Exames extraordinarios de 2º de Bacharelato (antiga convocatoria de setembro)