Skip to Content

Portal Educación Xunta

Distribuir contido
Actualizado: hace 23 horas 43 min

Un total de 30 centros de ensino poderán sumarse o vindeiro curso ao programa ‘Club de Ciencia’

Dom, 15/09/2019 - 11:00
Summary: No curso 2018/19 participaron neste iniciativa 91 centros, que terán continuidade na mesma A Consellería de Educación acaba de convocar tamén os premios ‘Desafíos STEM’ Idioma Gallego

A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, vén de convocar a selección de 30 novos centros docentes públicos para sumarse ao programa de innovación educativa Club de Ciencia durante o curso 2019/20. Os 91 centros que participaron no curso 2018/19 verán tamén prorrogada a súa continuidade neste programa.

Así mesmo a Consellería vén de convocar a terceira edición dos premios Desafíos STEM: programación, robótica e impresión 3D, que teñen como obxectivo recoñecer o traballo realizado nos centros cos materiais e a formación recibida nestes ámbitos.

Club de Ciencia

O obxectivo do Club de Ciencia – que forma parte da Estratexia galega para a educación dixital, Edudixital 2020– é estimular o espírito científico entre o alumnado galego ao tempo que impulsar as vocacións STEM (Ciencias, Tecnoloxía, Enxeñaría e Matemáticas) cara a estudos posteriores nos campos de coñecemento do ámbito científico tecnolóxico.

Para iso, funciona como un espazo de aprendizaxe non formal baseado nunha metodoloxía de indagación onde os docentes suxiren diferentes accións enfocadas ao alumnado co obxecto de que podan dar resposta ás súas curiosidades, aos seus intereses e resolver problemas. Deberá estar formado por un ou máis docentes de calquera especialidade e alumnado de educación primaria, secundaria obrigatoria ou bacharelato. Un dos docentes actuará como coordinador do club.

Cada centro docente seleccionado para desenvolver un Club de Ciencia recibirá unha achega económica de 1.250 €. O importe máximo da convocatoria, que conta tamén con orzamento para o continuidade dos centros implicados no curso que acaba de rematar, ascende a 151.250 €.

As actividades vencelladas a este programa desenvolveranse fóra do horario lectivo do alumnado nos espazos que se consideren ou habiliten do centro docente, cun mínimo de catro horas ao mes.

Poderán presentar solicitudes aqueles centros docentes públicos da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional que impartan ensinanzas de educación primaria, educación secundaria obrigatoria ou bacharelato. A solicitude e documentación débese presentar en calquera dos lugares e rexistros establecidos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de novembro, do procedemento administrativo común das administracións públicas. Ademais,  remitirase ao correo electrónico clubdeciencia@edu.xunta.gal. O prazo de presentación de solicitudes e documentación remata o 30 de setembro de 2019.

Este é o cuarto ano consecutivo que se pon en marcha esta iniciativa, que naceu como experiencia piloto no curso 2016/17 con 9 centros e que se ampliou a 29 centros no 2017/18 e a 91 centros de ensino público no 2018/19.

Desafíos STEM

Os proxectos que se presenten aos premios Desafíos STEM deberán estar elaborados enteiramente polo alumnado coa dotación que a Consellería realizou aos centros públicos de ensino non universitario dende o curso 2016/17, tales como equipamento de robótica educativa, placas de Comunicación e Programación e equipo de Impresión 3D.

Para empregalos, o alumnado conta cos coñecementos específicos STEM (Ciencia, Tecnoloxía, Enxeñaría e Matemáticas) presentes nas aulas galegas a través das distintas materias troncais, específicas e máis concretamente nas materias de libre configuración autonómica de Programación para a educación secundaria obrigatoria e Robótica para bacharelato.

Poderán presentar solicitudes aqueles centros docentes públicos de ensino non universitario que impartan ensinanzas de educación secundaria obrigatoria ou bacharelato. Cada centro presentará ata un máximo de 6 equipos, configurados por un mínimo de 3 alumnos e un máximo de 6. O anexo de solicitude e a documentación de cada proxecto STEM remitirase ao correo electrónico desafiostem@edu.xunta.gal, antes do  30 de setembro de 20019.

