Cursos gratuitos preparatorios dos celga 1, 2, 3 e 4.

Convocados cursos gratuitos preparatorios dos celga 1, 2, 3 e 4.

O prazo de inscrición estará aberto do 4 ao 24 de febreiro de 2021. 

As solicitudes presentaranse mediante formulario normalizado dispoñible desde o 4 de febreiro de 2021 na sede electrónica da Xunta de Galicia. As solcitudes dos cursos en liña presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos.

Enlace con toda a información: https://www.lingua.gal/a-secretaria-xeral/convocatorias/_/Formacion/convocatoria_0300/cursos-preparatorios-das-probas-celga-1-2-3-4