Benvidos a web do IES de Sada.

Imaxe de iesdesada

ELECCIÓNS MEMBROS CONSELLO ESCOLAR 2016

 

ANUNCIO SORTEO PÚBLICO PARA A ELECCIÓN

 

DOS MEMBROS DA XUNTA ELECTORAL

 

 

Tal e como establece o artigo 30 do Decreto 92/1988, do 28 de abril, segundo a redacción dada polo Decreto 324/1996, do 26 de xullo, polo que se aproba o Regulamento orgánico dos institutos de educación secundaria ,

 

 

A organización e supervisión do procedemento de elección dos membros do Consello Escolar estará a cargo da Xunta Electoral, que se constituirá en cada centro, nas datas que fixe a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, e que estará integrada polo director ou directora do centro, un profesor ou profesora, un pai ou nai ou titor legal, un representante do persoal de administración e servizos , e, de ser o caso, un alumno ou alumna de educación secundaria; designados os catro últimos por sorteo público no que se preverá a designación de membros suplentes

 

 

Anúnciase que o sorteo público para determinar a composición da Xunta Electoral que organizará e supervisará o procedemento de elección dos membros do Consello Escolar, terá lugar na entrada do instituto o día 27 de outubro de 2016 ás 12:20 horas.

Distribuir contido