O curso pasado participaron nesta convocatoria, enmarcada na Estratexia Galega para a Educación Dixital, Edudixital 2020, un total de 11 centros educativos.

Categorías e Desafíos

A convocatoria establece dúas categorías. A primeira delas, STEM iniciación, para proxectos sinxelos realizados por alumnado de iniciación, vai dirixida ao alumnado de 1º, 2º, 3º da ESO, FP Básica ou Programa de Mellora da Aprendizaxe e Rendemento (PMAR). A segunda, STEM afondamento, para proxectos máis complexo, será para o alumnado de 4º ESO, 1º ou 2º bacharelato.

En cada categoría, cada proxecto poderá presentarse ao Desafío Robots, ao Desafío Programación ou ao Desafío Impresión 3D. Cada proxecto debe presentarse a unha única categoría e un, varios ou todos os desafíos que se propoñen.

O Desafío Robots consistirá nun proxecto no que nun escenario un ou varios robots realizan determinadas accións ou tarefas encamiñadas a dar solución a unha situación que teña aplicación na realidade da vida diaria, da industria etc; mentres que o Programación será arredor dun proxecto tecnolóxico que dea solución a unha necesidade concreta onde se utilicen linguaxes de programación.

Pola súa banda en Desafío Impresión 3D presentaranse proxectos tecnolóxicos onde se utilice unha impresora 3D para o deseño e construción de todas ou parte das pezas da maqueta.

Haberá 6 premios, un por cada desafío e categoría de 2.000 euros cada un para o centro docente do equipo gañador. Ademais, a persoa titora de cada equipo gañador recibirá da consellería unha certificación como 1º premio de innovación educativa cunha equivalencia de 20 horas de formación permanente do profesorado.

Plans e actuacións en innovación educativa Ensinanzas de réxime xeralConsellería de Educación, Universidade e Formación ProfesionalServizo de Formación do ProfesoradoProfesoradoAlumnadoCentros
Categorías: Novas Xunta

Carmen Pomar loa o traballo de ESTALMAT-Galicia a prol do desenvolvemento do talento matemático entre o alumnado

Sáb, 14/09/2019 - 14:00
Idioma GallegoSummary: A conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional recibiu hoxe unha das insignias de honra que outorga este organismo en recoñecemento do labor de institucións e profesorado a prol do estímulo matemático

A conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional, Carmen Pomar, recibiu hoxe a insignia de honra de ESTALMAT-Galicia, o proxecto para a detección e estímulo do talento precoz en Matemáticas, impulsado pola Asociación Galega de Profesores de Educación Matemática (AGAPEMA), da Facultade de Matemáticas da Universidade de Santiago de Compostela e da Facultad de Ciencias de la Educación da Universidade da Coruña. Ademais de agradecer esta distinción -que no apartado institucional tamén recibiu a vicerreitora de Comunicación, Cultura e Servizos da USC, Mar Lorenzo- Carmen Pomar subliñou que o programa de Estímulo do Talento Matemático de estudantes galegos, dirixido a rapazas e rapaces de entre 12 e 16 anos, “coincide co esforzo que a Consellería vén realizando na última década a prol do impulso das vocacións STEM entre o alumnado”.

A responsable do departamento de Educación da Xunta de Galicia defendeu a aposta pola excelencia educativa “a través dun sistema que recoñece a diferenza como virtude e a diversidade como capacidade” e que “dea cabida a todos os talentos”.

Neste senso agradeceu o traballo que ESTALMAT realiza co alumnado dotado dunhas habilidades especiais para as matemáticas e que, de seguro, o seu talento no futuro contribuirá de xeito substancial ao progreso cultural, científico e tecnolóxico de Galicia

Ademais dos recoñecementos no apartado de autoridades á conselleira Carmen Pomar por parte da Xunta de Galicia e á vicerreitora da USC; ESTALMAT-Galicia outorgou outras 31 insignias de honra ao profesorado promotor do proxecto na CA, ao persoal colaborador do CESGA, ao persoal de administración e servizos e aos colaboradores especiais neste proxecto. 

