Skip to Content

Claustro de profesores

Membros do Claustro 

Curso 2022/2023

 

Bioloxía e Xeoloxía

D. Luis Míguez Rodríguez
Dna. Josefa Margarita Santos Regueiro

Economía

D. Héctor Andreu Guadalupe

Educación Física

D. Emilio Ferreiro Romar
D. José Manuel Rodríguez Moure

Educación Plástica e Visual

Dna. Amparo Arredondo Viqueira

Filosofía

D. José Luis Úbeda González

Física e Química

D. Pedro Joaquín del Pozo Toscano
D. José Ramón Ramos Vázquez
Dna. María Loreto Legerén Molina

Formación e Orientación Laboral

Dna. Ana María Canosa López
Dna. Maria Luisa Mariño Rodríguez

Francés

Dna. Begoña de Blas Fernández
Dna Begoña Lourido Romeu
Dna. Raquel Cartelle García

Inglés

Dna. Noemí Puga Vidal
D. José Manuel Vázquez vázquez
Dna. Mª Pilar Otero Quintela

Latín e Grego

Dna. Carmen Rama Faya

Lingua Castelá

D. Juan Carlos Sanmartín Fernández
Dna. María Bascuas Domínguez
Dna. María Amelia Álvarez Aller
D. Pablo Jesús Martínez Gradín

Lingua Galega

Dna. Libia Pérez Vázquez
Dna. Sonia Varela Pomb
D. Iago Santiso Fernández

Matemáticas

Dna. María Jesús Pérez Alvariño
Dna. Inmaculada Rodríguez Ferro
D.  Gustavo Piñeiro Villaverde
Dna. María Gómez Zamora, María
Dna. Rocío Victoria García Alonso

Música

D. Andrés González Martínez

Orientación

Dna. Verónica del Río del Río 
Dna. Isabel Dorado Rodríguez
Dna. Esther Prada Rodríguez

Química Ciclos

Dna. María Isabel Bares López
Dna. Ana Ma Blanco-Rajoy Sánchez
Dna. Aurora Criado Montero
D. Carlos De Paz Villasenín
Dna. Eva Facal Centeno
D. José Ángel García Caamaño
Dna. Sandra Espiñeira Seijo
Dna. Ana María López Méndez
Dna. Mª Pilar Macía Rodríguez
D. Jesús Miguel Moldes Peñas
D. Mariano Pazos Afonso
Dna. Olalla Ponte Justo
Dna. Serafina Pailos Montáns
Dna. Aurelia Rivero González
Dna. María Jesús Roca Otero
D. Amador Cortizas Varela
D. José Carlos Areán Buján
Dna. Rosa Rojo Oróns
Dna. Alba Souto Rodríguez

Relixión Católica

D. Miguel Moldes Fernández

Tecnoloxía

Dna. Mª Elena Lalinde Carrasco
Dna. Esther Tarrío Tato
Dna. Carla Rodríguez Docampo

Xeografía e Historia

Dna. Adela Figueroa Paz
Dna. María José Blanco de la Fuente
Dna. Silvia Collazo García

 

 

 

 page | by Dr. Radut