Saltar navegación.
Inicio

Estudar Formación Profesional no IES García Barbón

No IES García Barbón podes estudar dous ciclos formativos da Familia Profesional de Admistración e Xestion.

Ofertamos o ciclo de grao medio de Xestión Administrativa.

Tamén ofrecemos a posibilidade de estudar o Ciclo de grao Superior de Administración e Finanzas.

Máis información sobre a familia profesional de Administración e Xestión.

As saídas laborais do alumnado de Formación Profesional.

Universitarios que estudan Formación profesional para traballar.

Vídeo realizado por Javier Miragaya Otero