Información xeralConsellería de Educación, Universidade e Formación Profesional
Categorías: Novas Xunta

A Consellería de Educación destina 120.000 euros a axudas para que as persoas desempregadas cursen másters oficiais

Sáb, 14/09/2019 - 11:00
Summary: O obxectivo é mellorar as perspectivas de incorporación destas persoas ao mercado de traballo Idioma Gallego

A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional vén de publicar a convocatoria de axudas destinadas a persoas tituladas universitarias en situación de desemprego para a matrícula nun máster universitario oficial ofertado polas universidades do Sistema universitario de Galicia no curso académico 2019/2020. O obxectivo é apoiar aos titulados universitarios en situación de desemprego co fin de mellorar as súas perspectivas de incorporación ao mercado de traballo.

A contía de cada axuda individual cubrirá o importe correspondente a 60 créditos de primeira matrícula do máster universitario, segundo os prezos públicos establecidos no anexo do Decreto 73/2019 do 4 de xullo, polo que se fixan os prezos públicos pola prestación de servizos académicos e administrativos nas universidades do SUG. En función do tipo de máster que curse o beneficiario o importe máximo de axuda a conceder será de 1.881,6 € e o mínimo de 591 €.

Para solicitar a axuda as persoas candidatas deberán estar en situación de desemprego á data de presentación da solicitude, ter rematados os estudos universitarios que lle dean acceso aos estudos do máster universitario con anterioridade ao 1 de xaneiro de 2017 e estar matriculadas no curso académico 2019/20 nun máster universitario oficial ofertado polas universidades do SUG, dun mínimo de 60 créditos excluídos os créditos recoñecidos, convalidados ou adaptados.

No curso 2018/19 recibiron esta axuda 93 estudantes, o que supuxo executar un importe total de 104.371,52 € do orzamento dispoñible na convocatoria. Desde o inicio desta convocatoria, no curso 2013/14, concedéronse 438 destas axudas, por un importe total de 577.285,91 €

Criterios de selección

A selección das solicitudes que cumpren os requisitos establecidos na convocatoria será realizada pola comisión avaliadora atendendo á orde de prelación indicada na convocatoria. Deste xeito, en primeiro lugar, terán preferencia as solicitudes daquelas persoas que leven máis días inscritas ininterrompidamente no Servizo Público de Emprego de Galicia sempre e cando acaden os 180 días e non teñan outra titulación de máster oficial; e, en segundo lugar, as que leven más días inscritas e xa teñan outra titulación de máster oficial.

En terceiro lugar, contemplaranse as solicitudes daquelas persoas que dispoñan de máis días de inscrición ininterrompida no Servizo Público de Emprego de Galicia non acadando os 180 e non teñan outra titulación de máster oficial; en cuarto lugar as que xa posúan un título de máster.

En caso de empate entre dous ou máis solicitantes procederase ao desempate atendendo á maior antigüidade na data de obtención do título que lle dá acceso aos estudos de máster universitario, para o que se terá en conta o mes e ano no que superou os estudos conducentes ao mencionado título.

Desta forma búscase dar oportunidades ás persoas que realizan por primeira vez este tipo de estudos, á par que se prioriza a aquelas que levan máis tempo en situación de desemprego.

BolsasMásterUniversidadeConsellería de Educación, Universidade e Formación ProfesionalSecretaría Xeral de UniversidadesAlumnado
Categorías: Novas Xunta

Carnés e habilitacións profesionais. Listaxe provisional de solicitudes. Segunda convocatoria 2019

Ven, 13/09/2019 - 14:54
Idioma Gallego

Publicada a listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas da segunda convocatoria 2019 de probas de carnés e habilitacións profesionais.

O prazo para presentar reclamación contra esta listaxe remata o día 20 de setembro de 2019.

Tema: Información xeralEnsinanza: Formación Profesional inicialDepartamento: Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación EducativaSubdirección Xeral de Formación ProfesionalServizo de Xestión da Formación ProfesionalColectivo: AlumnadoCentrosEmpresas
Categorías: Novas Xunta

Educación reforzará a formación específica para o persoal docente e non docente dos centros de educación especial

Ven, 13/09/2019 - 11:27
Summary: Carmen Pomar visitou o CEE Saladino Cortizo con motivo do inicio do curso escolarO centro desenvolve diferentes iniciativas como os contratos-programa, o Plan de Mellora de Bibliotecas Escolares ou o Plan Proxecta Idioma Gallego

A conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional, Carmen Pomar, visitou esta mañá o Centro de Educación Especial (CEE) Saladino Cortizo, en Vigo, onde salientou a entrega do equipo docente e non docente na educación e coidado do alumnado deste centro. Neste sentido anunciou que o seu departamento vai reforzar a formación específica para o persoal dos centros de educación especial.

