Skip to Content

Consello Escolar

 

COMPOSICIÓN DO CONSELLO ESCOLAR CURSO 2022/2023

 

DIRECTOR/A

 

 

Dna. Begoña de Blas Fernández

 

SECRETARIA

 

 

Dna. Aurelia E. Rivero González

 

XEFES DE ESTUDOS 

       DIURNO

       NOCTURNO

 

Dna María Bascuas Domínguez

D. Mariano Pazos Afonso

 

PROFESORADO

 

Dna. Ana María Blanco-Rajoy Sánchez

Dna. Mª Jesús Pérez Alvariño

Dna. Aurora Criado Montero

Dna. Isabel Dorado Rodríguez

Dna. María Pilar Macía Rodríguez

Dna. Adela Figueroa Paz

Dna. Alba Souto Rodríguez

 

ALUMNADO

 

D. Jorge Barbeito Novo

Dna. Jiali Jin

Dna. Carla García Pan

D. Isaac Santos Figueiras

 

PAIS/NAIS/ REPRESENTANTES LEGAIS

 

Dna. Saray Benito Martínez

Dna. Susana Fernández Arias

Dna.Sofía Lodeiro Díaz

 

PERSOAL ADMINISTRATIVO

 

 

D. Luis Andón Lamas

 

REPRESENTANTE DO CONCELLO

 

D. Celestino Pérez Recarey

 

REPRESENTANTE DE EMPRESA

 

Dona. Ana Tordable

 book | by Dr. Radut