Saltar navegación.
Inicio

Recordatorio para o alumnado do IES

     Lémbraselle ao alumnado que a docencia continúa de maneira telemática, a través da aula virtual ou calqueira dos medios consignados polo profesor/profesora.

 É necesario, polo tanto, que o propio alumnado que teña docencia na aula virtual

se dea de alta na materia, para poder acceder aos contidos propostos polo profesorado.