Saltar navegación.
Inicio

Xornadas informativas FP Dual

Durante estos días estanse a levar a cabo entre o alumnado dos segundos cursos dos ciclos formativos de Mantemento, Electromecánica de Vehículos, Xestión Administrativa e Administración e Finanzas, unhas xornadas informativas para dar a coñecer as vantaxes da FP DUAL, requisitos de acceso, modalidades en Galicia e as oportunidades de inserción laboral que poden xurdir a raíz da realización da mesma.