Skip to Content

Convocatorias de axudas

Axudas alumnado actividades de formación en linguas estranxeiras ano 2019

Nota informativa do 13 de maio de 2019:

Publicadas as listaxes provisionais de alumnado seleccionado e suplente, ordenado por puntuación por cada un dos cursos.

Publicada a listaxe de solicitudes con requirimentos relacionados coas comprobacións de datos referidas no artigo 8.1. O contido destes requirimentos poderase consultar, mediante o número do documento de identificación (DNI, NIE, etc.) da persoa representante ou da persoa solicitante no caso de que esta sexa maior de idade, na aplicación.

Ábrese un prazo de 10 días naturais para efectuar reclamacións e para a presentación da documentación sinalada nos requerimentos relacionados coa comprobación de datos.

Nota informativa 11 de xuño de 2019:

Publicadas as listaxes defintivas de alumando seleccionado e suplente

https://www.edu.xunta.es/axudasle/

Prazo de 5 días naturais para que os solicitantes fagan o pago da achega familiar e remitan á Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, a través dun Rexistro Oficial ou mediante correo ordinario:

  • Aceptación ou renuncia á axuda.
  • Xustificante bancario de pagamento á empresa adxudicataria dos cursos no número de conta indicado no menú "3. Estado da solicitude". Este pagamento non terá devolución no caso de renuncia posterior.

Convocatoria Campus Científicos de Verán 2019. Fundación Espanola para a Ciencia e a Tecnoloxía (FECYT) e Estancias no CERN.

Requisitos:

  • Cursar no presente ano académico

1º Bacharelato Ciencias

4º ESO Ensinanzas Académicas (Bioloxía e Xeoloxía e Física e Química)

4º ESO Ensinanzas Aplicadas (Ciencias Aplicadas á Actividade Profesional e Tecnoloxía)

  • Data de nacemento: posterior ao 31/12/2001
  • Nota media igual ou suerior a 8,5 puntos no curso 2017/18.

Como novidade, nesta edición 20 estudiantes de 4º ESO poderán realizar unha estancia no Programa High-School Students Internship del European Organization for Nuclear Research (CERN) en Ginebra, Suiza.

Premer para completar información.   https://www.campuscientificos.es/

Convocatoria actividades STEMweek en lingua inglesa

Orde do 4 de abril de 2019 pola que se convocan axudas para a realización das actividades formativas STEM en lingua inglesa, STEMweek, no ano 2019, destinadas ao alumnado dos centros docentes sostidos con fondos públicos, en réxime de concorrencia competitiva.

Actividades dirixidas á mellora da competencia en lingua inglesa e da competencia científico-tecnolóxica do alumnado. Requisitos:

  • Estar cursando 3º ou 4º ESO en centros docentes sostidos con fondos públicos, durante o curso 2018/19.
  • Ter superadas todas as materias no curso 2017/18.
  • Ter acadado no curso 2017/18 unha cualificación mínima de 6 na materia de inglés.
  • Outros (consultar convocatoria)

Acceso á solicitude en sede electrónica.

Prazo de presentación de solicitudes: 30/04/2018-30/05/2019, ambos os dous incluídos

Axudas escolarización Concello de Sada

Publicada listaxe definitiva axudas escolarización. Máis información na Secretaría do centro.

Axudas alumnado actividades de formación en linguas estranxeiras ano 2019

Nota informativa do 16 de abril: Publicadas as listaxes das axudas para a realización de actividades de formación en linguas estranxeiras

Ábrese un prazo de 10 días naturais para emendar erros, falta de documentación, así como para efectuar reclamacións ou renuncias.

Máis información premendo sobre o enlace

 http://www.edu.xunta.es/axudasle

Orde do 4 de febreiro de 2019, pola que se convocan axudas para a realización de actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2019, destinadas ao alumnado dos centros docentes sostidos con fondos públicos, en réxime de concorrencia competitiva

Distribuir contido


by Dr. Radut