Carmen Pomar explicou que esta medida se enmarca no compromiso da Consellería coa atención á diversidade, que se completa, entre outras accións, cunha estreita colaboración con estes centros e cos colectivos que traballan a prol do alumnado con necesidades específicas de apoio educativo.

A conselleira salientou que o trato personalizado que os escolares reciben neste tipo de centros implica unha dedicación especial por parte do persoal do CEE, que se esforza dun xeito moi especial para acadar unha plena inclusión deste alumnado na sociedade.

Con preto dun centro de alumnos e alumnas, o CEE Saladino Cortizo conta cun persoal docente composto por unha trintena de persoas, ademais de cun equipo non docente integrado por outras 22 persoas.

Carmen Pomar destacou o dinamismo desta comunidade educativa, que fai posible que o centro estea integrado no Plan de Mellora de Bibliotecas Escolares (PLAMBE) e que participe en iniciativas como o Plan Proxecta ou o Plan de Formación Permanente do Profesorado do centro. Así mesmo o centro desenvolveu o pasado curso a liña 3 dos contratos-programa, de Mellora da convivencia e promoción da igualdade nos centros, que inclúe todas aquelas accións que repercutan e interveñan na mellora do clima escolar e das relacións entre os membros da comunidade educativa.

No CEE Saladino Cortizo impártense ensinanzas de 1º e 2 ciclo, ademais das dirixidas ao tránsito á vida adulta. A maiores, o centro oferta este curso un total de 90 prazas en 5 programas formativos de Formación Profesional Básica, en concreto os de Carpintaría, Lavandaría, Peiteado, Reprografía e Xardinaría e viveirismo.

A través destas últimas ensinanzas o alumnado mantén un completo horto escolar e xardíns. O centro conta ademais con talleres de perruquería, carpintería, emprego doméstico, obradoiros de cociña e fogar, ou aula de artes gráficas, que se suman aos espazos habituais destes centros (aula de psicomotricidade, etc).

 

O pasado mércores un total de 1.220 alumnos e alumnas comezaron o curso 2019/20 nos  35 centros de Educación Especial sostidos con fondos públicos en Galicia.

Información xeralFormaciónConsellería de Educación, Universidade e Formación ProfesionalProfesoradoCentros
Categorías: Novas Xunta

Relación definitiva de seccións bilingües admitidas e excluídas da convocatoria para a incorporación de novas seccións bilingües en centros sostidos con fondos públicos de ensino non universitario para o curso 2019/2020

Ven, 13/09/2019 - 11:16
Idioma GallegoAnuncio principal: Convocatoria para a incorporación de novas seccións bilingües en centros sostidos con fondos públicos de ensino non universitario para o curso 2019/2020

Xúntase a Relación definitiva de seccións bilingües admitidas e excluídas da convocatoria para a incorporación de novas seccións bilingües en centros sostidos con fondos públicos de ensino non universitario para o curso 2019/2020.
 

Tema: Programas e plansSeccións bilingüesColectivo: ProfesoradoCentrosSección: BoletínPortada de boletínLinguas estranxeiras
Categorías: Novas Xunta

Máis de 148.000 estudantes de ESO, bacharelato e de ensinanzas de réxime especial comezarán o curso 2019/20 o vindeiro luns

Ven, 13/09/2019 - 10:19
Summary: A matriculación, á espera dos datos definitivos, mantense practicamente invariable no seu conxunto A estes datos aínda habería que sumar o alumnado da FP, ensinanzas nas que a matrícula aínda non se pechou Idioma Gallego

Un total de 148.144 estudantes comezarán o vindeiro luns, 16 de setembro, as clases na educación secundaria obrigatoria (ESO), bacharelato, e ensinanzas de réxime especial (ensinanzas para adultos, artísticas e deportivas), segundo os datos provisionais recompilados polos servizos estatísticos da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional. Cómpre lembrar que as cifras de matriculación non serán definitivas ata dentro dunhas semanas, dado que aínda nos últimos días se realizaron exames de recuperación en secundaria. De feito, neste total tampouco se contempla o alumnado de FP, ensinanzas nas que aínda é posible matricularse.

