Skip to Content

Consello Escolar

Eleccións Consello Escolar 2018

Sorteo público para elixir os membros da Xunta Electoral

Premendo no enlace é posible consultar o resultado do sorteo público celebrado para elixir os membros da Xunta electoral que organizará e  supervisará as eleccións ao Consello escolar deste centro.

Primeira reunión da Xunta Electoral

Con data 5 de novembro de 2018 constitúese a Xunta Electoral. De acordo coa lexislación vixente procede a:

 • Aprobar e publicar as convocatorias dos diferentes sectores de representación,
 • Aprobar e publicar os censos electorais (que están dispoñibles na Secretaría do centro para a consulta). O 19 de novembro finaliza o prazo de reclamación aos censos.
 • Concretar o calendario electoral:
  • Do 6 ao 14 de novembro (ata as 14:00 horas) está aberto o prazo para a presentación de candidaturas aos distintos sectores, conforme ao formulario dispoñible na Secretaría do centro e/ou no seguinte enlace.
  • 15 de novembro, 12:20 horas en Sala de dirección: Reunión da Xunta Electoral (Admisión, proclamación e publicación das candidaturas, sorteo público para a designación dos membros das mesas electorais e comunicación aos membros das mesas e suplentes de dita circunstancia).
  • 16 e 19 de novembro: Prazo de reclamación á proclamación das candidaturas e admisión de solicitudes de supervisores.
  • 20 de novembro: Reunión da Xunta Electoral (Publicación da resolución sobre as reclamacións ás candidaturas, publicación das corrección aos censos e elaboración das papeletas e credenciais dos supervisores).
  • Do 21 ao 26 de novembro: Campaña electoral
  • 28 de novembro: Constitución das diferentes mesas electorais e votacións.
   • Mesa alumnado: Constitución, 8:45 horas. Votacións, 9:00 a 11:30 horas.
   • Mesa pais/nais/titores legais: Constitución, 12:45 horas. Votacións, 13:00 a 17:00 horas.
  • 29 de novembro: Reunión Xunta Electoral (Proclamación e publicación dos candidatos elixidos, traslado actas das mesas electorais á Xefatura Territorial e comunicación aos candidatos electos).

Segunda reunión da Xunta Electoral

Con data 15 de novembro de 2018, reúnese a Xunta Electoral co fin de:

Tríptico informativo (en pdf)

 

Referencias legais:

Resolución 25 setembro 2018, conxunta da D.X. de Centros e Recursos Humanos e da D.X. de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se establece o calendario para a celebración de eleccións de membros dos consellos escolares de centros docentes sostidos con fondos públicos

Circular 18/00 pola que se completa a circular 1/98 pola que se aclaran posibles dúbidas en relación co proceso de elección, composición e constitución do órganos de goberno dos centros públicos de ensinanzas non universitarias

Circular 1/98, do 2 de febreiro, da D.X. e Inspección Educativa pola que se aclaran posibles dúbidas en relación co proceso de elección, composición e constitución dos órganos de goberno dos centros públicos

Decreto 92/1988, do 28 de abril, polo que se regulan os órganos do goberno dos centros públicos de ensino non universitario

Decreto 324/1996 do 26 de xullo, polo que se aproba o regulamento orgánico dos insitutos de educación secundaria 

Renovación membros Consello Escolar 2018

Tal e como establece a Resolución do 25 de setembro de 2018, conxunta da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos e da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, no mes de novembro celebraranse as eleccións dos representantes dos distintos sectores da comunidade educativa no Consello Escolar.

A organización e supervisión do procedemento estará  a cargo da Xunta Electoral, que se constituirá o 5 de novembro no centro e que estará integrada pola directora, un profesor ou profesora, un pai ou nai ou titor legal, un representante do persoal de administración e servizos, e un alumno ou alumna de educación secundaria; designados os catro últimos por sorteo público no que se preverá a designación de membros suplentes.

Renovación Consello Escolar 2018

 PROCLAMACIÓN CANDIDATURAS

Unha vez finalizado o proceso electoral celebrado neste centro, de acordo coa Resolución do 25 de setembro de 2018 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos e da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa (DOG 08/10/2018), a Xunta Electoral procede á proclamación dos candidatos:

 

REPRESENTANTES PROFESORADO

 Candidaturas elixidas:

 • Álvarez Otero, Ana María
 • Sánchez Muiños, Mary Cruz
 • Iglesias Noguerol, Patricia
 • Sobrino Heyvaert, Armelle

 REPRESENTANTES PAIS/NAIS/TITORES LEGAIS

 Candidaturas elixidas:

 •  Mouriño Guerreiro, Cristina

REPRESENTANTES ALUMNADO

 Candidaturas elixidas:

 • Silveira Sandá, Antón
 • Figueroa Lago, Lúa
 • Cerviño Fernández, Jaguer Stiven
Distribuir contido


by Dr. Radut