnos– aos centros que non conten con el. De feito, a Xunta de Galicia realizou este ano a renovación dos equipos dos centros E-Dixgal, o que supuxo o reparto de máis de 13.000.

Edudixital 2020

Continúase así co despregamento do libro dixital no ensino galego, enmarcado na Estratexia galega para a educación dixital (Edudixital 2020). Algúns dos obxectivos deste plan son lograr que todo o alumnado do ensino obrigatorio teña formación en robótica e programación no curso 2020/21, romper coa fenda de xénero nos estudos STEM e acadar os 300 centros e máis de 20.000 alumnos beneficiados co libro dixital no 2020/21.

Cómpre lembrar que os centros que se incorporan este curso poderán beneficiarse desde o inicio das novidades do programa, tales como a incorporación dun novo provedor de contidos, aulaPlaneta, que se sumou a Netex e Edebé. Ademais, estará dispoñible o centro de produción, que facilitará aos docentes novas ferramentas e mecanismos para que poidan incorporar á plataforma contidos educativos innovadores. E tamén está en proceso de licitación o contrato dun novo provedor de contidos en inglés.

Tamén neste curso se activará  o Servizo de Soporte Premium para as familias, alumnado e profesores dos centros educativos implicados na iniciativa, que ofrecerá tres tipos de asistencia: remota (telefónica e online); in situ, con desprazamento ao lugar do incidente, e a través de puntos físicos de atención.

Os máis de 1.500 profesores, 18.000 alumnos e as súas familias dispoñerán dunha única vía de atención para todas as cuestións relacionadas co uso do libro dixital a través de varias canles (teléfono, correo electrónico, web, app no móbil...), as 24 horas do día os sete días da semana. O novo servizo contempla, como novidade, que o soporte se preste no domicilio da familia ou o docente para aqueles incidentes que requiran unha atención presencial.

Plan de formación propio

Cómpre lembrar, ademais, que o E-Dixgal vai máis aló do mero equipamento informático. De feito, todos os centros contan cun plan de formación propio no ámbito das novas tecnoloxías, cunhas 2000 horas de formación específica para o profesorado.

Para o vindeiro curso 2018/19, ademais deste plan, en todos os Centros de Formación e Recursos (CFR) e no CAFI realizaranse cursos presenciais de iniciación e de profundización no manexo da contorna EVA E-Dixgal dirixida a todo o profesorado. Levaranse a cabo tamén diversas xornadas de actualización pensadas para aquelas persoas que realizan as funcións de coordinación do proxecto E-Dixgal nos centros educativos.

Ademais, ditos plans incorporan unha Escola de Nais e Pais para que as propias familias reciban información ao respecto e dispoñan de canles axeitadas para o acceso aos contidos e a resolución de dúbidas, entre outros.

Abalar Educación primaria Educación secundaria obrigatoria Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria Profesorado Alumnado Familias Centros
Categorías: Novas Xunta

Adxudicación definitiva de destinos provisionais do corpo de mestres para o próximo curso académico 2018/2019

Ven, 03/08/2018 - 14:15
Idioma Gallego

Resolución do 3 de agosto de 2018, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se publica a adxudicación definitiva dos destinos provisionais para o próximo curso académico 2018/19 ao persoal do corpo de mestres que non teña destino definitivo na Comunidade Autónoma de Galicia, ao que resulte desprazado por falta de horario, ao que se lle conceda unha comisión de servizos por concellería, por motivos de saúde ou por conciliación da vida familiar e laboral, ao persoal interino ou substituto e ao persoal funcionario de carreira que solicite o reingreso no servizo activo.

Anuncio principal:  Adxudicación de destino provisional para o curso académico 2018/2019, entre o profesorado dos corpos de catedráticos, PES, PT, EOI, ..., que non teñan destino definitivo ou que sexan desprazados por falta de horario, reingresados,interinos,substitutos... Tema:  Destinos provisionais e outros concursos Ensinanza:  Ensinanzas de réxime xeral Departamento:  Servizo de Profesorado de Educación Infantil e Primaria Colectivo:  Profesorado
Categorías: Novas Xunta

Listaxe provisional de admitidos e excluídos de GPC e GRC das axudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación nas universidades do SUG, nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do Sistema galego....

Ven, 03/08/2018 - 13:53
Idioma Gallego

Xúntanse a Listaxe provisional de admitidos e excluídos de grupos de potencial crecemento (GPC) e mais a Listaxe provisional de admitidos e excluídos de grupos de referencia competitiva (GRC) correspondentes ás Axudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas e outras accións de fomento nas universidades do SUG, nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do Sistema galego de I+D+i e para o 2018.

