Saltar navegación.
Inicio

Consulta de programacións Bacharelato

As programacións de todas as materias de Bacharelato pódense consultar a través da seguinte url: https://www.edu.xunta.gal/proens/AccesoPublicoListaxe.action

Marcando o códigodos IES García-Barbón: 32013582