Skip to Content

Admisión Curso 2022/23: Publicadas as listaxes definitivas alumnado admitido e non admitido

Os interesados poden consultar as listaxes na aplicación admisionalumnado (empregando a Chave 365 ou certificado dixital da Fábrica Nacional de Moneda Timbre) ou no propio centro.

Contra a relación definitiva, as persoas interesadas poderán interpoñer recurso de alzada ante a persoa titular da xefatura territorial, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación.

Calendario fin de curso 2º Bacharelato. Curso 2021/22. Convocatoria ordinaria

18 de maio 2022:

  • Xuntas avaliación ordinaria
  • 20:00 horas. Publicación, comunicación, entrega cualificacións avaliación ordinaria.

19 e 20 de maio (ata as 14:00 horas): Revisión e reclamación cualificacións/decisión titulación convocatoria ordinaria

 Premer no enlace para consultar procedemento reclamación

Revisión: O alumnado ou os seus representantes legais poderán solicitar ao profesorado e á persoa docente titora cantas aclaracións consideren precisas acerca das valoracións que se realicen sobre o seu proceso de aprendizaxe, así como sobre as cualificacións ou decisións que se adopten como resultado do devandito proceso. En todo caso, a reclamación formal abranguerá unicamente as cualificacións finais.

 

Reclamación:

No caso de que persista o desacordo coa cualificación final obtida nunha materia ou coa decisión de titulación adoptada para un alumno ou alumna, este ou os seus representantes legais poderá solicitar por escrito a revisión, no prazo de dous días lectivos contados a partir do día seguinte a aquel en que se produciu a súa comunicación. Premer no enlace para acceder aos modelos

Solicitude de revisión dunha cualificación:

Xefatura de estudos traslada a solicitude ao departamento didáctico e comunicará tal circunstancia á persoa docente titora.

23 de maio (14:00 horas): Xefatura de estudos comunica por escrito a decisión razoada do departamento didáctico de ratificación ou modificación da cualificación revisada e información por escrito á persoa titora.

Solicitude de revisión a decisión de titulación

Xefatura de estudos traslada a solicitude á persoa docente titora como responsable da coordinación da sesión de avaliación.

23 de maio: Reunión extraordinaria de avaliación para a revisión do proceso de adopción da decisión de titulación á vista das alegacións realizadas.

23 de maio: Continuidade de clases (preparación probas ABAU e/ou probas convocatoria extraordinaria).

19 e 20 de maio: Matrícula ABAU no centro

24 e 25 de maio (ata as 14:00 horas): Reclamación ante Xefatura Territorial (Artigo 5 Orde do 2 de marzo de 2021). Premer no enlace para acceder aos modelos.

No caso de que, tras o procedemento de revisión no centro, persista o desacordo coa cualificación final obtida nunha materia ou coa decisión sobre a titulación adoptada polo equipo docente, o alumnado ou os seus representantes legais poderán presentar por escrito á dirección do centro docente, no prazo de dous días hábiles a partir do día seguinte á comunicación sobre a decisión adoptada, reclamación ante a Xefatura Territorial correspondente da Consellería de Cultura, Educación e Universidade.

25 de maio: Comunicación a Inspección educativa da relación de alumnado que presentou reclamación no centro para elevar ante á xefatura territorial, con indicación da materia ou materias obxecto de reclamación.

26 de maio: Remisión do expediente de reclamación da convocatoria ordinaria

Matrícula ABAU 2022

DATAS PREFERENTES MATRÍCULA ABAU NO CENTRO:

Datas de matrícula preferente en función da letra do primeiro apelido do/a alumno/a

  • 19 de maio: A- L
  • 20 de maio: M-Z

Horario Secretaría: 9:00 - 14:00 Horas

Acceso a aplicación NERTA (https://www.edu.xunta.es/nerta). Permite realizar os trámites relacionados coa proba ABAU. Premer no enlace para acceder ás instrucións de uso da aplicación.

Instrucións NERTA alumnado 2022

1º Taxas Título Bacharelato

Enlace para o pago telemático

http://www.atriga.gal/es/tributos-da-comunidade-autonoma/taxas-e-prezos/confeccion-on-line-impresos

Ver modelo

  • Premer en Modelo A1: Autoliquidación de taxas
  • Iniciar taxa
  • Premer en candado aberto, primeira opción
  • É posible realizar o pago online ou descargar o modelo para o pago presencial

Fotocopia DNI
Fotocopia Título Familia Numerosa, de ser o caso

2º Taxas Matrícula ABAU

O pago das taxas pode efectuarse:

  • A través da aplicación NERTA (non precisa xustificante)

Instrucións pago taxas ABAU NERTA 2022

  • A través dunha entidade bancaria co formulario de autoliquidación (tamén xerado en NERTA) entregando o xustificante de pago na secretaría do centro. 

Día non lectivo

O luns, 16 de maio, é día non lectivo elixido polo centro 

Exposición Mimina

Desde primeiros de maio contamos no centro coa exposición "Mimina" que conmemora o centenario (1921-2021) de Carmen Arias, esposa de Isaac Díaz Pardo. Cesión da Concellería de Cultura do Concello de Sada.

Información ABAU 2022

Premer na imaxe para a consulta

Probas ABAU Xuño 2022

 

Probas finais de 2º de bacharelato

Premios extraordinarios Bacharelato Curso 2021/22

Orde do 31 de marzo de 2022 pola que se convocan os premios extraordinarios de bacharelato correspondentes ao curso 2021/22

Enlace sede electrónica (código de procedemento ED311A)

Prazo de presentación de solicitudes: do 26 de abril ao 25 de maio de 2022.

A realización da proba terá lugar o día 23 de xuño de 2022 e realizarase nos lugares e no horario que se darán a coñecer mediante resolución publicada no Diario Oficial de Galicia e no portal educativo da Consellería de Cultura, Educación e Universidade. A Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional poderá modificar a data de realización da proba por causas debidamente xustificadas.

Premer no enlace para consultar os lugares de realización da proba

Premer no enlace para consultar listaxe definitiva de alumnado admitido

Enlace probas cursos anteriores

Distribuir contido


by Dr. Radut