Skip to Content

Programa Lanzadeiras: Concurso Miniempresas Coruña 2018/19

LA OPINIÓN: PREMIO POR EMPRENDER DESDE EL AULAl

12 de xuño de 2019:

EDUSKP triunfa no Concurso Miniempresas Coruña 2019

Parabéns!!!

O 20 e 21 de xuño o alumnado do IES poderá desfrutar, na biblioteca do centro, da experiencia escape room  As dúas chaves (inspirado na novela de Luisa Villalta "As chaves do tempo") baixo a supervisión do alumnado participante no proxecto.

Probas extraordinarias 2º Bacharelato Xuño 2019

Axudas alumnado actividades de formación en linguas estranxeiras ano 2019

Nota informativa do 13 de maio de 2019:

Publicadas as listaxes provisionais de alumnado seleccionado e suplente, ordenado por puntuación por cada un dos cursos.

Publicada a listaxe de solicitudes con requirimentos relacionados coas comprobacións de datos referidas no artigo 8.1. O contido destes requirimentos poderase consultar, mediante o número do documento de identificación (DNI, NIE, etc.) da persoa representante ou da persoa solicitante no caso de que esta sexa maior de idade, na aplicación.

Ábrese un prazo de 10 días naturais para efectuar reclamacións e para a presentación da documentación sinalada nos requerimentos relacionados coa comprobación de datos.

Nota informativa 11 de xuño de 2019:

Publicadas as listaxes defintivas de alumando seleccionado e suplente

https://www.edu.xunta.es/axudasle/

Prazo de 5 días naturais para que os solicitantes fagan o pago da achega familiar e remitan á Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, a través dun Rexistro Oficial ou mediante correo ordinario:

  • Aceptación ou renuncia á axuda.
  • Xustificante bancario de pagamento á empresa adxudicataria dos cursos no número de conta indicado no menú "3. Estado da solicitude". Este pagamento non terá devolución no caso de renuncia posterior.

Fondo libros/Axudas material escolar. Curso 2019/20

PRAZO PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: 21 de maio ao 21 xuño de 2019

Prazo reclamación: 2 días hábiles dende a publicación da listaxe provisional.

  • Listaxe definitiva admitidos fondo solidario de libros de texto curso 2019/20.
  • Listaxe definitiva excluídos fondo solidario de libros de texto curso 2019/20.

Calendario Fin de Curso 2ª Bacharelato Curso 2018/19

Do 17 ao 20 de xuño 2019: Probas convocatoria extraordinaria

24 Xuño 2019:

  • 11:00 horas:Entrega de notas polos titores nas respectivas aulas.

25 e 26 Xuño 2019 (ata as 14:00 horas):

  • Revisión exames.
  • Presentación, na Secretaría do centro, reclamacións ás cualificacións ante os departamentos.
  • Modelo reclamación

26 xuño de 2019:

17:00 Hora límite para a resolución das reclamacións polos departamentos.

A dirección do centro entregará aos/ás interesados/as a resolución dos departamentos, de rectificación ou ratificación da cualificación outorgada. No devandito acto, o alumno ou a alumna, ou os seus representantes legais, asinarán unha copia da resolución na que se fará constar a data e a hora de entrega.

No prazo de 24 horas, contadas desde a notificación da resolución dos departamentos (ata as 17:00 horas do 27 de xuño de 2019), o alumno ou alumna, ou os seus representantes legais, poden solicitar por escrito que a dirección remita o expediente de reclamación ao/á presidente/a da comisión de supervisión.

A comisión de supervisión resolverá no prazo máis breve posible e, en todo caso, antes do inicio da ABAU.

O acordo adoptado pola comisión de superivisión terá efectos plenos e deberá ser notificado ao/á interesado/a a través da dirección do centro.

 26 e 27 xuño de 2019:

Matrícula ABAU na Secretaría do centro, a partir das 9:00 horas.

ABAU Curso 2018/19

Datas das probas: 12, 13 e 14 de xuño de 2019.

O centro ofrece servizo de autobús gratuíto para o alumnado de 2º Bacharelato que se presenta ás probas ABAU de xuño e que así o solicitou na Secretaría do centro e só para o día 12 de xuño de 2019.

O autobús recollerá ao alumnado diante do IES ás 7:45 horas do día 12 de xuño de 2019.

IMPORTANTE: Premer no enlace para consulta: Instrucións alumnado.

PORTAR DNI MÁIS BOLÍGRAFO DE TINTA AZUL E/OU NEGRA IMBORRABLE.

Premer no enlace para consultar o calendario

Estrutra da proba