Skip to Content

Calendario de curso e de exámenes

Imaxe de iesdesada

Calendario setembro 2018

O alumnado con materias pendentes de cursos anteriores  realizará a proba escrita previamente á do curso actual, no mesmo período de 2 horas, agás Latín I, Física e Química de 1ºBacharelato e Ciencias Naturais de 2º ESO.

Premer no enlace para a descarga de arquivo en pdf.

Imaxe de iesdesada

Calendario fin de curso 2017/18

21 xuño 2018 Remate das clases.

26 xuño 2018 - 13:30 horas:

ENTREGA DE NOTAS. NON HABERÁ TRANSPORTE

Nas aulas de cada grupo, os titores entregarán boletíns de cualificacións.

Ao tempo, o alumnado beneficiario de Fondo Libros deberá devolver aos titores (no interior dunha bolsa de plástico identificada co nome e apelidos, curso e grupo do alumno) os libros prestados das materias superadas na convocatoria de xuño. Os libros de Fondo das materias non superadas serán devoltos en setembro. O alumnado recibiu o luns 18 de xuño de 2018 circular lembrando os libros prestados, datas e procedemento de devolución.

O alumnado de 1º ESO que continúe estudos no centro no curso 2018/19 poderá dispoñer do equipo E-Dixgal (para os casos nos que exista acordo de cesión de uso) durante o período estival, facéndose cargo de todos os elementos e incorporándose o próximo curso co material limpo e en perfectas condicións.

No caso de:

  • non continuar estudos no centro durante o curso 2018/19 ou
  • non querer dispoñer do equipo E-Dixgal durante o período estival

o alumnado deberá entregar o equipo, en perfectas condicións, aos titores na aula correspondente o día 26 de xuño de 2018 (no caso de superar todas as materias na avaliación ordinaria) ou o 6 de setembro de 2018 (para alumnado con materias pendentes). Premer sobre o enlace para consultar circular entregada ao alumnado o luns 18 de xuño de 2018.

O alumnado que promocione ao curso seguinte recibirá a documentación para formalizar a matrícula, que deberá entregar debidamente cuberta na Secretaría do centro nas seguintes datas de matrícula preferente (de 9:30 a 13:30 horas):

1º ESO 27 xuño 2018
2º ESO 28 xuño 2018
3º ESO 29 xuño 2018
4º ESO 2 xullo 2018
1º Bacharelato 3 xullo 2018
2º Bacharelato 4 xullo 2018

Prazo ordinario para a formalización da matrícula: do 25 de xuño ao 10 de xullo de 2018

Do 26 ao 28 de xuño de 2018:

Revisión de exames.

Ata ás 14:00 horas do 28 de xuño de 2018, poderán presentarse ante os Departamentos reclamacións ás cualificacións.

O procedemento de reclamación ás cualificacións está publicado na web do centro no bloque Xefatura Estudos.

A solicitude, conforme ao modelo normalizado, presentarase na Secretaría do centro.

Imaxe de iesdesada

Calendario fin de curso 2º Bacharelato

22 Maio 2018:

  • 10:40 horas: Entrega de notas polos titores nas respectivas aulas.
  • 11:30 horas: Reunión usos múltiples información ABAU.

23 e 24 Maio 2018 (ata as 14:00 horas): Presentación de reclamacións ás cualificacións ante os departamentos.

24 Maio 2018: Comezo clases de prepración ABAU, no horario habitual de cada grupo.

24 e 25 Maio 2018: Matrícula ABAU na Secretaría do centro, a partir das 9:00 horas.

25 de Maio (ata as 14:00 horas): A dirección do centro entregará aos/ás interesados/as a resolución dos departamentos, de rectificación ou ratificación da cualificación outorgada. No devandito acto, o alumno ou a alumna, ou os seus representantes legais, asinarán unha copia da resolución na que se fará constar a data e a hora de entrega.

No prazo de 24 horas, contadas desde a notificación da resolución dos departamentos, o alumno ou alumna, ou os seus representantes legais, poden solicitar por escrito que a dirección remita o expediente de reclamación ao/á presidente/a da comisión de supervisión.

A comisión de supervisión resolverá no prazo máis breve posible e, en todo caso, antes do inicio da ABAU.

O acordo adoptado pola comisión de superivisión terá efectos plenos e deberá ser notificado ao/á interesado/a a través da dirección do centro.

Imaxe de iesdesada

Calendario probas finais 2º bacharelato

Imaxe de iesdesada

Calendario probas finais de materias pendentes ESO

Imaxe de iesdesada

Calendario probas de materias pendentes

Premendo no enlace poden consultarse as datas das probas de pendentes do 2º parcial.

Imaxe de iesdesada

Calendario Curso 2017/18

Premendo sobre o enlace é posible consultar o calendario escolar para o curso 2017/18.

Días non lectivos elixidos polo centro:

  • 13 de outubro de 2017
  • 30 de abril de 2018
Distribuir contido


by Dr. Radut