  • Prazo de dez días naturais (é dicir, do 06 ao 15 de agosto, ambos incluídos), formulen reclamacións para emendar erros e a falta de documentos das persoas interesadas ante a Secretaría Xeral de Universidades, no caso das solicitudes presentadas polas universidades do SUG, ou ante a dirección da GAIN nos demais casos, e acheguen a documentación necesaria.
Anuncio principal:  Axudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas e outras accións de fomento nas universidades do SUG, nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do Sistema galego de I+D+i e para o 2018 Tema:  Bolsas Ensinanza:  Universidade Departamento:  Secretaría Xeral de Universidades Subdirección Xeral de Promoción Científica e Tecnolóxica Universitaria Servizo de Planificación e Estruturación de Investigación Colectivo:  Alumnado
Categorías: Novas Xunta

14 centros impartirán por primeira vez o curso que vén Stembach, o bacharelato de excelencia en ciencias e tecnoloxía

Mér, 01/08/2018 - 16:05
Resumo:  Este bacharelato, que se enmarca na estratexia Edudixital 2020, favorecerá unha conexión directa coa universidade, posto que os estudantes farán un proxecto de investigación, con posterior defensa pública, co-dirixido por persoal universitario O alumnado cursará unha materia extracurricular semanal, de dúas ou tres horas, e realizará actividades complementarias de formación Esta acción prioritaria dentro da estratexia STEM complétase coa posta en marcha dos Espazos maker, da STEMweek; accións que se suman ao reforzo de Robótica en Primaria, da actual Semana STEM e dos clubs de ciencia Idioma Gallego

Un total de 14 centros educativos galegos impartirán por primeira vez, o curso que vén 2018/19, o STEMbach, Bacharelato de excelencia en Ciencias e Tecnoloxía, creado ao abeiro da Estratexia galega para a educación dixital, Edudixital 2020. Segundo os datos da resolución provisional –publicada na páxina web da Consellería de Cultura e Educación, no enlace  http://www.edu.xunta.gal/portal/node/25697–, trátase de seis centros da provincia da Coruña, catro de Pontevedra, tres de Lugo e un de Ourense, que se converten nos institutos referentes en toda Galicia á hora de implantar este proxecto. 

En concreto, os centros autorizados de xeito provisional son os seguintes:

Código

Nome do centro

Concello

Provincia

15004083

CPR Plurilingüe Compañía de María

A Coruña

A Coruña

15005233

IES Agra do Orzán

A Coruña

A Coruña

15006730

IES Sofía Casanova

Ferrol

A Coruña

15015755

IES Plurilingüe Rosalía de Castro

Santiago de Compostela

A Coruña

15025301

IES Arcebispo Xelmírez II

Santiago de Compostela

A Coruña

15027228

IES María Casares

Oleiros

A Coruña

27006531

IES Lucus Augusti

Lugo

Lugo

27006541

IES Nosa Sra. Dos Ollos Grandes

Lugo

Lugo

27007247

IES Francisco Daviña Rey

Monforte de Lemos

Lugo

32008941

IES Eduardo Blanco Amor

Ourense

Ourense

36004137

IES Ramón Mª Aller Uloa

Lalín

Pontevedra

36004745

IES Plurilingüe A Paralaia

Moaña

Pontevedra

36018461

IES República Oriental de Uruguay

Vigo

Pontevedra

36019244

IES A Sangriña

A Guarda

Pontevedra

Vocación científico-tecnolóxica e conexión coa Universidade

O obxectivo deste bacharelato é promover a vocación do alumnado cara a investigación científica e tecnolóxica, mediante unha metodoloxía que lle facilite a incorporación e adaptación á ensinanza universitaria, e tendo en conta a perspectiva de xénero. Ademais, favorécese unha mentalidade científica, rigorosa, ordenada e crítica; así como o desenvolvemento da creatividade, do sentido da iniciativa ou do emprendemento e da resolución de problemas. Por outra banda, tamén axudará a mellorar as destrezas comunicativas e expresivas e proporcionará unha relación máis estreita entre profesorado e alumno.

Este bacharelato –pensado tanto para a modalidade de Humanidades como para a de Ciencias– permitirá unha conexión directa co ensino universitario, posto que o alumnado que o curse deberá desenvolver, no segundo curso, un proxecto de investigación individual ou colectivo con posterior defensa pública. Este proxecto, similar ao traballo de fin de grao, será co-dirixido por un docente dun departamento universitario ou dun centro de investigación de prestixio do Sistema Universitario de Galicia (SUG), e será titorizado polos profesores que impartan a materia de afondamento STEM. De feito, e para cristalizar esta cooperación, asinarase un convenio de colaboración coas universidades participantes.

