Skip to Content

Claustro de profesores

Membros do Claustro 

Curso 2019/2020

 

Bioloxía e Xeoloxía

D. Luis Míguez Rodríguez

D. Iván Rivera Pérez

Economía

D. Héctor Pérez Feijoo

Educación Física

D. Manuel Cruz Montouto

D. Emilio Ferreiro Romar

D. José Manuel Rodríguez Moure

Educación Plástica e Visual

Dna. Amparo Arredondo Viqueira

Filosofía

Dna Carme Castelao Mexuto

Física e Química

D. Miguel Eirey Pérez

Dna. Sonia Vázquez Antelo

Formación e Orientación Laboral

Dna. Ana María Canosa López

Dna. Maria Luisa Mariño Rodríguez

Francés

Dna. Begoña de Blas Fernández

Inglés

Dna. Sonia Labandeira Rojo

D. Juan Seijas Millares

Dna. Amelia Velasco Pazos

Latín e Grego

Dna. Carmen Rama Faya

Lingua Castelá

Dna. María Bascuas Domínguez

D. Alfredo Blanco Martínez

Dna. Lucía Novo Barro

 

Lingua Galega

Dna. Beatriz  Barral Cancelo

Dna. Mercedes Doallo Biempica

Dna. Mercedes Queixas Zas

Matemáticas

Dna. Carmen Fachal Muíño

Dna. Aurora Labora Castro

Dna. Mª Jesús  Pérez Alvariño

D. Gustavo Piñeiro Villaverde

Dna. Rosa Sousa Vieira

Música

D. Francisco Jordá Díaz

Orientación

Dna. Mónica Diz Besada

Dna. Isabel Dorado Rodríguez

Dna. Dolores Suárez Villar

Química Ciclos

Dna. Mª Isabel Bares López

Dna. Ana Mª Blanco-Rajoy Sánchez

D. Amador Cortizas Varela

Dna. Aurora Criado Montero

D. Carlos De Paz Villasenín

Dna. Sandra Espiñeira Seijo

Dna. Eva Mª Facal Centeno

D. José Ángel García Caamaño

Dna. Yolanda Lista Periscal

Dna. Ana Mª López Méndez

Dna. Mª Pilar Macía Rodríguez

D. Jesús Miguel Moldes Peñas

D. Mariano Pazos Afonso

Dna. Olalla Ponte Justo

Dna. Aurelia Rivero González

Dna. Rosa Rojo Oróns

Dna. Alba Souto Rodríguez

 

Relixión Católica

D. Miguel Moldes Fernández

Tecnoloxía

D. Carlos Escudero Araújo

Dna. Esther Tarrío Tato

 

Xeografía e Historia

 

Dna. Mª José Blanco de la Fuente

Dna. Adela  Figueroa Paz

Dna.Roberta Souto Lodeiro

 

 

 page | by Dr. Radut