ESO

Segundo as estimacións e datos provisionais da Xunta de Galicia, 92.862 alumnos e alumnas comezarán o curso en ESO, o que supón un 0,4 % máis ca no curso 2018/19.

Por tipo de centros e por provincias queda do seguinte modo:

 

Centros públicos

Centros privados concertados

Centros privados non concertados

A Coruña

27.731 alumnos

9880 alumnos

953 alumnos

Lugo

6927 alumnos

1987 alumnos

273 alumnos

Ourense

5614 alumnos

3142 alumnos

163 alumnos

Pontevedra

24.504 alumnos

10.733 alumnos

955 alumnos

Total

64.776 alumnos

25.742 alumnos

2344 alumnos

 

Nesta etapa educativa o alumnado non nacionalizado español incrementouse un 4,2% respecto do curso anterior:

 

    2018/19

   2019/20

A Coruña

1245 alumnos

1297 alumnos

Lugo

510 alumnos

531 alumnos

Ourense

399 alumnos

416 alumnos

Pontevedra

1111 alumnos

1158 alumnos

Total

3265 alumnos

3402 alumnos

 

Bacharelato ordinario

Por outra banda os mesmos datos provisionais que manexa a Consellería, indican que 30.973 alumnos e alumnas comezarán o luns as clases de bacharelato ordinario en Galicia, o que supón un 1,5% máis ca no curso 2018/19.

 

 

Centros públicos

Centros privados non concertados

A Coruña

10.619 alumnos

2616 alumnos

Lugo

2828 alumnos

271  alumnos

Ourense

2296 alumnos

534 alumnos

Pontevedra

9973 alumnos

1836 alumnos

Total

25.716 alumnos

5257 alumnos

 

No caso do bacharelato ordinario o número de alumnos e alumnas sen nacionalidade española mantense case invariable:

 

2018/19

2019/20

A Coruña

229 alumnos

228 alumnos

Lugo

95 alumnos

94 alumnos

Ourense

65 alumnos

65 alumnos

Pontevedra

213 alumnos

212 alumnos

Total

602 alumnos

599 alumnos

 

Ensinanzas de réxime especial

No que atinxe ás ensinanzas de réxime especial, en concreto no referido ás básicas, de secundaria e bacharelato para adultos e ao bacharelato semipresencial ou a distancia, segundo os datos provisionais o descenso do alumnado, ata os 12.638 estudantes, é do 4,8% respecto do curso 2018/19.

A distribución por provincias e ensinanzas no curso 2019/20 é a seguinte:

 

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

Total

Ensinanzas básicas nivel I

207 alumnos

248 alumnos

29 alumnos

217 alumnos

701 alumnos

Ensinanzas básicas nivel II

261 alumnos

57 alumnos

28 alumnos

227 alumnos

573 alumnos

Ed. Secundaria adultos niveis I e II

2103 alumnos

547 alumnos

609 alumnos

2049 alumnos

5308 alumnos

Bacharelato presencial

536 alumnos

69 alumnos

117 alumnos

467 alumnos

1189 alumnos

Bacharelato semipresencial/distancia

1764 alumnos

355 alumnos

226 alumnos

583 alumnos

2928 alumnos

Ensinanzas non regradas

364 alumnos

327 alumnos

417 alumnos

831 alumnos

1939 alumnos

 

Pola súa banda, o número total de estudantes nas ensinanzas artísticas e deportivas acada este curso os 11.671, un 0,4% máis ca no curso anterior. En concreto, nas ensinanzas regradas de música, segundo as estimacións da Consellería, o número de alumnos será de 8502, un 0,3 % máis ca no ano académico 2018/19:

 

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

Total

Conservatorios de música e Centros autorizados de música

3476 alumnos

1143 alumnos

993 alumnos

2890 alumnos

8502 alumnos

 

No caso das ensinanzas regradas de danza o número de matriculados é de 333, un 5,6 % menos ca no curso 2018/19; mentres que nas de arte dramática haberá 177 alumnas e alumnos, un 1,7% máis ca no ano académico anterior.

