Skip to Content

Comisión de coordinación pedagóxica

 

Comisión de Coordinación Pedagóxica

Curso 2023/2024

 

 

Bioloxía e Xeoloxía

D. Luis Míguez Rodríguez

Coordinación FCT

Dna. Ana María Blanco-Rajoy Sánchez

Coordinación Normalización Lingüística

Dna. Sonia Varela Pombo

Economía

Dna. María del Carmen González Feijoo 

Educación Física

D. José Manuel Rodríguez Moure

Educación Plástica e Visual

Dna. Amparo Arredondo Viqueira

Filosofía

D. José Ardid Vera

Física e Química

D. Pedro Joaquín del Pozo Toscano

Formación e Orientación Laboral

Dna. María Luisa Mariño Rodríguez

Francés

Dna. Begoña Lourido Romeu

Inglés

Dna. Noemí Puga Vidal

Latín e Grego

Dna. Carmen Rama Faya

Lingua Castelá

D. Juan Carlos Sanmartín Fernández 

Lingua Galega

Dna. Libia Pérez Vázquez

Matemáticas

Dna. Inmaculada Rodríguez Ferro

Música

D. Andrés González Martínez

Orientación

Dna. Verónica del Río del Río
Dna. Isabel Dorado Rodríguez
Dna. María Piedad Vázquez Fraga
 

Química Ciclos de FP

 
Dna. Ana María López Méndez
 

Relixión Católica

D. Miguel Moldes Fernández

Tecnoloxía

Dna. María Elena Lalinde Carrasco

Xeografía e Historia

Dna. Adela Clorinda Figueroa Paz

 

 

 

 book | by Dr. Radut