Skip to Content

Consello Escolar

 

COMPOSICIÓN DO CONSELLO ESCOLAR CURSO 2020/2021

 

DIRECTOR

 

 

D. Emilio Ferreiro Romar

 

SECRETARIA

 

 

Dna. Aurelia E. Rivero González

 

XEFES DE ESTUDOS 

       DIURNO

       NOCTURNO

 

D. José Manuel Rodríguez Moure

D. Mariano Pazos Afonso

 

PROFESORADO

 

Dna. Ana María Blanco-Rajoy Sánchez

Dna. Luís Míguez Rodríguez

Dna. Aurora Criado Montero

Dna. Aurora Labora Castro

Dna. María Pilar Macía Rodríguez

Dna. María Roberta Souto Lodeiro

Dna. Alba Souto Rodríguez

 

ALUMNADO

 

Dna. Jiali Jin

 

PAIS/NAIS/ REPRESENTANTES LEGAIS

 

Dna. María Belén Sellán Losada

Dna. Micaela Vieites Tomé

 

PERSOAL ADMINISTRATIVO

 

 

D. Luis Andón Lamas

 

REPRESENTANTE DO CONCELLO

 

D. Celestino Pérez Recarey

 

REPRESENTANTE DE EMPRESA

 

D. Óscar Sande Alvedro

 book | by Dr. Radut