Pola súa banda o alumnado matriculado en ensinanzas profesionais de artes plásticas e deseño diminúe un 1,9%, con 668 estudantes. No caso dos estudos superiores de deseño haberá 743 matriculados, un 2,7% máis ca no curso anterior; mentres que nos estudos superiores de conservación e restauración de bens culturais haberá 81 alumnos, 7 menos ca no 2018/19. No caso das ensinanzas deportivas o incremento de alumnado é do 3,3%, acadando os 1167 alumnos.

Formación Profesional

No caso da Formación Profesional –non incluída nos devanditos 148.144 estudantes- a Consellería está aínda a pechar os datos de matriculación, que serán difundidos en datas próximas. Aínda así, a previsión inicial realizada polo departamento educativo da Xunta de Galicia é que –contando tanto os ciclos formativos en réxime ordinario e modular como a FP a distancia, a FP Dual e a nova FP Básica- o número de alumnas e alumnos sexa de máis de 52.000.

Centros escolares

Os centros (públicos, concertados e privados) que imparten as devanditas ensinanzas quedan distribuídos do seguinte xeito:

 

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

Galicia

Educa. Primaria e Secundaria (1)

54

26

20

64

164

C. de ESO

17

3

2

16

38

C. de ESO e ensinanzas postobrigatorias

83

35

25

70

213

C. de ensinanzas postobrigatorias

43

11

12

32

98

C. de primaria, ESO e  ensinanzas postobrigatorias (1)

33

3

7

26

69

C. de adultos (2)

3

2

2

3

10

TOTAIS

233

80

68

211

592

 1. Inclúense os centros que imparten tamén o segundo ciclo de educación infantil.
 2. Inclúense nesta categoría os centros que imparten exclusivamente ensinanzas de adultos

 

EscolarizaciónEnsinanzas de réxime xeralEnsinanzas de réxime especialEducación das persoas adultasConsellería de Educación, Universidade e Formación ProfesionalProfesoradoAlumnadoFamiliasCentros
Categorías: Novas Xunta

Carmen Pomar e Valentín García visitan o Pórtico da Gloria co alumnado do Instituto Arxentino Galego Santiago Apóstol

Ven, 13/09/2019 - 10:15
Idioma Gallego

A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, Carmen Pomar, e o secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, acompañaron esta mañá a un grupo de alumnas e alumnos do Instituto Galego Arxentino Santiago Apóstol (de Buenos Aires) na súa visita ao Pórtico da Gloria. Os 22 rapaces atópanse en Galicia co gallo dunha viaxe de estudos, que cada ano realiza o centro porteño, para coñecer as súas raíces culturais, e alóxanse no Centro Residencial Docente da Coruña.

Este instituto arxentino-galego abriu as súas portas no ano 1998 froito da colaboración entre a Xunta de Galicia e o Centro Galicia de Buenos Aires co obxectivo de desenvolver un programa educativo bicultural neste país. Desde o ano 2003, o centro de ensino conta cun Departamento de Lingua e Literatura Galega, que contribúe aínda máis a reafirmar os valores e trazos da identidade e da cultura do noso país na escola, favorecendo a súa difusión entre o seu estudantado. O alumnado cursa nel as materias, co galego como lingua vehicular, de lingua e literatura, xeografía e historia de Galicia.

Información xeralConsellería de Educación, Universidade e Formación Profesional
Categorías: Novas Xunta

Resolución definitiva de licenzas por formación destinadas ao funcionariado docente non universitario para o curso 2019/2020

Xov, 12/09/2019 - 15:11
Idioma Gallego

Xúntase a Resolución definitiva de licenzas por formación destinadas ao funcionariado docente non universitario para o curso 2019/2020.