Materia extracurricular semanal

Ademais, o alumnado cursará algunha materia extracurricular semanal, de dúas ou tres horas, de afondamento relacionada co ámbito de materias STEM e cunha orientación ao traballo na mellora das competencias comunicativas e dixitais. Esta materia será a mesma nos dous cursos coa correspondente secuenciación curricular.

Así mesmo, realizará actividades complementarias de formación –organizadas polo centro en colaboración con universidades, entidades ou organismos investigadores, ou con persoas investigadoras de recoñecida competencia– como conferencias, obradoiros ou proxectos.

Ao final da etapa, e tras a avaliación positiva tanto da materia de afondamento STEM extracurricular como da defensa do proxecto de investigación, o alumnado recibirá unha certificación acreditativa da dirección do centro de que realizou os estudos correspondentes a este programa.

Espazos maker e STEMweek

Ademais do STEMbach, que é unha acción prioritaria dentro da estratexia STEM, o vindeiro curso poñeranse en marcha outras dúas novidosas. En primeiro lugar, a creación de 10 Espazos Maker nos propios centros educativos que fomentan a creatividade do alumnado baixo a máxima de “aprender facendo”. Trátase de espazos, que conlevarán dotación de equipamento específico e unha achega económica de 2.000 euros, destinados a alumnado, profesorado e incluso familias nos que poidan desenvolver proxectos mediante a experimentación.

En segundo lugar, entre finais de agosto e principios de setembro desenvolverase o primeiro campamento científico-tecnolóxico en inglés: a STEMweek. Nesta semana de inmersión STEM en inglés participarán arredor de 200 alumnos de 3º e 4º de ESO.

Semana STEM, robótica e clubs de ciencia

A maiores, no curso 2018/19 tamén se reforzan e amplían outras medidas vinculadas con este ámbito científico-tecnolóxico como son a Semana STEM (450 prazas), a extensión da Robótica en Primaria e os clubs de ciencia. Neste sentido, o obxectivo é duplicar os centros con Robótica nesta etapa, tendo en conta que na primeira experiencia do curso pasado alcanzáronse os 111 centros e 11.000 alumnos implicados. E no caso dos clubs de ciencia, preténdese pasar dos 30 aos 100. Estes espazos, para os cales a Consellería destina 1.500 euros, nacen como un lugar de aprendizaxe non formal baseado nunha metodoloxía de indagación onde os docentes suxiren diferentes accións enfocadas ao alumnado co obxecto de que poidan dar resposta ás súas curiosidades e aos seus intereses e resolver problemas.

Todas estas iniciativas, que manteñen a convocatoria aberta ata setembro salvo no caso da STEMweek, favorecen que Galicia teña a estratexia STEM máis ambiciosa de todo o Estado.

Escolarización Bacharelato Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria Profesorado Alumnado Familias Centros
Categorías: Novas Xunta

Adxudicación das axudas para a realización de actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2018, destinadas ao alumnado dos centros docentes sostidos con fondos públicos, en réxime de concorrencia competitiva

Mér, 01/08/2018 - 10:02
Idioma Gallego Anuncio principal:  Convocadas axudas para a realización de actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2018, destinadas ao alumnado dos centros docentes sostidos con fondos públicos, en réxime de concorrencia competitiva ORDE do 4 de xullo de 2018 pola que se resolve a adxudicación das axudas para a realización de actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2018, destinadas ao alumnado dos centros docentes sostidos con fondos públicos, en réxime de concorrencia competitiva. Servizo relacionado:  Axudasle Tema:  Bolsas Programas e plans Axudasle Ensinanza:  Educación secundaria obrigatoria Bacharelato Departamento:  Servizo de Ordenación, Innovación e Orientación Educativa Colectivo:  Profesorado Alumnado Familias Centros Sección:  Linguas estranxeiras
Categorías: Novas Xunta

Resolución definitiva do concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira e en prácticas do corpo de mestres para cubrir, en comisión de servizos, postos de escolarización ao alumnado de atención preferente

Mér, 01/08/2018 - 09:45
Idioma Gallego

Xúntase a Resolución do 17 de xullo de 2018, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se procede á adxudicación definitiva do concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira e en prácticas do corpo de mestres para cubrir, en comisión de servizos, postos de escolarización ao alumnado de atención preferente.

Anuncio principal:  Convocado concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira e en prácticas do corpo de mestres para cubrir, en comisión de servizos, postos de escolarización ao alumnado de atención preferente Tema:  Comisións de servizo Ensinanza:  Educación primaria Departamento:  Servizo de Profesorado de Educación Infantil e Primaria Colectivo:  Profesorado
Categorías: Novas Xunta


by Dr. Radut