Skip to Content

Comunicacións para Pai/Nais

Imaxe de iesdesada

Circular informativa modificación Normas de Organización e Funcionamento e Plan de Convivencia, relativa ao emprego dos teléfonos móbiles no centro

Estimadas familias:

Pola presente comunicamos a modificación das Normas de Organización e Funcionamento do Centro (NOF) e do Plan de Convivencia, relativa ao emprego dos teléfonos móbiles no centro, que entrará en vigor o 1 de febreiro de 2018:

Queda prohibido o uso do teléfono móbil en todo o recinto escolar. Unicamente estará permitido se é necesario para o desenvolvemento dalgunha actividade académica e sempre baixo a supervisión e responsabilidade do profesor correspondente.

E lembramos que continúa en vigor:

Está totalmente prohibida a gravación, manipulación ou difusión de imaxes dentro do recinto escolar ou durante o desenvolvemento dalgunha actividade complementaria ou extraescolar fóra do mesmo sen a autorización expresa das persoas protagonistas das mesmas ou dos seus representantes legais en caso de que sexan menores de idade.

 Tipificación da conduta e medidas correctoras:

  • Uso do teléfono móbil en actividades distintas das académicas: terá a consideración de conduta leve contraria á convivencia e será de aplicación a medida correctora “amoestación por escrito”.
  • Uso do teléfono móbil para gravación, manipulación ou difusión de imaxes ou informacións: terá a consideración de conduta grave contraria á convivencia e suporá a incoación de procedemento corrector.

Non se trata de corrixir o uso da tecnoloxía senón o abuso e mal uso dos teléfonos móbiles. Agradecemos de antemán a colaboración das familias, que resulta imprescindible.

Atentamente,

O equipo directivo

Abalar Móbil

A Xunta de Galicia, coa finalidade de aumentar o acercamento entre o profesorado e as familias, ofrece abalarMóbil.
 
 
É unha aplicación que permite ás familias consultar a información dos seus fillos a través do teléfono móbil dende calquera lugar, de forma cómoda e rápida. Está dispoñible para os pais, nais e titores legais do alumnado matriculado nos centros educativos de Galicia. 
 
 
 
Pode instalarse no teléfono móbil ou nunha tablet. A descarga desta aplicación faise dende Apple store (se o sistema operativo é IOS) ou dende Play Store (se o sistema operativo é Android). 
 
 

PASOS A SEGUIR PARA A INSTALACIÓN:

  1. PRIMEIRO BUSCAMOS EN PLAY STORE OU APPLE STORE "ABALARMOBIL" E A INSTALAMOS.
  2. PEDIRANNOS UN NÚMERO DE MÓBIL PARA REXISTRARNOS (o mesmo que se facilitou na Secretaría do centro no momento da matrícula do alumnado).
  3. A ESE MESMO NÚMERO NOS ENVIARÁN UN CÓDIGO DE 9 DÍXITOS.
  4. CON ESE CÓDIGO XA PODEMOS FINALIZAR A INSTALACIÓN.

 

REQUISITOS CONTRASINAL:

  • Conter mínimo 8 caracteres.
  • Conter polo menos unha maiúscula, unha minúscula e un número.
  • Non coincidir coas últimas 5 contrasinais anteriores (debe ser distinta en 3 caracteres como mínimo)
  • Non pode estar composto polo DNI nin o nome ou apelidos do propio usuario.

CALQUERA PREGUNTA QUE TEÑAN NON DUBIDEN EN CHAMAR AO CENTRO

 

 Guía para as familias abalarMóbil 

Guía para as familias abalarMóbil
 
 
 
As familias que descarguen abalarMóbil van a poder dispoñer das seguintes funcionalidades
•Acceder aos datos persoais
•Consultar as cualificacións
•Consultar e xustificar as faltas de asistencia
•Solicitar unha cita de titoría
•Consultar os datos do centro educativo
•Consultar os avisos ou notificacións por parte do profesorado ou do centro educativo.
 
Distribuir contido


by Dr. Radut