 

Anuncio principal: Licenzas por formación destinadas ao funcionariado docente non universitario para o curso 2019/2020Tema: Licenzas por formaciónEnsinanza: Ensinanzas de réxime xeralEnsinanzas de réxime especialEducación das persoas adultasDepartamento: Servizo de Formación do ProfesoradoColectivo: Profesorado
Categorías: Novas Xunta

Admisión a ciclos formativos. Listaxes provisionais de solicitantes. Convocatoria extraordinaria 2019

Xov, 12/09/2019 - 07:51
Idioma Gallego Publicación das listaxes provisionais de solicitantes do período extraordinario de admisión a ciclos formativos de formación profesional en réxime ordinario e no réxime para as persoas adultas en modalidade presencial e modalidade distancia.   O prazo de reclamación contra estas listaxes abrangue desde o xoves 12 de setembro ata as 13:00 horas do luns 16 de setembro de 2019.   A reclamación deberase realizar no centro onde se presentou a instancia.

Nota: As listaxes de solicitudes do proceso de admisión a ciclos formativos pola cota reservada para persoas con discapacidade, legalmente recoñecida, están dispoñibles para a consulta nas secretarías dos centros de inscrición.

Tema: EscolarizaciónEnsinanza: Formación Profesional inicialDepartamento: Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación EducativaSubdirección Xeral de Formación ProfesionalServizo de Xestión da Formación ProfesionalColectivo: AlumnadoCentros
Categorías: Novas Xunta

Convocatoria de premio de innovación educativa "Desafíos STEM: programación, robótica e impresión 3D" para centros públicos

Mér, 11/09/2019 - 11:18
Idioma Gallego

Poderán presentar solicitudes aqueles centros docentes públicos de ensino non universitario que impartan ensinanzas de educación secundaria obrigatoria ou bacharelato.

Cada centro presentará ata un máximo de 6 equipos. Os equipos estarán configurados por un mínimo de 3 alumnos/as e un máximo de 6; deberán pertencer ao mesmo nivel educativo e estarán titorizados por un docente que pode ser o mesmo para todos os equipos. Procurarase que exista paridade de xénero na elección do alumnado participante.
Cada equipo presentará un proxecto STEM elaborado enteiramente polo alumnado coa dotación que a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional realizou aos centros públicos de ensino non universitario dende o curso 2016/17, segundo as seguintes características:

 • Equipamento de robótica educativa
 • Placas de Comunicación  e Programación
 • Equipo de Impresión 3D

Categorías de participación

 • Categoría STEM iniciación, para proxectos sinxelos realizados por alumnado de iniciación. Poderán participar nesta categoría o alumnado de 1º, 2º, 3º da ESO, FP Básica ou PMAR.
 • Categoría STEM afondamento, para proxectos máis complexos. Poderán participar nesta categoría o alumnado de 4º ESO, 1º ou 2º bacharelato.

E ademais, en cada categoría, cada proxecto poderá presentarse aos seguintes “Desafíos”:

 • Desafío Robots: proxecto no que nun escenario un ou varios robots realizan determinadas accións ou tarefas encamiñadas a dar solución a unha situación que teña aplicación na realidade da vida diaria, da industria etc.
 • Desafío Programación: proxecto tecnolóxico que de solución a unha necesidade concreta onde se utilicen linguaxes de programación.
 • Desafío Impresión 3D: proxecto tecnolóxico onde se utilice unha impresora 3D para o deseño e construción de todas ou parte das pezas da maqueta que represente ao proxecto.

Cada proxecto debe presentarse a unha única categoría e un, varios ou todos os desafíos que se propoñen.

Premios:

Haberá 6 premios, un por cada desafío e categoría de 2.000 euros cada un para o centro docente do equipo gañador.  Cada centro poderá recibir un só premio.

A persoa titora de cada equipo gañador recibirá da consellería unha certificación como 1º premio de innovación educativa cunha equivalencia de 20 horas de formación permanente do profesorado.

 • O prazo para presentar proxectos será antes do 30 de setembro de 2019.

Máis información detallada da documentación a presentar para participar, no arquivo anexo da convocatoria.

File:  Convocatoria AnexoTema: Plans e actuacións en innovación educativa Ensinanza: Educación secundaria obrigatoriaBacharelatoFormación Profesional BásicaDepartamento: Servizo de Formación do ProfesoradoColectivo: ProfesoradoCentrosSección: BoletínPortada de boletín
Categorías: Novas Xunta


by Dr. Radut