Skip to Content

Performance "Eros entre nós"

Adaptación do mito de Eros no Banquete de Platón, ideada polo Departamento de Latín e Grego, coa participación de 60 alumnos e alumnas e a colaboración dos Departamentos de Filosofía, Música, Inglés, Francés, Lingua Castelá e Literatura e Lingua Galega e Literatura.

Actvidade desenvolvida no marco dos Contratos Programa, Actuación "Mellora do nivel de coñecementos para acadar a excelencia" coordinada polos profesores  Xosé Xeoane y Juan Carlos López Longoria.

Parabéns a todos os participantes!!!

Admisión Curso 2019/20