Calendario escolar

Calendario escolar para o curso

BO NADAL!

(deseño de Amparo Bermúdez González)

PRIMEIRA AVALIACIÓN

 

 Martes 16 de decembro

 

CURSO

HORA

LUGAR

3ºESO A

16:00

Biblioteca

3ºESO PDC

16:30

Biblioteca

3ºESO B

16:45

Biblioteca

4ºESO A

17:15

Biblioteca

4ºESO PDC

17:45

Biblioteca

4ºESO B

18:00

Biblioteca

1ºBAC

18:30

Biblioteca

 

Mércores 17 de decembro

 

CURSO

HORA

LUGAR

2º BAC

16:00

Biblioteca

2ºESO A

16:40

Biblioteca

2ºESO B

17:20

Biblioteca

1ºESO B

18:00

Biblioteca

1ºESO A

18:40

Biblioteca

                                               

 

CURSO

HORA

LUGAR

2º Ciclo Superior

16:00

Antiga biblioteca

1º Ciclo Superior

16:20

Antiga biblioteca

Ciclo Medio

16:40

Antiga biblioteca

 

 A entrega de notas será o venres 19 de decembro a última hora

Setembro 2014

XOVES 4, ÁS 10:00 ENTREGA DE NOTAS POLOS TITORES.

RECLAMACIÓNS E REVISIÓN DE EXAMES: XOVES 4 E VENRES 5.

MATRÍCULA ESO/ BAC : 4 e 5 DE SETEMBRO

Horario dos exames de setembro

 

 

Calendario de Exames Finais nos Ciclos Formativos


                     EXAMES FINAIS CURSO 2013-2014

CICLO SUPERIOR XESTIÓN FORESTAL E DO MEDIO NATURAL

1º CURSO

MÓDULO

DATA

HORA

Botánica agronómica

16 de xuño

De 9 a 11:30

Fitopatoloxía

17 de xuño

 16:00

Topografía agraria

20 de xuño

De 12 a 14:30

Maquinaria e instalacións agroforestais

16 de xuño

16:00

Técnicas de educación ambiental

18 de xuño

10:00

Xestión dos aproveitamentos do medio forestal

19 de xuño

De 9:00 a 12:30

Xestión e organización do viveiro forestal

17 de xuño

De 10:30 a 14:30

Formación e orientación laboral

18 de xuño

De 12:00 a 14:30

2º CURSO

MÓDULO

DATA

HORA

Xestión do medio natural

16 de xuño

De 9 a 11:30

Xestión de montes

17 de xuño

De 9:00 a 11:30

Empresa e iniciativa emprendedora

18 de xuño

De 12:00 a 14:30

Xestión da pesca continental

20 de xuño

De 9:00 a 11:30

 

CICLO MEDIO TRABALLOS FORESTAIS E DE CONSERVACIÓN DO MEDIO NATURAL

MÓDULO

DATA

HORA

Produción de planta forestal en viveiro

16 de xuño

De 18:00 a 20:00

Principios de sanidade vexetal

17 de xuño

18:00

Conservación das especies cinexéticas e piscícolas

18 de xuño

De 18:00 a 19:30

Aproveitamento do medio natural

19 de xuño

De 18:00 a 20:00

Prevención de incendios forestais

20 de xuño

De 18:00 a 20:00

Distribuir contido